+385981933015 info@energoatest.hr

Izrada plana evakuacije i spašavanja

Evakuacija i spašavanje obuhvaća skup radnji, procesa i pravila koje je potrebno provesti u slučaju iznenadnog događaja (požara, potresa, elementarnih nepogoda i slično) koji može ugroziti zdravlje i život ljudi.

Energoatest d.o.o. obavlja poslove vezane uz evakuaciju i spašavanje:

  • Izrada plana evakuacije i spašavanja (pismeni i grafički dio)
  • Osposobljavanje odgovornih osoba,
  • Izrada plana zaštite i spašavanja

Za cijenu i više informacija kontaktirajte nas.

Za termin osposobljavanja nazovite na: 098 19 330 15