+385981933015 info@energoatest.hr

Što je ispitivanje kemijskih štetnosti?

Ispitivanje kemijskih štetnosti pripada u ispitivanja radnog okoliša koja su regulirana Pravilnikom o ispitivanju radnog okoliša.

Kontaktirajte nas bez obaveze!
Jamčimo najbržu uslugu i najnižu cijenu!

E-mail: info@energoatest.hr
Telefon: +385 98 19 330 15

 

Ispitivanje radnog okoliša obuhvaća provođenje postupaka mjerenja određenih čimbenika u radnom okolišu i nakon toga uspoređivanje vrijednosti i ocjena koje su dobivene mjerenjem s vrijednostima dopuštenim pozitivnim propisima iz područja zaštite zdravlja na radu. Ispitivanje radnog okoliša obuhvaća:

 1. ispitivanje fizikalnih čimbenika kao što su relativna vlažnost, temperatura, osvijetljenost, buka itd.
 2. ispitivanje kemijskih čimbenika kao što su para, koncentracija plinova, prašina i sl.
 3. ispitivanja bioloških čimbenika.

O obavljenom ispitivanju radnog okoliša sastavlja se zapisnik.

 

Što su kemijske štetnosti?

Kemijske štetnosti mogu se definirati kao štetne tvari koje se pojavljuju kao dimovi, plinovi, prašina, para, vlakna, a kojima je radnik izvrgnut i mogu dovesti do oštećenja zdravlja radnika. Radnik je kemijskim štetnostima obično podložan za vrijeme proizvodnje, transporta, korištenja, rukovanja… Ako im je radnik izvrgnut duže vrijeme, mogu izavati dugotrajne posljedice kao npr. profesionalnu bolest.

 

Kontaktirajte nas bez obaveze!
Jamčimo najbržu uslugu i najnižu cijenu!

E-mail: info@energoatest.hr
Telefon: +385 98 19 330 15

 

Koliko često se treba provesti ispitivanje kemijskih štetnosti?

Prema postojećim propisima, svaki poslodavac ima obavezu najmanje jednom u 3 godine izvršiti ispitivanje kemijskih štetnosti u radnom okolišu. Poslodavac će radi ispitivanja kemijskih štetnosti angažirati ovlaštenu osobu koja će onda utvrditi jesu li vrijednosti utvrđene mjerenjem u granicama koje predviđaju zakonske norme.

 

Koji poslodavci moraju osigurati ispitivanje kemijskih štetnosti?

 

Pravilnikom o ispitivanju radnog okoliša, člankom 6. predviđeni su poslodavci koji su dužni osigurati ispitivanje kemijskih štetnosti i to u sljedećim slučajevima:

 1. kada radni postupak utječe na temperaturu, vlažnost i brzinu strujanja zraka
 2. kada je pri radu potrebno osigurati odgovarajuću razinu osvijetljenosti
 3. kada u radnom postupku nastaje buka ili vibracije
 4. kada u radnom postupku nastaju plinovi, pare, prašine ili aerosoli
 5. kada je moguća prisutnost bioloških štetnosti (agensa) korištenih pri radu izvan primarne fizičke izolacije.

 

Kontaktirajte nas bez obaveze!
Jamčimo najbržu uslugu i najnižu cijenu!

E-mail: info@energoatest.hr
Telefon: +385 98 19 330 15

Navedeno se ispitivanje obavlja:

 1. odmah nakon što su nastali uvjeti, odnosno promjene zbog kojih je ispitivanje obvezno
 2. na temelju rješenja inspektora rada ili
 3. periodički u rokovima koji ne mogu biti duži od 3 godine, ako posebnim propisom nije drukčije određeno.

 

Review for Usluga
5/5