+385981933015 info@energoatest.hr

Ispitivanje vatrodojave i izrada potrebne dokumentacije obuhvaća ispitivanje sustava kojem je glavna svrha pravovremeno otkrivanje požara. Ispitivanje vatrodojave znači i ispitivanje sustava koji je ukupnost instalacija, uređaja i opreme. Zakon propisuje ispitivanje vatrodojave najmanje jednom godišnje. Ispitivanje vatrodojave vrši ovlaštena pravna osoba.

 

Tvrtka Energoatest d.o.o. za Vas vrši ispitivanje vatrodojave po najnižim cijenama i u najkraćem vremenu. Kontaktirajte nas bez obaveze!

E-mail: info@energoatest.hr
Telefon: +385 98 19 330 15.

Ispitivanje vatrodojave nužno je radi provjere ispravnosti vatrodojavnog sustava. Ispitivanje vatrodojave možemo podijeliti na ispitivanje pri prvom ispitivanju i ispitivanje u periodičkim ispitivanjima.

Ispitivanje vatrodojave predviđeno je Zakonom o zaštiti od požara i Pravilnikom o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara.

 

 

Prvo i periodično Ispitivanje vatrodojave

Ispitivanje vatrodojave možemo podijeliti na prvo i periodično.
Prvo Ispitivanje obavlja se prije tehničkog pregleda novoizgrađenog objekta ili nakon rekonstrukcije. Nakon ispitivanja vatrodojave dostavlja Vam se odgovarajuća dokumentacija.

Periodično Ispitivanje jest provjera ispravnosti sustava vatrodojave u nekom vremenu, odnosno u definiranim vremenskim razmacima. Zakon propisuje ispitivanje vatrodojave najmanje jednom godišnje. Ispitivanje vatrodojave vrši ovlaštena pravna osoba.

Tvrtka Energoatest d.o.o. za Vas vrši ispitivanje vatrodojave po najnižim cijenama i u najkraćem vremenu. Kontaktirajte nas bez obaveze!

E-mail: info@energoatest.hr
Telefon: +385 98 19 330 15

Zakon o zaštiti od požara

Članak 40.

(1) Ispravnost i funkcionalnost izvedenih stabilnih sustava, uređaja i instalacija za otkrivanje i dojavu te gašenje požara, sustava, uređaja i instalacija za otkrivanje i dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para, kao i drugih ugrađenih sustava, uređaja i instalacija za sprječavanje širenja požara (u daljnjem tekstu: stabilni sustavi zaštite od požara) provjerava korisnik, sukladno uputi proizvođača, o čemu mora postojati evidencija, a pravna osoba ovlaštena od strane ministra, najmanje jednom godišnje, o čemu se izdaje uvjerenje.

(2) Način provjere ispravnosti i funkcionalnosti izvedenih stabilnih sustava zaštite od požara, kao i uvjete za davanje ovlaštenja iz stavka 1. ovoga članka propisuje ministar.

(3) Ocjenu ispunjavanja propisanih uvjeta iz stavka 2. ovoga članka ministar može povjeriti drugoj, za to osposobljenoj, pravnoj osobi.

(4) Stabilni sustavi zaštite od požara iz stavka 1. ovoga članka moraju biti propisno označeni, uvijek dostupni te se namjenski koristiti.

(5) Ministar će rješenjem oduzeti ovlast pravnoj osobi iz stavka 1. ovoga članka ako se u provedbi inspekcijskog nadzora utvrdi da ne ispunjava uvjete propisane za davanje ovlaštenja ili da stručne poslove za koje je ovlašten obavlja protivno ovom Zakonu ili propisima donesenim na temelju njega.

 

 

 

Review for Usluga
5/5