+385981933015 info@energoatest.hr

Što je ispitivanje plinskog trošila?

Plinska trošila su uređaji u koje pripadaju plinske peći, plinski bojleri, plinski štednjaci te klima uređaji koji kao energent koriste plin.

Nudimo Vam ispitivanje plinskih instalacija i plinskog trošila brzo i pouzdano!

Nazovite na: 098 19 330 15
E-mail: info@energoatest.hr


Prije rezervacije termina obavezno pročitati VAŽNO UPOZORENJEKLIKNITE OVDJE

Ispitivanje plinskog trošila i plinskih instalacija jest poduzimanje mjera za pronalaženje eventualnih nedostataka. Ti nedostaci su uzrok neispravnih, nesigurnih i često po život opasnih instalacija. Prilikom mjerenja, odnosno ispitivanja, instalacija će se smatrati ispravnom i sigurnom ukoliko mjerni postupak ne pokaže niti jedan od nedostataka navedenih propisima (propusnost trošila, uređaja, cjevovoda, nedovoljna dobava zraka, nepravilna ugradnja, nepravilno ili nepouzdano odvođenje plinova i sl.)

Koliko često je potrebno ispitivanje plinskog trošila?

Plinska trošila za široku potrošnju potrebno je ispitivati 1 godišnje, tj. svake godine prije sezone grijanja, ili prema uputi koju je dao proizvođač uređaja.

Vršimo sljedeća ispitivanja iz ovog područja:
1. ispitivanje plinskih instalacija te izdajemo Izvješće o nepropusnosti plinskih instalacija
2. ispitivanje plinskog trošila te izdajemo uvjerenje o ispravnosti plinskog trošila

Nudimo Vam ispitivanje plinskih instalacija i plinskog trošila brzo i pouzdano!

Nazovite na: 098 19 330 15
E-mail: info@energoatest.hr


Prije rezervacije termina obavezno pročitati VAŽNO UPOZORENJEKLIKNITE OVDJE

Zašto je važno ispitivanje plinskog trošila?

Ispitivanja plinskog trošila i plinskih instalacija od osobite je važnosti zbog sigurnosti korisnika. Tijekom godina korištenja dolazi do kvarova, slabljenja kvalitete i slično te je potrebno redovito vršiti provjere, odnosno ispitivanje.

Zakoni koji reguliraju ovu problematiku su Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) i Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, NN 56/10). Prema navedenim zakonima, vlasnici prostora, građevina i građevinskih dijelova su dužni održavati plinske instalacije i plinska trošila u ispiravnom stanju, zbog vlastite sigurnosti i sigurnosti drugih osoba. O navedenoj ispravnosti plinskih instalacija i plinskog trošila dužni su posjedovati odgovarajuću dokumentaciju koju im izdaju tvrtke ovlaštene za ispitivanje plisnkog trošila i plinskih instalacija. Nadzor obavlja inspektor za zaštitu od požara kojem su vlasnici dužni dati na uvid propisanu dokumentaciju.

Review for Usluga
5/5