+385981933015 info@energoatest.hr

Analiza vode za piće je ispitivanje vode zbog ocjenjivanja zdravstvene ispravnosti vode za piće i za sve druge potrebe, odnosno provođenje ispitivanja fizikalno-kemijskih i mikrobioloških pokazatelja vode za ljudsku potrošnju.

Analiza vode za piće najčešće se vrši u građevinama prije nego se izda uporabna dozvola,  tj. prilikom tehničkog pregleda građevina namijenjenih školskoj, predškolskoj, zdravstvenoj, djelatnosti, ugostiteljstvu, pružanju higijenskih usluga pučanstvu i ostalim građevinama od javnog interesa i slično.

Analiza vode za piće = ispitivanje ispravnosti vode

Za vas vršimo ispitivanje ispravnost vode (analiza vode za piće) za potrebe:

 – tehničkih pregleda građevina (izdavanje uporabne dozvole),

 –minimalnih tehničkih uvjeta (MTU)

….i ostalo

Za termin uzimanja uzorka kontaktirajte nas:

E-mail: info@energoatest.hr
Telefon: +385 98 19 330 15

Naša usluga dostupna je u cijeloj Hrvatskoj!
CIJENA ovisi o količini uzoraka.

Analiza vode za piće općenito

Tko je sve obavezan analizirati vodu za piće? Obavezu analizirati vodu za piće imaju sve fizčke i pravne osobe koje koriste vodu za ljudsku potrošnju prilikom pripreme hrane, zatim u proizvodnji, pravne osobe koje distribuiraju vodu u bocama ili drugoj ambalaži, kao i sve druge pravne osobe koje vodu isporučuju.

Pravilnikom o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju (Prilog I.) propisani su parametri ispravnosti vode. Ako indikatorski parametri odstupaju od maksimalne dopuštene koncentracije (MDK), potrebno je izvršiti procjenu utjecaja parametra koji odstupa od propisane vrijednosti.

Koliko često je potrebno analizirati vodu za piće? Svaka pravna ili fizička osoba koja posluje s hranom, proizvodi, prerađuje, zatim svi ugostiteljski objekti, zdravstvene i školske ustanove i slični objekti javnozdravstvenog interesa, a  koji nisu spojeni na sustav javnog vodovoda već imaju svoj vlastiti sustav, imaju obavezu minimalno 4 puta godišnje analizirati vodu.

Kako se vrši analiza vode za piće? U svrhu izdavanja uporabne dozvole, odnosno kod tehničkog pregleda, analiza vode za piće se provodi na parametre fizikalno kemijskog pokazatelja i ugljikovodika. Uzorci se trebaju uzeti na svim vertikalama građevine kako pri dnu, tako i na vrhu vertikale.

Školske ustanove, ugostiteljstvo, starački domovi, obiteljski domovi, općenito djelatnosti doma socijalne skrbi, građevine namijenjene preradi i proizvodnji hrane – kod njih se uzorci za analizu vode uzimaju u najmanje 25% ukupnih izljevnih mjesta u predmetnoj građevini za koju se radi tehnički pregled.

Za termin uzimanja uzorka kontaktirajte nas:

E-mail: info@energoatest.hr
Telefon: +385 98 19 330 15

Naša usluga dostupna je u cijeloj Hrvatskoj!
CIJENA ovisi o količini uzoraka.

Analiza vode za piće koja je vodu pokazala zdravstveno ispravnom vodom za ljudsku potrošnju pokazat će da navedeni uzorak vode:

– ne sadrži mikroorganizme, parazite i njihove razvojne oblike u broju koji predstavlja opasnost za zdravlje ljudi,
– ne sadrži štetne tvari u koncentracijama koje same ili zajedno s drugim tvarima predstavljaju opasnost za zdravlje ljudi,
– ne prelazi vrijednosti parametara zdravstvene ispravnosti vode, propisane Pravilnikom o parametrima sukladnosti i metodama analiza vode za ljudsku potrošnju“  (NN 125/13, 141/13).

Voda i analiza vode za piće

U današnje vrijeme voda sadrži mnoge toksične produkte ljudske civilizacije. Voda namijenjena za ljudsku potrošnju jest sva voda koja je u svojem izvornom stanju ili nakon obrade ima namjenu za piće, kuhanje, pripremu hrane ili druge potrebe kućanstava. Nije važno potječe li iz sustava javne vodoopskrbe, iz boca, cisterni, posuda za vodu i slično.

Do danas je  identificirano više od 800 nečistoća u vodi, a navedeni broj je u svakodnevnom porastu. Analizom vode sprječavam i suzbijamo mnoge zarazne bolesti, njome se utvrđuje kvaliteta vode na izvorištima, njezina zdravstvena ispravnost te učinkovitost dezinfekcije. Ovakvim ispitivanjem analiziraju se brojni pokazatelji koji se mogu svrstati u organoleptičke, toksične, kemijske, fizikalno-kemijske i mikrobiološke.

Za vas vršimo ispitivanje ispravnost vode (analiza vode za piće) za potrebe:

 – tehničkih pregleda građevina (izdavanje uporabne dozvole),

 –minimalnih tehničkih uvjeta (MTU)

….i ostalo

Za termin uzimanja uzorka kontaktirajte nas:

E-mail: info@energoatest.hr
Telefon: +385 98 19 330 15

Review for Usluga
5/5