+385981933015 info@energoatest.hr

Ispitivanje dizalica pripada u Zakonom o zaštiti na radu predviđeno ispitivanje radne opreme.

(pregled i ispitivanje toranjskih, mosnih, konzolnih, kranskih i portalnih dizalica, pregled i ispitivanje autodizalica, pregled vozila unutarnjeg prijevoza na mehanizirani pogon, pregled i ispitivanje radioničkih autodizalica…)

 

Za Vas vršimo ispitivanje dizalica i ostale radne opreme.
Jamčimo najbržu uslugu i najnižu cijenu!

E-mail: info@energoatest.hr
Telefon: +385 98 19 330 15

 

Što je ispitivanje dizalica?

Ispitivanje dizalica, odnosno ispitivanje radne opreme znači provjeru sigurnosti i ispravnosti strojeva, uređaja, sredstava za prijevoz ili prijenos. Ispitivanje se provodi sukladno pozitivnim propisima: Zakon o zaštiti na radu i Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme. Zakon i Pravilnik zahtjevaju da radna oprema udovoljava minimalnim uvjetima, odnosno da ne narušava zdravlje i sigurnost radnika pri rukovanju njome. Ukoliko se utvrde nedostaci koji mogu ugroziti sigurnost i zdravlje rukovatelja ili radnika u prostoru, zahtjevat će se njihovo otklanjanje.

 

Kada je potrebno ispitivanje dizalica (radne opreme)?

Ispitivanje dizalica (radne opreme) poslodavac je dužan osigurati:

  • Ukoliko je radna oprema rastavljena i ponovno sastavljena kod premještanja s jednog mjesta na drugo prije početka ponovnog korištenja
  • Ako dođe do iznimnih okolnosti koje ugrožavaju sigurnost djelovanja radne opreme
  • Ako je to zahtjevano u rješenju inspektora rada

 

Rok za ispitivanje dizalica i ostale radne opreme je jednom u 3 godine, ako proizvođač radne opreme nije predvidio drugi rok ili je drugi rok utvrđen posebnim propisom. Ako dođe do ozljede radnika prilikom rada na radnoj opremi, ponovno je potrebno ispitati radnu opremu, bez obzira na navedene rokove. O obavljenom pregledu i ispitivanju sastavlja se zapisnik koji potpisuju sve osobe koje su sudjelovale u pregledu.

 

Za Vas vršimo ispitivanje dizalica i ostale radne opreme.
Jamčimo najbržu uslugu i najnižu cijenu!

E-mail: info@energoatest.hr
Telefon: +385 98 19 330 15

 

 

Na što se ne odnosi ovo ispitivanje?

Ispitivanje radne opreme ne odnosi se na opremu koju čine električni i elektronički proizvodi obuhvaćeni propisom o električnoj opremi, a koja je namijenjena za uporabu unutar određenih naponskih granica. To su:

  • kućanski aparati namijenjeni korištenju u domaćinstvu
  • audio i video oprema
  • oprema za informacijsku tehnologiju
  • uobičajeni uredski strojevi
  • niskonaponski sklopni i kontrolni uređaji
  • električni motori.

Ispitivanje radne opreme ne odnosi se također na ručnu radnu opremu (alate), skele i druga sredstva za povremeni rad na visini za koja se pregledi obavljaju prema posebnim propisima.

 

Review for Usluga
5/5