+385981933015 info@energoatest.hr

Prema najnovijim propisima, sve nove zgrade i kuće koje se grade i projektiraju trebaju biti zgrade nulte energije. Uvedeno je ispitivanje zrakopropusnosti – blower door test. to ispitivanje je itekako korisno te se preporučuje napraviti ga u visokoj roh bau fazi gradnje.

Za Vas vršimo ispitivanje zrakopropusnosti – blower door test!
Obratite nam se s povjerenjem!

E-mail: info@energoatest.hr

Telefon: +385 98 19 330 15

Blower door test je ispitivanje zrakopropusnosti građevine, odnosno određivanje zrakopropusnosti omotača zgrade. Provjerava se koliko zraka prolazi kroz zatvorene prozore, zatvorena vrata, zidove i krovove. Testira se količina zraka koji ide iznutra prema van, tojest izvana prema unutra. Tako se može usporediti stvarno stanje sa projektnim zahtjevima te otkriti propusna mjesta, odnosno potvrditi kvalitetno izvedene radove. Zrakopropusnost zgrade utječe na njezino energetsko svojstvo, a pojavljuje se zbog poroznog omotača zgrade, p zbog pukotina ili ropusnih fuga.

Zrakopropusnost zgrade kao posljedicu ima veću potrošnju energije, veće troškove grijanja i hlađenja prostora. Također, ukoliko se vodena para infiltrira u zidove, može doći do šteta različite vrste.

Ispitivanje zrakopropusnosti blower door testom

Ispitivanje zrakopropusnosti (Blower door test) je obaveza predviđena Tehničkim propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15, 70/18, 73/18, 86/18, 102/20) .

Koristeći opremu najbolje kvalitete, naši stručnjaci mogu ispitati sve vrste objekata, bez obzira na njihovu veličinu, kompleksnost ili namjenu, što uključujei laboratorije i ostale prostore sa posebnim zahtjevima.

Za Vas vršimo ispitivanje zrakopropusnosti – blower door test!
Obratite nam se s povjerenjem!

E-mail: info@energoatest.hr

Telefon: +385 98 19 330 15

Ispunjavanje zahtjeva o zrakopropusnosti dokazuje se ispitivanjem zrakopropusnosti na novoizgrađenoj ili rekonstruiranoj zgradi sukladno normi HRN ISO 9972:2015 prije tehničkog pregleda zgrade.

Ispitivanje zrakopropusnosti – blower door test vrši se ugradnjom panela s ispitnim ventilatorom u odabrani okvir vrata. Na taj se način mjeri volumni protok zraka koji nastaje zbog razlike u tlaku između vanjskog i unutrašnjeg prostora građevine.

Količina izmjena zraka u zgradi dobije se dijeljenjem  vrijednosti volumnog protoka (što se izražava mjernom jedinicom m3/h) s unutrašnjim volumenom ispitivanog prostora zgrade (m3).

Kod zgrada bez mehaničkog uređaja za provjetravanje razlika u tlakovima ne smije biti veća od n50 = 3,0 h-1, a kod zgrada sa mehaničkim uređajem za provjetravanje ne smije biti veća od n50 = 1,50 h-1.

Metode ispitivanja zrakopropusnosti

METODA 1kod zgrada u uporabi

  • provodi se prije tehničkog pregleda (dakle, nakon što je gradnja dovršena)
  • dokazuje se ispunjavanje zahtjeva o zrakopropusnosti

Potrebno je pripremiti građevinu na način da se mehanička ventilacija, klimatizacija i sifoni zabrtvite. Također anitarna ventilacija, naprave spojene na dimnjak, nape te svi ostali vanjski otvori (vrata, prozori, prirodna ventilacija) moraju biti ugašeni, odnosno zatvoreni. Ne poduzimati nikakve dodatne korake kako bi se poboljšala zrakopropusnost.

METODA 2 kod zgrada u izgradnji

  • provodi se u fazi izgradnje na gotovoj vanjskoj ovojnici građevine; prodori instalacija zabrtvljeni, a prije postavljanja gips-kartonske obloge.
  • provjerava se ispunjavanje projektnog zahtjeva i otkrivaju se mjesta zrakopropusnosti kako bi mogla sanirati/popraviti

Potrebno je pripremiti građevinu na način da se svi vanjski otvori zatvore i zabrtve.

METODA 3kod specijalnih zahtjeva

Za Vas vršimo ispitivanje zrakopropusnosti – blower door test!
Obratite nam se s povjerenjem!

E-mail: info@energoatest.hr

Telefon: +385 98 19 330 15

Svrha ispitivanja zrakopropusnosti – blower door test

Ispitivanje zrakopropusnosti – blower door test se vrši iz sljedećih razloga:

  • dokaz je stvarne zrakopropusnosti ovojnice zgrade
  • rši se kontrola kvalitete izvedbe
  • okaz da je izvedeno stanje jednako projektiranom
  • daje uvid u razliku u kvaliteti prije i nakon energetske obnove
  • omogućava pronalazak mana i neispravnosti te njihovo uklanjanje u što ranijoj fazi izvođenja