+385981933015 info@energoatest.hr

Dezinfekcija cjevovoda je skup mjera koje se provode s ciljem uništavanja, usporavanja rasta i razmnožavanja ili uklanjanja većine mikroorganizama, da bi se smanjio rizik kontaminacije patogenim i drugim mikroorganizmima.

PRAVILNIK O NAČINU PROVEDBE OBVEZATNE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE

Obvezatna (preventivna) dezinfekcija kao opća mjera provodi se uvijek prije prve uporabe površina, prostora ili objekata ili nakon njihovoga dužeg nekorištenja, odnosno prije ponovne uporabe, a obveznici provođenja obvezatne (preventivne) dezinfekcije kao opće mjere obvezni su povremeno sukladno propisima kontrolirati uspješnost provedenih mjera dezinfekcije putem ovlaštenog mikrobiološkog laboratorija i o tome voditi evidenciju.

Dezinfekcija cjevovoda brzo i povoljno!
Obratite nam se s povjerenjem!

E-mail: info@energoatest.hr

Telefon: +385 98 19 330 15

Kako se vrši dezinfekcija cjevovoda?

Dezinfekcija cjevovoda je zadnji postupak sa svrhom eliminacije tj. smanjivanja broja mikroorganizama u vodi. Dezinfekcija cjevovoda se većinom se vrši klorom, klor dioksidom ili ozonom.

Kod dezinfekcije cjevovoda treba uzeti u obzir da ista voda u različitim prilikama ili različitim godišnjim dobima ne troši istu količinu klornog preparata. Ukoliko se u vodi pojavi višak klora nakon obavljene dezinfekcije i uspostavljene ravnoteže, to znači da je dezinfekcija cjevovoda uspješna. Taj višak se zove slobodni rezidualni klor (SRK). Njegova koncentracija u vodi za ljudsku potrošnju treba biti do 0,5 mg/l.

Dezinfekcija vode za piće može se obavljati na dva načina: redovno kloriranje i hiperkloriranje. Kod hiperkloriranja se koristi deset puta veća količina dezinfekcijskog sredstva i da se voda može koristiti nakon obaveznog uklanjanja viška klora nakon proteka 24 sata. Kod redovitog kloriranja voda za piće se može koristiti nakon 30 minuta bez uklanjanja viška klora.

Redovito kloriranje vode

Kloriranje se vrši primjerice kod privatnih bunara u kućanstvima. Kloriranje se vršidodavanjem 2 g preparata Izosan G na 1 m3 vode.

Redovito kloriranje u lokalnim vodovodima vrši se putem otopinskih klorinatora. Pripremi se vodena otopina klora koja će zadovoljiti standard da u korištenoj vodi za piće koncentracija slobodnog rezidualnog klora bude do 0,5 mg/l.

Dezinfekcija cjevovoda brzo i povoljno!
Obratite nam se s povjerenjem!

E-mail: info@energoatest.hr

Telefon: +385 98 19 330 15

Kod bunarskih voda povremena dezinfekcija nije učinkovita radi utjecaja vremenskih prilika i radi stalnog kretanja podzemnih voda ovisno o geološkom sastavu tla. Trenutno dezinficirana voda iz bunara otječe, dok istovremeno u bunar pristiže nova ne dezinficirana voda. Iz tog razloga takvu vodu treba što redovitije klorirati i što češće provjeravati koncentraciju klora. Najučinkovitija je izgradnja kućnog vodovoda s rezervoarom (hidrofor) gdje se preko otopinskog klorinatora obavlja neprekidna dezinfekcija vode za piće. Ovo obavljaju sami korisnici pridržavajući se propisanih uputa proizvođača.

Hiperkloriranje vode

Hiperkloriranje vode se vrši kod onečišćenih voda spremljenih u razne spremnike (bunari, razne cisterne, cjevovodi, tankovi i sl.), posebno u slučaju sumnje na mikrobiološko onečišćenje, nakon razdoblja duljeg nekorištenja ili uoči prvog korištenja spremnika za vodu. U spremnike se dozira deset puta veća koncentracija klora što znači da se na 1 m3 vode doda 20 g preparata Izosan G. Ovako dezinficirana voda prije upotrebe ostavlja se 24 sata da odstoji i nakon toga se vrši dekloriranje vode.

U postupku hiperkloriranja treba se strogo pridržavati mjera zaštite koje navodi svaki proizvođač dezinfekcijskog sredstva, jer klor i njegovi spojevi mogu biti toksični za čovjeka.

Dezinfekcija cjevovoda brzo i povoljno!
Obratite nam se s povjerenjem!

E-mail: info@energoatest.hr

Telefon: +385 98 19 330 15

Review for Usluga
5/5