+385981933015 info@energoatest.hr

Kategorizacija apartmana

Kategorizacija apartmana u par koraka!

Za Vas vršimo sljedeća ispitivanja za kategorizaciju apartmana, studio apartmana, soba i kuća za odmor i izdajmo završno izvješće (atest):

 1.  Izvješće o ispravnosti električnih instalacija (atest struje)
 2.  Izvješće o nepropusnosti plinskih instalacija (atest plinskih instalacija)
 3.  Uvjerenje o ispravnosti plinskog trošila (atest bojlera)
 4.  Izvješće o higijenskoj ispravnosti vode za piće (po potrebi)

Rezervirajte termin ispitivanja na broj: 098 19 330 15

 

 

Za ovaj tip smještaja, po propisima Ministarstva turizma, nakon prikupljene dokumentacije i pregleda komisije može se dobiti od 2 do 5 zvjezdica.

Kako bi kategorizirali apartman tj. ishodovali Rješenje za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu (konkretno Zagrebačka županija) potrebno je pratiti upute koje dobijete od nadležnog gradskog Ureda za gospodarstvo, rad i poduzetništvo i to u par koraka:

Korak#1:

Ispuniti ZAHTJEV za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu (iznajmljivanje soba, apartmana i dr.)

Korak#2:

Prikupiti svu potrebu dokumentaciju te priložiti uz zahtjev za izdavanje rješenja:

 1. Preslik osobne iskaznice
 2. Dokaz o vlasništvu objekta podnositelja – gruntovni izvadak (ili suglasnost bračnog druga odnosno izvanbračnog druga ili partnera te srodnika u ravnoj liniji – člana obitelji)
 3. Dokaz da se građevina može koristiti odnosno izdati rješenje za obavljanje djelatnosti
 4. a) uporabna dozvola izdana sukladno čl. 136., 182. ili 184. Zakona o gradnji (Narodne novine 153/13), te bilo koji akti iz čl. 175. st.6. Zakona o gradnji.
 5. Tiskanica Prilog I., II.. – Uvjeti za kategorizaciju ________– sukladno zahtjevu
 6. Izvješće o ispravnosti električnih instalacija (atest struje)
 7. Izvješće o nepropusnosti plinskih instalacija te plinskog trošila (atest plinskih instalacija)
 8. Uvjerenje o ispravnosti plinskog trošila (atest bojlera)
 9.  Izvješće o higijenskoj ispravnosti vode za piće (po potrebi) 

Rezervirajte termin ispitivanja na broj: 098 19 330 15

   Usluga ispitivanja za potrebe kategorizacije apartmana je dostupna je u Zagrebačkoj Županiji.

 1. Upravnu pristojbu u biljezima u iznosu od 70,00 kuna i ostatak na

RAČUN BR: HR3423600001813300007,
POZIV NA BROJ: HR68 5703-OIB,
U KORIST: PRORAČUN GRADA ZAGREBA,
IZNOS: 50,00 kuna, SVRHA: UPRAVNA PRISTOJBA.

Korak#3

Kupiti standardnu ploču za kategorizaciju apartmana na kojoj se prikazuje vrta usluge koju nudite ( iznajmljivanje sobe, iznajmljivanje apartmana, iznajmljivanje kuće za odmor) te broj zvjezdica koje ste dobili rješenjem na osnovu kategorizacije apartmana.

Proizvođaču ploče za kategorizaciju apartmana je potrebno dostaviti:

 • Kopiju rješenja o kategorizaciji
 • Kopiju uplatnice
 • Adresu isporuke

Ploče možete naručiti samo kod proizvođača koji imaju suglasnost Ministarstva turizma.

U objektu moraju biti osigurana sredstva za pružanje prve pomoći, vatrogasni aparat te izrađen plan evakuacije i spašavanja.

Rezervirajte termin ispitivanja na broj: 098 19 330 15

   Usluga ispitivanja za potrebe kategorizacije apartmana je dostupna je u Zagrebačkoj Županiji

Najbitnije iz pravilnika o kategorizaciji apartmana

VRSTE OBJEKATA

 1. Soba, Prilog I tiskanica – Uvjeti za kategorizaciju sobe

Soba je objekt u kojoj iznajmljivač pruža uslugu smještaja te može pružiti uslugu napitaka, prehrane i pića.

– može imat dvije, tri i četiri zvjezdice

 1. Apartman, Prilog II tiskanica – Uvjeti za kategorizaciju apartmana

Apartman je objekt u kojoj iznajmljivač pruža uslugu smještaja te daje mogućnost u da gost samostalno može konzumirati i pripremati hranu.

– može imati; dvije, tri, četiri i pet zvjezdica.

 1. Studio apartman, Prilog I tiskanica – Uvjeti za kategorizaciju studio apartmana

Studio apartman je objekt u kojoj iznajmljivač pruža uslugu smještaja te daje mogućnost u da gost samostalno može konzumirati i pripremati hranu u istoj prostoriji gdje i spava.

– može imat dvije, tri i četiri zvjezdice

 1. Kuća za odmor, Prilog II tiskanica – Uvjeti za kategorizaciju kuće za odmor

Kuća za odmor je objekt u kojoj iznajmljivač pruža uslugu smještaja i korištenja okućnice  te daje mogućnost u da gost samostalno može konzumirati i pripremati hranu.

– može imati; dvije, tri, četiri i pet zvjezdica.

 1. Kamp, Prilog III tiskanica – Uvjeti za kategorizaciju kampa

Kamp je objekt u kojem iznajmljivač pruža usluge smještaja na smještajnim jedinicama na otvorenom prostoru – usluge kampiranja.

– može imati; dvije, tri, četiri i pet zvjezdica.

 1. Kamp odmorište. Prilog IV tiskanica Uvjeti za kategorizaciju kamp odmorišta

Kamp odmorište je objekt u kojem iznajmljivač pruža usluge kampiranja za kraći odmor gosta s vlastitom pokretnom opremom za kampiranje.

– može imati; dvije, tri, četiri i pet zvjezdica.

Kategorizacija apartmana propisi