+385981933015 info@energoatest.hr

Izrada elaborata zaštite od požara vrši se od strane ovlaštene osobe na temelju Zakona o zaštiti od požara i Pravilnika o sadržaju elaborata zaštite od požara.

Izrada elaborata zaštite od požara

Izrada elaborata zaštite od požara zahtjeva da građevina prema zahtjevnosti mjera zaštite od požara bude razvrstana u odgovarajuću skupinu. Građevine skupine 1 su manje zahtjevne građevine, a građevine skupine 2 su zahtjevne građevine. Skupine 1 ili 2 u koju će građevina biti razvrstana, propisane su Pravilnikom o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara.

Izrada elaborata zaštite od požara potrebna je samo za građevine koje pripadaju u skupinu 2. Elaborat zaštite od požara izdaje ovlaštena osoba i ovjerava ga svojim žigom i potpisom. Ako građevina nije razvrstana u skupinu 1 ili dva prema odredbama pravilnika, ona se razvrstava u skupinu 2.

Za Vas izrađujemo elaborat zaštite od požara!

Brzo, pouzdano i po najpovoljnijoj cijeni!

Telefon: +385 98 19 330 15
E-mail: info@energoatest.hr

Građevine skupine 1

U građevine skupine 1 pripadaju sljedeće građevine:

1. ako bruto površina zgrade nije veća od 400 m² i namijenjena je samo za stanovanje

2. jednostavne građevine prema posebnom propisu

3. građevine razvrstane prema Prilogu 1 u Pravilniku o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara

4. građevine koje ispunjavaju svaki od sljedećih uvjeta:

– ako se u njima ne obavlja skladištenje i promet zapaljivih tekućina, plinova ili eksplozivnih tvari

– ako se u njima ne zadržava ili ne boravi više od 100 osoba u nadzemnim ili više od 50 osoba u podzemnim građevinama

– ako mjere zaštite od požara ne zahtijevaju primjenu stabilnih sustava za dojavu, gašenje požara i za odvođenje dima i topline

Građevine skupine 2

Prema Pravilniku o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara, u građevine skupine 2 pripadaju sljedeće građevine:

1. građevine navedene u Prilogu 2 navedenog Pravilnika

2. građevine kojima se uklanja stabilni sustav za dojavu ili gašenje požara ili plinodetekcija ili drugi sličan sustav za sprječavanje nastanka ili širenja požara

3. građevine kojima se utvrđuju objedinjeni uvjeti zaštite okoliša prema posebnom propisu,

4. građevine ako ispunjavaju barem jedan od sljedećih uvjeta:

– u njima se obavlja skladištenje ili promet zapaljivih tekućina, plinova ili eksplozivnih tvari

– u njima se zadržava ili boravi 100 i više osoba u nadzemnim odnosno 50 i više osoba u podzemnim građevinama

– ako imaju prostorrije za javno okupljanje 50 i više osoba

– ako mjere zaštite od požara ne zahtijevaju primjenu stabilnih sustava za gašenje ili dojavu požara, za odvođenje dima i topline

– ako su u postupku izdavanja rješenja o uvjetima građenja ili lokacijske dozvole bili dani posebni uvjeti gradnje iz područja zaštite od požara.

Za Vas izrađujemo elaborat zaštite od požara!

Brzo, pouzdano i po najpovoljnijoj cijeni!

Telefon: +385 98 19 330 15
E-mail: info@energoatest.hr

Elaborat zaštite od požara je skup podataka o sustavnoj zaštiti građevine od požara. Sastoji se od tekstualnog dijela i grafičkih priloga.

Sustavna zaštita građevine od požara znači organizacijske, tehničke i druge mjere i radnje koje služe da bi se otklonila opasnost od nastanka požara u građevini. Uključuje i rano otkrivanje požara u građevini, obavještavanje korisnika građevine o izbijanju požara, sprječavanje širenja požara i dima u građevini, kao i učinkovito gašenje požara u građevini, sigurno spašavanje ljudi i životinja ugroženih požarom građevine, sprječavanje i smanjenje štetnih posljedica požara u građevini.

Tekstualni dio elaborata sastoji se od općeg i stručnog dijela.

Review for Usluga
5/5