+385981933015 info@energoatest.hr

Dokumenti potrebni za starački dom regulirani su Zakonom o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19) i Pravilnikom o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN 040/2014, 066/2015).

Dokumenti potrebni za starački dom – za vas vršimo sva potrebna ispitivanja!
Obratite nam se s povjerenjem!

E-mail: info@energoatest.hr

Telefon: +385 98 19 330 15

U nastavku su navedeni dokumenti potrebni za starački dom, sva potrebna ispitivanja i načini njihova pribavljanja.

Građevine u kojima se pružaju socijalne usluge u smislu brige i skrbi za starije osobe moraju ispunjavati sljedeće zahtjeve:

Ispitivanje osvijetljenosti prostora, mjerenje brzine strujanja zraka i temperature zraka

– imati prostorije osvijetljene danju prirodnim izvorom svjetlosti, a noću umjetnim izvorom svjetlosti, primjerene kvalitete i jačine

>>Usklađenost se dokazuje ispitivanjem osvijetljenosti prostora<<

– osigurati prirodno prozračivanje, a ako ima prostora s nedovoljnim prozračivanjem, potrebno je osigurati umjetnu ventilaciju

>>Usklađenost se dokazuje provedbom mjerenja brzine strujanja zraka i proračunom broja izmjena zraka u jednom satu, u slučaju korištenja umjetne ventilacije provodi se i ispitivanje funkcionalnosti iste<<

– osigurati ravnomjerno zagrijavanje prostorija na temperaturu od 20 do 22 °C, osim u hodnicima i pomoćnim prostorima na temperaturu od 18 °C, a u razdoblju visokih vanjskih temperatura u prostoru u kojem borave korisnici potrebno je osigurati optimalnu temperaturu, 5 °C nižu od vanjske

>>Usklađenost se dokazuje mjerenjem temperature zraka u zadanom vremenu<<


Ispitivanje nepropusnosti vodovodnog i kanalizacijskog sustava i ispitivanje nepropusnosti plinske instalacije

– prostorije moraju udovoljavati svim propisanim komunalnim i sanitarnim uvjetima vodoopskrbe i odvodnje sanitarnih i drugih otpadnih voda, električnog dovoda, telefonskog i internetskog priključka te plinovodnih i drugih instalacija

– otpadne vode odvode se kućnom kanalizacijom koja se priključuje na komunalnu kanalizaciju ili na drugi način, prema važećim propisima i standardima

>>Potrebno je provesti ispitivanje nepropusnosti vodovodnog i kanalizacijskog sustava i ispitivanje nepropusnosti plinske instalacije<<


Analiza vode

– opskrba vodom ostvaruje se instalacijom vodovodne mreže sa zdravstveno ispravnom vodom za piće

>>Da je voda za piće zdravstveno ispravna potvrđuje se provedbom analize vode na temelju koje se dobiva laboratorijski izvještaj (dokumenti potrebni za starački dom)<<


Ispitivanje električnih instalacija

– električna instalacija mora biti zaštićena i osigurana

>>Električna instalacija se smatra zaštićenom i osiguranom ukoliko zadovoljava sve zahtjeve iz područja elektrotehnike, a sukladnost se dokazuje provedbom ispitivanja električnih instalacija i funkcionalnih sklopki<<

Dokumenti potrebni za starački dom – za vas vršimo sva potrebna ispitivanja!
Obratite nam se s povjerenjem!

E-mail: info@energoatest.hr

Telefon: +385 98 19 330 15


Zaštita od požara

Sustavi za zaštitu od munja, odnosno gromobranske instalacije su one instalaciju koje osiguravaju izvedene električne instalacije, njih je potrebno pregledati i ispitati najmanje jednom u četiri godine.

– zaštita od požara provodi se sukladno posebnim propisima

>>Potrebno je redovito provoditi ispitivanje hidrantske mreže (jednom godišnje), osigurati dovoljan broj vatrogasnih aparata (koji se servisiraju jednom godišnje), izraditi ili dati izraditi plan evakuacije
(dokumenti potrebni za starački dom) <<

>>Ukoliko je u građevini u kojoj se obavlja usluga brige o starijim osobama izvedena protupanična rasvjeta istu je potrebno ispitati u smislu funkcionalnosti (jednom godišnje)<<


Prehrana u domovima za starije

Ako dom za starije osobe pruža usluge prehrane, građevina u koju su smještene starije osobe mora imati odgovarajući prostor za posluživanje obroka. Ako se pripremaju obroci, mora postojati kuhinja.

Review for Usluga
5/5