+385981933015 info@energoatest.hr

Atest plina

Što je atest plina?

Atest plina, odnosno Izvješće o nepropusnosti plinskih instalacija i uvjerenje o ispravnosti plinskog trošila rezultat je uredno provedenog ispitivanja. Ispitivanje plinskih instalacija i plinskog trošila nužno je da bi se stranci izdao atest. Ispitivanja se u prvom redu provode zbog sigurnosti korisnika, a na temelju Zakona o zaštiti požara i Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima. 

Vrijeme čini svoje, stoga tijekom upotrebe plinska instalacija postaje propusna, u prvom redu na navojnim spojevima. Ukoliko je plinska instalacija propusna, u većem dijelu slučajeva treba prebritviti navojni spoj na kojem se ispušta plin. Prema gore navedenim zakonima, vlasnik građevine, dijela građevine i drugih prostora dužan je održavati plinske instalacije ispravnima. O tome vlasnik treba imati valjanu dokumentaciju, odnosno atest plina. Nadzor o ovom predmetu vrši inspekcija za zaštitu od požara.

Tvrtka ENERGOATEST d.o.o., (Zagreb i Zagrebačka županija) Vam nudi ispitivanje plinskih instalacija i plinskog trošila kako biste dobili atest plina u terminima prilagođenima Vama.

Za atest plina, pozivamo Vas da nam se javite:
(ne atestiramo plinske boce za kućanstva i automobile)

Nazovite na: 098 19 330 15
E-mail: info@energoatest.hr


Prije rezervacije termina obavezno pročitati VAŽNO UPOZORENJEKLIKNITE OVDJE

Rokovi za ispitivanje ispravnosti i nepropusnosti

Ako je riječ o građevini ili objektu namjenjenom za stanovanje, ispitivanje plinskih instalacija i plinskog trošila potrebno je obaviti najmanje jednom u 10 godina ako drugim propisom nije određen kraći rok te je to dužnost operatora kada dođe do promjene ili umjeravanja plinomjera.

Ako je riječ o građevini u kojoj se obavlja gospodarska ili poduzetnička djelatnosti ili je riječ o građevini ili dijelu građevine koji ima javnu namjenu, rok je kraći – ispitivanje je potrebno obaviti najmanje jednom u 5 godina ako drugim propisom nije određen kraći rok

Pregled i ispitivanje plinskih instalacija

Ispitivanje plinskih instalacija i plinskog trošila znači pronalaženje nedostataka koji su razlog neispravne i nesigurne plinske instalacije. U postupku provjere, tj mjernom postupku ispitivanja propusnosti, instalacija će se smatrati ispravnom i sigurnom ukoliko mjerni postupak ne pokaže niti jedan od sljedećih nedostataka:

  • propusnost plinske opreme, cjevovoda, uređaja, naprava ili trošila
  • nedovoljna ili nepouzdana dobava zraka za izgaranje
  • nepravilna ugradnja plinske opreme i plinskih naprava ili trošila
  • neispravno i neodržavano stanje plinske opreme, naprava, uređaja
  • nepravilno ili nepouzdano odvođenje dimnih plinova
  • prevelik ili premali razmak zagrijanih dijelova plinskih naprava i opreme od zapaljivih materijala i dijelova zgrade

Distributer plina ne može izdati atest jer plinska instalacija nije pod nadzorom distributera plina. Distributer plina se brine o plinomjeru i regulatoru. Atest plina i samo ispitivanje plinskih instalacija u kućanstvu te sama ispravnost plinskih instalacija je vrlo važna i ovisi o savjesnosti vlasnika. Nakon duže upotrebe potrebno je napraviti atest. Ovlašteni plinoinstalater obavlja ispitivanje ispravnosti i nepropusnosti postojećih unutarnjih plinskih instalacija kako biste dobili atest plina. Vlasnik, odnosno korisnik treba omogućiti ispitivanje plinske instalacije.

Za Vas vršimo ispitivanja:
1. ispitivanje plinskih instalacija (izdajemo Izvješće o nepropusnosti plinskih instalacija)
2. ispitivanje plinskog trošila (izdajemo uvjerenje o ispravnosti plinskog trošila)

Tvrtka ENERGOATEST d.o.o., (Zagreb i Zagrebačka županija) Vam nudi ispitivanje plinskih instalacija i plinskog trošila kako biste dobili atest plina u terminima prilagođenima Vama.

Za atest plina, pozivamo Vas da nam se javite:
(ne atestiramo plinske boce za kućanstva i automobile)

Nazovite na: 098 19 330 15
E-mail: info@energoatest.hr


Prije rezervacije termina obavezno pročitati VAŽNO UPOZORENJEKLIKNITE OVDJE

Review for Usluga
5/5