+385981933015 info@energoatest.hr

Ispitivanje strojeva, odnosno pregled i ispitivanje radne opreme provodi se zbog provjere ispunjavaju li strojevi i radna oprema sigurnosno zdravstvene zahtjeve, tj. zbog otkrivanja i otklanjanja nedostataka koji bi mogli ugroziti zdravlje i sigurnost rukovatelja ili drugih osoba u prostoru korištenja strojeva i radne opreme. Ispitivanje strojeva regulirao je Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme.

Za Vas vršimo ispitivanje strojeva!
Obratite nam se s povjerenjem!

E-mail: info@energoatest.hr

Telefon: +385 98 19 330 15

Siguran stroj znači siguran rad.

Ispitivanja strojeva potrebno u sljedećim slučajevima:
– prije početka upotrebe na novom mjestu rada, ako se radi o novoj radnoj opremi ili ako je stara premještena, a da je pri tom rastavljena i ponovno sastavljena
– kod iznimnih okolnosti koje ugrožavaju sigurnost radne opreme (npr. oštećenje opreme, nedostaci na radnoj opremi ili ozljeda radnika pri rada s opremom)
– na temelju rješenja inspektora rada
– u rokovima koje je u uputama za upotrebu i održavanje predvidio proizvođač radne opreme, ili u roku koji je utvrđen posebnim propisom ili
– periodički u rokovima koji ne mogu biti duži od 3 godine.

Za Vas vršimo ispitivanje strojeva!
Obratite nam se s povjerenjem!

E-mail: info@energoatest.hr

Telefon: +385 98 19 330 15

Uređaji izuzeti od ispitivanja

Sljedeći uređaji ne podliježu ispitivanju strojeva, odnosno ispitivanju radne opreme:

  • kućanski aparati namijenjeni korištenju u domaćinstvu
  • audio i video oprema
  • oprema za informacijsku tehnologiju
  • uobičajeni uredski strojevi
  • niskonaponski sklopni i kontrolni uređaji i
  • električni motori

Također, nije potrebno provoditi ispitivanja ručne radne opreme, npr alata, zatim skela i ostale opreme za povremeni rad na visini koja se ispituje sukladno posebnom propisu.

Zapisnik o ispitivanju strojeva

O obavljenom pregledu i ispitivanju strojeva, odnosno radne opreme sastavlja se zapisnik. Zapisnik potpisuju sve osobe koje su sudjelovale u pregledu i ispitivanju. Ako se radi o radnoj opremi za koju su potrebna i ispitivanja trećih osoba ( primjerice ispitivanja posuda pod tlakom) tada su nalazi o tim ispitivanjima obavezan dio zapisnika o ispitivanju radne opreme.

O obavljenom pregledu i ispitivanju strojeva sastavlja se zapisnik koji sadrži najmanje sljedeće podatke:

1. naziv i sjedište te OIB korisnika radne opreme

2. naziv i sjedište te OIB ovlaštene osobe koja obavlja pregled i ispitivanje radne opreme

3. broj zapisnika i datum sastavljanja

4. broj i datum izdavanja rješenja o ovlaštenju za obavljanje pregleda i ispitivanja radne opreme

5. nazive propisa kojima je utvrđena obveza ispitivanja radne opreme

6. nazive propisa prema čijim zahtjevima je obavljena provjera ispunjavanja sigurnosno zdravstvenih zahtjeva na radnoj opremi

7. podatke kojima se pobliže određuje radna oprema (tip, model, naziv proizvođača, tv. broj), s opisom namjene i položaja radne opreme u radnom prostoru

8. osnovne podatke o radnim tvarima i sirovinama koje radna oprema koristi u radu

9. naznake rizika po sigurnost i zdravlje radnika pri uporabi radne opreme

10. ime i prezime, OIB te stručnu spremu za sve osobe koje sudjeluju u postupku pregleda i ispitivanja radne opreme, a za stručnjake zaštite na radu i podatke o položenom stručnom ispitu

11. datum početka i završetka pregleda i ispitivanja

12. podatke o uputama proizvođača za uporabu i održavanje radne opreme te o drugoj dokumentaciji koja je korištena tijekom pregleda i ispitivanja

13. metode, postupke i norme koje se odnose na preglede i ispitivanja te mjernu i ispitnu opremu korištenu prilikom pregleda i ispitivanja

14. nalaze o rezultatima pregleda i ispitivanja uzimajući u obzir dokumentaciju o održavanju radne opreme

15. zaključnu ocjenu da rezultati pregleda i ispitivanja radne opreme ispunjavaju sigurnosno zdravstvene zahtjeve ili opis nedostataka zbog kojih rezultati ne zadovoljavaju propisane sigurnosno zdravstvene zahtjeve s prijedlogom mjera za otklanjanje nedostataka i

16. naznaku propisanog roka za sljedeći pregled i ispitivanje.

Review for Usluga
5/5