+385981933015 info@energoatest.hr

Ispitivanje sprinkler sustava

Što je sprinkler sustav?

Sprinkler sustav je stabilni protupožarni sustava, odnosno njegovog dijela. Sprinkler sustav jest automatski sustav koji služi kako za dojavu, tako i za gašenje požara. On se aktivira kada temperatura dosegne određenju razinu na mjestima gdje se nalaze sprinkler mlaznice koje se pri toj temperaturi otvaraju i izbacuju vodu. Način njihovog rada temelji se na padu tlaka u cjevovodu do kojeg dolazi nakon otvaranja sprinkler mlaznice. Tada dolazi do otvaranja sprinker ventila, pri čemu voda pod tlakom kreće kroz mlaznice koje su se otvorile. Sprinkler sustave dijelimo na mokre, suhe, suhe brzodjelujuće, kombinirane i s predalarmom.


Za vas vršimo ispitivanje sprinkler sustava brzo i pouzdano!

Nazovite na: 098 19 330 15
E-mail: info@energoatest.hr

Danas je poznat i drencher sustav (deluge) čije ime označava također stabilni sustav za gašenje požara. Kod drencher sustava otvorene mlaznice su postavljene na cjevovod koji je preko alarmnog ventila spojen sa izvorom vode.

Što je ispitivanje sprinkler sustava?

Ispitivanje sprinkler sustava, odnosno svih stabilnih protupožarnih sustava u RH mogu obavljati za to ovlaštene pravne osobe. Ispitivanje sprinkler sustava je postupak predviđen Zakonom o zaštiti od požara u kojem ovlašteni isiptivač konkretni sprinkler sustav uspoređuje sa ovjerenom projektnom dokumentacijom prilikom koje provjerava je li sve izvedeno prema projektu, odnosno prema zakonskim propisima i pravilima struke i funkcionira li sustav sukladno projektu. Također vrši se provjera je li sustav propisno označen, postoje li upute, knjiga održavanja i slično te imaju li svi elementi sustava odgovarajuću dokumentaciju (izjave o sukladnosti, certifikate…).

Ispitivanje sprinkler sustava provodi se najmanje 1 godišnje ili ukoliko je potrebno češće (npr ako je došlo do promjene na sustavu od zadnjeg ispitivanja).

Nakon ispitivanja, ispitivač, odnosno ovlaštena pravna osoba koja vrši ispitivanje izdaje zapisnik o ispitivanju i uvjerenje.


Za vas vršimo ispitivanje sprinkler sustava brzo i pouzdano!

Nazovite na: 098 19 330 15
E-mail: info@energoatest.hr

Vrste ispitivanja stabilnih protupožarnih sustava:

– ispitivanje suhog i mokrog sprinkler sustava – ispitivanje hidrantske mreže
– ispitivanje sustava za dojavu požara (vatrodojava)
– ispitivanje sustava za dojavu i gašenje požara NOVEC 1230, FM 200, CO 2
– ispitivanje (plinodetekcija) plinodojavnih sustava– ugljični monoksid CO, metan CH 4…
– ispitivanje drencher (deluge) sustava
– ispitivanje sustava za gašenje pjenom
– ispitivanje sustava za sprječavanje širenja požara – protupožarne zaklopke, vodene zavjese…

Zašto je važno ispitivanje sprinkler sustava?

Ispitivanje sprinkler sustava vrlo je važno zbog sigurnosti korisnika. Neodržavanjem sustava u zakonom predviđenim rokovima, odnosno u redovitim vremenskim intervalima značajno se smanjuje vjerovatnost besprijekorne automatske prorade sustava u slučaju potrebe, a to je požar.

Ispitivanje sprinkler sustava propisano je najmanje 1 puta godišnje i to od strane ovlaštenog ispitivača.


Za vas vršimo ispitivanje sprinkler sustava brzo i pouzdano!

Nazovite na: 098 19 330 15
E-mail: info@energoatest.hr

Review for Usluga
5/5