+385981933015 info@energoatest.hr
Ispitivanje panik rasvjete zahtjeva definiranje pojma panik rasvjeta. Panik rasvjeta ili sigurnosna rasvjeta predstavlja najkraći put iz prostora do sigurnog otvorenog prostora u minimumu propisanog vremena. Ispitivanje panik rasvjete sastoji se od pregleda i ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti protupanične rasvjete i pomoćne rasvjete. Poslodavac ima dužnost ispitivati panik rasvjetu najmanje jednom godišnje.

Za Vas vršimo ispitivanje panik rasvjete u najkraćem roku i po najpovoljnijoj cijeni!

Kontaktirajte nas bez obaveze!

E-mail: info@energoatest.hr Telefon: +385 98 19 330 15

Zakon o zaštiti na radu i Zakon o zaštiti od požara te ostali tehnički propisi predviđaju sljedeće obveze poslodavca:

Osposobljavanje:

Osposobljavanje radnika za rad na siguran način i za početno gaženje požara Osposobljavanje ovlaštenika poslodavca za zaštitu na radu Osposobljavanje povjerenika radnika za zaštitu na radu Osposobljavanje odgovornih osoba za provedbu evakuacije Osposobljavanje djelatnika za pružanje prve pomoći

Dokumentacija:

procjena rizika i analiza radnih mjesta plan evakuacije i spašavanja izrada zapisnika o provedenoj vježbi evakuacije

Ispitivanje:

Ispitivanje električnih instalacijea svake 4 god Ispitivanje panik rasvjete svake godine Ispitivanje hidrantske mreže svake godine Ispitivanje vatrodojave svake godine Ispitivanje kotlovnice svake 2 godine (ako prelazi 50 kw, onda svake godine) Ispitivanje radne opreme (radni strojevi – svake 2 godine) Ispitivanje gromobranske instalacije  Ispitivanje radnog okoliša svake 2 godine

Za Vas vršimo sva osposobljavanja i ispitivanja (Ispitivanje panik rasvjete) u najkraćem roku i po najpovoljnijoj cijeni!

Kontaktirajte nas bez obaveze!

E-mail: info@energoatest.hr Telefon: +385 98 19 330 15

Vezano za sigurnosne znakove, pisane obavijesti i upute, poslodavac ima dodatne obaveze. Poslodavac je obavezan na sredstvima rada i na mjestima rada trajno i sigurno postaviti sigurnosne znakove na dobro vidljivom mjestu. U slučaju da sigurnosni znakovi na sredstvima rada i na mjestima rada nisu dovoljni, poslodavac ima dužnost postaviti i pisane obavijesti i upute radnicima o načinu korištenja sredstava rada, bioloških štetnosti, kemikalija i drugih potencijalno štetnih tvari na radu.
Review for Usluga
5/5