+385981933015 info@energoatest.hr

Ispitivanje vode za piće

Ispitivanje vode za piće

Analizom voda za piće utvrđuje se usklađenost sa Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (NN 47/08), te Pravilnikom o prirodnim mineralnim i prirodnim izvorskim vodama (NN 73/07). Analizom bazenskih voda ocjenjuje se kakvoća bazenskih voda prema Odluci o uvjetima kojima moraju udovoljavati bazenske vode.
Laboratorij vrši uslugu ispitivanja uzoraka:

  • Vode iz javnih i lokalnih vodovoda (temeljem ugovora, monitoringa i na zahtjev)
  • Vode iz individualnih objekata građana (na zahtjev i osobno dostavljeni)
  • Vode iz novih i adaptiranih objekata radi uporabne dozvole (atest)
  • Vode na izvorištu
  • Vode za dijalizu
  • Bazenskih voda (za rekreaciju i rehabilitaciju)

Ispitivanja se vrše na fizikalno-kemijske i mikrobiološke pokazatelje

Fizikalno-kemijski pokazatelji:

Aluminij Amonijak Arsen
Boja Bakar Cijanidi
Cink Detergenti anionski Elektrovodljivost
Fenoli Fluoridi Fosfati
Isparni ostatak Karbonatna tvrdoća Kadmij
Kalcij Kalij Kalcijeva tvrdoća
Kloridi Klor-slobodni Klor-vezani
Krom Magnezij Magnezijeva tvrdoća
Mangan Mineralna ulja Miris
Mutnoća Natrij Nekarbonatna tvrdoća
Nikal Nitrati Nitriti
Okus Olovo Organoklorni pesticidi
pH vrijednost Redox potencijal Selen
Sulfati Temperatura Trihalometani
Ukupna tvrdoća Utrošak KMnO4 Željezo
Živa

Mikrobiološki pokazatelji

Ukupni koliformi
Escherichia coli
Enterokoki
Aerobne bakterije na 37°C
Aerobne bakterije na 22°C
Pseudomonas aeruginosa
Clostridium perfringens
Salmonella spp.
Shigella spp