+385981933015 info@energoatest.hr

S ciljem poticanja poduzetništva, Zakon o trgovačkim društvima iz 2012. godine uveo je novinu u pravo Republike Hrvatske sa novim institutom jdoo ili jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću.

Otvaranje jdoo u koracima OVDJE.

 

Tvrtka Energoatest d.o.o. osigurava sve usluge potrebne za zakonito vođenje trgovačkog društva (d.o.o. ili j.o.o., obrt, paušalni obrt) – zaštita na radu, minimalni tehnički uvjeti, tehnička ispitivanja…

 

Obratite nam se s povjerenjem!
Jamčimo najbržu uslugu i najnižu cijenu!

E-mail: info@energoatest.hr
Telefon: +385 98 19 330 15

 

Što je jdoo?

 

Jdoo predstavlja kraticu za društvo kapitala, a ono što je u javnosti najpoznatije o tom obliku trgovačkog društva jest činjenica da se osniva za 10,- kn. Ta konstatacija nažalost nije točna – točno je da najniži iznos temeljnog kapitala iznosi 10,- kn. Troškovi osnivanja jdoo penju se do odprilike 700,- kn. Najniži nominalni iznos poslovnog udjela iznosi 1 kunu.

 

Osnivači jdoo

 

Osnivači subjekta jdoo mogu biti do 3 osobe, pri čemu je samo jedna od njih član uptave i direktor koji ujedno jedini odgovara za poslovanje društva. Direktor odgovara za obveze jdoo kao porezni jamac ako dođe do nemogućnosti naplate poreza od samog subjekta jdoo. Također, direktor nije obavezan biti u radnom odnosu u jdoo, ukoliko ima prijavu na zdravstveno i mirovinsko po osnovi radnog odnosa u nekom drugom poduzeću.

Otvaranje jdoo u koracima OVDJE.

 

Obveze jdoo

 

Jdoo je obvezan četvrtinu dobiti unositi u zakonske rezerve svake godine. One se mogu upotrijebiti samo za pokrivanje gubitka društva i za uvećanje temeljnog kapitala. Također, jdoo gubi status jdoo u trenutku kada se njegov temeljni kapital poveća na razinu zakonskog minimuma potregnog za osnivanje doo. Tada prestaje obveza unošanje zakonskih rezervi koje se odnose na dobit društva. Nakon što se dogodi navedeno povećanje temeljnog kapitala, potrebno je preoblikovati društvo u doo izmjenom društvenog ugovora ili izmjenom izjave o osnivanju društva.

 

 

Tvrtka Energoatest d.o.o. osigurava sve usluge potrebne za zakonito vođenje trgovačkog društva (d.o.o. ili j.o.o., obrt, paušalni obrt) – zaštita na radu, minimalni tehnički uvjeti, tehnička ispitivanja…

 

Obratite nam se s povjerenjem!
Jamčimo najbržu uslugu i najnižu cijenu!

E-mail: info@energoatest.hr
Telefon: +385 98 19 330 15

 

 

 

 

Zakon o trgovačkim društvima

 

Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću

Članak 390.a

 

(1) Društvo iz članka 387. stavka 2. ovoga Zakona osniva se kao jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću.

(2) Tvrtka društva iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati riječi, odnosno oznaku iz članka 13. stavka 2. točke 4. ovoga Zakona.

(3) Najniži iznos temeljnog kapitala društva je 10,00 kuna, a najniži nominalni iznos poslovnog udjela 1,00 kuna. Temeljni kapital i poslovni udjeli u društvu moraju glasiti na pune iznose kuna.

(4) Ulozi za preuzete poslovne udjele uplaćuju se samo u novcu. Prijava za upis društva u sudski registar podnosi se nakon što su potpuno uplaćeni ulozi za sve preuzete poslovne udjele u društvu.

(5) Društvo mora imati zakonske rezerve u koje mora unijeti četvrtinu iznosa dobiti društva iskazane u godišnjim financijskim izvješćima umanjene za iznos gubitka iz prethodne godine. Zakonske rezerve smiju se upotrijebiti:

  1. za povećanje temeljnog kapitala pretvaranjem rezervi u temeljni kapital društva,
  2. za pokriće gubitka iskazanog za godinu za koju se podnose godišnja financijska izvješća ako nije pokriven iz dobiti prethodne godine i
  3. za pokriće gubitka iskazanog za prethodnu godinu ako nije pokriven iz dobiti iskazane u godišnjim financijskim izvješćima za godinu za koju se podnose.

(6) Prijeti li društvu nesposobnost za plaćanje, mora se odmah sazvati skupština društva.

(7) Poveća li društvo temeljni kapital tako da dosiže ili postaje veći od najnižeg temeljnog kapitala iz članka 389. stavka 2. ovoga Zakona, na društvo se više ne primjenjuju odredbe stavaka 3. do 6. ovoga članka s time da ono smije zadržati tvrtku iz stavka 2. ovoga članka. Na temeljni kapital društva i na poslovne udjele tada se primjenjuju odredbe članka 390. stavka 1. ovoga Zakona.

 

Otvaranje jdoo u koracima OVDJE.

 

 

Review for Usluga
5/5