+385981933015 info@energoatest.hr

Ispitivanje rasvjete, kao i izvedba i zamjena u građevinama vrši se sukladno normi HRN EN 12464-1:2012 (poglavlje svjetlo i rasvjeta) koja pobliže prikazuje izvedbu rasvjete.

Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), u članku 14. navedeno je navodi sljedeće: Građevine i njihove instalacije za grijanje, hlađenje, osvjetljenje i provjetravanje moraju biti projektirane i izgrađene tako da količina energije koju zahtijevaju ostane na niskoj razini, uzimajući u obzir korisnike i klimatske uvjete smještaja građevine. Građevine također moraju biti energetski učinkovite, tako da koriste što je moguće manje energije tijekom građenja i razgradnje. 

Za vas vršimo ispitivanje rasvjete!
Obratite nam se s povjerenjem!

E-mail: info@energoatest.hr

Telefon: +385 98 19 330 15

Ispitivanje rasvjete (tehnički pregled)

Način izvođenja rasvjete prikazuje se u elektrotehničkom projektu koji je dio glavnog projekta.

Tehnički pregled vrši se da bi se utvrdila izgrađenost građevine u skladu s građevinskom dozvolom, tj. glavnim projektom za građevinu koja se može graditi ili radove koji se mogu izvoditi temeljem glavnog projekta. Prilikom tehničkog pregleda, odnosno prije izdavanja uporabne dozvole potrebno je provesti ispitivanje rasvjete poslovnih prostorija u objektu za koji se izdaje uporabna dozvola kako bi se potvrdila sukladnost izvedenog stanja sa glavnim projektom.

Također, ispitivanje rasvjete se provodi prilikom pripreme projekta za financiranje zamjere rasvjete iz EU fondova po ESIF modelu za onu energetski efikasniju.

Podloga za takav projekt jest glavni projekt koji prikazuje rezultate provedenih mjerenja sa trenutnom rasvjetom i proračun razine osvjetljenosti sa zamijenjenim rasvjetnim tijelima (LED rasvjeta).

Za vas vršimo ispitivanje rasvjete!
Obratite nam se s povjerenjem!

E-mail: info@energoatest.hr

Telefon: +385 98 19 330 15

Energetski pregled javne rasvjete

Javni sektor je prema zakonu o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14, 116/18) dužan provoditi energetsko ispitivanje rasvjete jednom u 5 godina od dana dostave posljednjeg izvješća o energetskom pregledu.

Sukladno Pravilniku o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 088/2017) energetski pregled zgrade provodi se prije izdavanja energetskog certifikata za:

– zgrade javne namjene ako im ukupna korisna površina prelazi 250 m2,

– nove zgrade prije nego se izda uporabna dozvola,

– zgrade koje se prodaju, iznajmljuju, daju u zakup ili daju na leasing.

U postupku provođenja energetskog pregleda zgrade provode se analize koje se odnose između ostaloga i na sustav električne rasvjete.

Velika poduzećasu također prema istom zakonu dužna provoditi energetske preglede, osim po navedenom Zakonu pregled se provodi i prema Pravilniku o energetskom pregledu za velika poduzeća (NN 123/2015, 005/2020). Velika poduzeća provode energetski pregled svake 4 godine.

Review for Usluga
5/5