+385981933015 info@energoatest.hr

Analiza otpadnih voda provodi se u ovlaštenom laboratoriju koji otpadne vode ispituje i daje ocjenu njihovoj kakvoći. Također se određuju fizikalni, fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji.

Radi se o analiza otpadnih voda iz sustava javne odvodnje i tehnološke otpadne vode. Analiza otpadnih voda obuhvaća uzorkovanje, ispitivanje i obradu podataka o fizikalno – kemijskim pokazateljima.

Za vas vršimo analizu otpadnih voda!
Obratite nam se s povjerenjem!

E-mail: info@energoatest.hr

Telefon: +385 98 19 330 15

Analiza otpadnih voda vrši se prema Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda, Okolišnim dozvolama, Rješenjima o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša, Vodopravnim dozvolama ili specifičnim zahtjevima klijenata.

Fizikalno-kemijski i mikrobiološki parametri koji se ispituju:

– temperatura recipijenta i efluenta

– pH

– ukupna suspendirana tvar

– kemijska potrošnja kisika – KPK

– biološka potrošnja kisika – BPK5

– ukupni fosfor

– ortofosfati

– ukupni dušik

– amonijak

– nitrati

– nitriti

– kloridi

– električna vodljivost

– anionski tenzidi

– ukupna ulja

– mineralna ulja

– ukupni koliformi

– fekalni koliformi

– E.coli

– Fekalni streptokok

– Sallmonella sp.

Za vas vršimo analizu otpadnih voda!
Obratite nam se s povjerenjem!

E-mail: info@energoatest.hr

Telefon: +385 98 19 330 15

Vršimo i sva ostala ispitivanja i analize:

Review for Usluga
5/5