+385981933015 info@energoatest.hr

Ispitivanje hidrantske mreže predstavlja provjeru ispravnosti hidrantske mreže u prvom ispitivanju ili periodičnim ispitivanjima.
Više o temi hidrantska mreža OVDJE.

 

Sukladno Zakonu o zaštiti od požara, ispitivanje unutarnje i vanjske hidrantske mreže obuhvaća:

– mjerenje statičkog i dinamičkog tlaka
– tlačno ispitivanje hidrantskih cijevi
– pregled dokumentacije
– provjera opreme u hidrantskom ormaru
– izračun količine vode pojedinog hidranta

Također je propisana obveza ispitivanja hidrantske mreže JEDNOM GODIŠNJE.

 

Za Vas vršimo ispitivanje hidrantske mreže brzo i po najpovoljnijoj cijeni!
Obratite nam se s povjerenjem!

E-mail: info@energoatest.hr
Telefon: +385 98 19 330 15

 

 

Prvo i periodično ispitivanje hidrantske mreže

 

Prvo ispitivanje hidrantske mreže je kontrola nad ispravnošću hidrantske mreže, a ona se vrši prije tehničkog pregleda novosagrađenog objekta ili nakon što je završena rekonstrukcija. Izvođač radova ima obavezu pribaviti Zakonom propisane isprave od ovlaštene pravne osobe kojom se potvrđuje ispravnost instalacija i uređaja u hidrantskoj mreži.

 

Periodično ispitivanje hidrantske mreže znači kontrolu nad ispravnošću hidrantske mreže koja se vrši u zakonski propisanim vremenskim razmacima. Zakonom o zaštiti od požara predviđena je kontrola ispravnosti najmanje jednom godišnje. Ispitivanje hidrantske mreže vrši ovlaštena pravna osoba.

 

 

 

Obveza ispitivanja hidrantske mreže

 

Obvezu pribavljanja dokumentacije nakon ispitivanja hidrantske mreže imaju korisnici ili vlasnici objekata u kojima se unutarnja ili vanjska hidrantska mreža nalazi. Zakonom o zaštiti od požara predviđeno je ispitivanje hidrantske mreže najmanje jednom godišnje.

 

 

Za Vas vršimo ispitivanje hidrantske mreže brzo i po najpovoljnijoj cijeni!
Obratite nam se s povjerenjem!

E-mail: info@energoatest.hr
Telefon: +385 98 19 330 15

 

 

Zakon o zaštiti od požara

 

Čl. 20

 

(1) Za izvedene stabilne instalacije namijenjene za gašenje ili dojavu požara, detekciju zapaljivih plinova i para te druge zaštitne uređaje i instalacije koje služe za sprečavanje nastajanja i širenja požara i eksplozija, izvođač radova je dužan pribaviti ispravu od ovlaštene pravne osobe o ispravnom djelovanju tih instalacija i uređaja i zapisnik o obavljenom pregledu od ovlaštene pravne osobe i dati ih na uvid komisiji iz članka 16. stavka 2. ovoga Zakona.

(2) Ispravnost instalacija iz stavka 1. ovoga članka mora se provjeravati najmanje jednom godišnje od strane ovlaštene pravne osobe, sukladno tehničkim normativima, normama i uputama proizvođača. O obavljenoj provjeri vodi se evidencija u kojoj se unosi kad je provjera obavljena. tko ju je obavio i što je provjerom utvrđeno.

(3) Djelatnici ovlaštenih organizacija iz stavka 1 i 2. ovoga članka koji obavljaju ispitivanja, moraju imati položen stručni ispit za obavljanje ispitivanja.

(4) Ministar unutarnjih poslova propisuje posebne tehničke i druge uvjete koje moraju ispunjavati ovlaštene pravne osobe iz stavka 1. i 2., ovoga članka.

(5) Ministar unutarnjih poslova propisuje program i način polaganja ispita iz stavka 3. ovoga članka.

(6) Ministar unutarnjih poslova izdaje ovlaštenje za obavljanje poslova iz stavka 1. i 2. ovoga članka.

 

Za Vas vršimo ispitivanje hidrantske mreže brzo i po najpovoljnijoj cijeni!
Obratite nam se s povjerenjem!

E-mail: info@energoatest.hr
Telefon: +385 98 19 330 15

 

 

Review for Usluga
5/5