+385981933015 info@energoatest.hr

Ispitivanje radnog okoliša

Radni okoliš predstavlja skup svih parametara koji djeluju na udobnost i sigurnost radnika, a obuhvaća mikroklimatske parametre – temperaturu, vlagu i strujanje zraka, buku i  vibracije te kemijske štetnosti koje se mogu javiti na radnom mjestu. Ispitivanje radnog okoliša podrazumjeva ispitivanje navedenih parametara sukladno Zakonu o zaštiti na radu i Pravilniku o ispitivanju radnog okoliša.

Obaveza ispitivanja radnog okoliša proizlazi iz zaštite na radu s ciljem smanjenja rizika od profesionalnih bolesti.

Za vas vršimo ispitivanje radnog okoliša!
Obratite nam se s povjerenjem!

E-mail: info@energoatest.hr

Telefon: +385 98 19 330 15

Ispitivanje radnog okoliša služi za utvrđivanje jesu li rezultati ispitivanja u granicama utvrđenim zakonskim normama. Rok za ponovno ispitivanje radnog okoliša ne smije biti duži od tri godine.

U okviru ispitivanja radnog okoliša nudimo vam ispitivanja:

 • ispitivanje mikroklimatskih uvjeta (temperatura zraka, relativna vlažnost zraka, brzina strujanja zraka);
 • mjerenje osvijetljenosti unutrašnjih i vanjskih radnih prostora
 • mjerenje buke na radu i određivanje izloženosti buci
 • ispitivanje učinkovitosti sustava provjetravanja, ispitivanje ventilacije
 • ispitivanje kemijskih štetnosti
 • ispitivanje bioloških štetnosti – mikrobiološko uzorkovanje zraka s naknadnom laboratorijskom analizom

Poslodavac je dužan obavljati ispitivanja u radnim prostorijama u kojima proces rada koji se u njima obavlja utječe na temperaturu, vlažnost i brzinu strujanja zraka. Također, i u kojima u procesu rada nastaje buka i vibracije, u kojima se pri radu koriste ili proizvode opasne tvari. Zatim u kojima pri radu nastaju opasna zračenja te u kojima je pri radu potrebno osigurati odgovarajuću rasvjetu. Ispitivanje radnog okoliša poslodavac je dužan obaviti minimalno svake tri godine.

Prema Zakonu o zaštiti na radu (NN 71/14. 118/14, 154/14), poslodavac je obvezan ispitivati radni okoliš na mjestu rada kada:

 • radni postupak utječe na temperaturu, vlažnost i brzinu strujanja zraka
 • u radnom postupku nastaje prašina
 • u radnom postupku nastaje buka, odnosno vibracije
 • pri radu koristi, proizvodi ili prerađuje opasne kemikalije
 • pri radu postoji izloženost opasnim zračenjima
 • su na radu prisutni rizici od eksplozivne atmosfere
 • je pri radu potrebno osigurati odgovarajuću rasvjetu u skladu s procjenom rizika.

Iznimno, obveza za ispitivanje radnog okoliša postoji odmah:

 • ako su nastali uvjeti, odnosno promjene zbog kojih je ispitivanje obvezno
 • na temelju rješenja inspektora rada ili
 • periodički u rokovima koji ne mogu biti duži od tri godine, ako posebnim propisom nije drukčije određeno.

Ovlaštena osoba koja vrši ispitivanje radnog okoliša treba voditi evidenciju o svim predmetima ispitivanja, postupcima, uvjetima i rezultatima ispitivanja, kao i mjernoj i ispitnoj opremi koja je korištena prilikom ispitivanja.

Za ocjenu ispunjavanja zdravstvenih zahtjeva u radnom okolišu koriste se propisane vrijednosti izloženosti štetnostima u radnom okolišu, a koje su utvrđene propisima zaštite na radu.

Za vas vršimo ispitivanje radnog okoliša!
Obratite nam se s povjerenjem!

E-mail: info@energoatest.hr

Telefon: +385 98 19 330 15

Review for Usluga
5/5