+385981933015 info@energoatest.hr

Kategorizacija hotela

Kategorizacija hotela

 

Za Vas vršimo sljedeća ispitivanja za kategorizaciju hotela te izdajmo završno izvješće (atest): :

 1. Izvješće o ispravnosti električnih instalacija (atest struje)
 2. Izvješće o nepropusnosti plinskih instalacija (atest plinskih instalacija)
 3. Uvjerenje o ispravnosti plinskog trošila (atest bojlera)
 4. Izrada plana evakuacije 
 1. Izvješće o higijenskoj ispravnosti vode za piće (po potrebi)
 2. Ispitivanje sabirne jame (ukoliko postoji)
 3. Isptiivanje odvodnje kanalizacijskih cijevi
 4. Tlačna proba vodovodnih cijevi
 5. Ispitivanje hidrantske mreže
 6. Ispitivanje vatrodojave
 7. Ispitivanje kotlovskog postrojenja
 8. Izrada energetskog certifikata

 

Rezervirajte termin ispitivanja na broj: 098 19 330 15


Prije rezervacije termina obavezno pročitati VAŽNO UPOZORENJEKLIKNITE OVDJE

Usluga ispitivanja za potrebe kategorizacija hotela je dostupna je u cijeloj Hrvatskoj!

Kategorizacija hotela se vrši prema pravilniku: 

Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli (NN 56/16)

Prema standardima u republici Hrvatskoj za hotel se može dobiti od 2 do 5 zvjezdica (stari hoteli)

Prema standardima u republici Hrvatskoj za hotel se može dobiti od 3 do 5 zvjezdica (novi hoteli)

{\displaystyle \bigstar \bigstar }
 Dvije zvjezdice

Dvije zvjezdice dobivajuz hoteli kojima obično upravljaju vlasnici. Obično su to hoteli sa obiteljskom atmosferom. Smješteni su dalje od javnog prijevoza. Većina ovakvih hoela nema vlastiti restoran.

{\displaystyle \bigstar \bigstar \bigstar }
 
Tri zvjezdice

Hoteli sa tri zvjezdice u većini slučajeva nude prostranije sobe, uređenije i prostrano predvorje. Hotelska usluga u većini slučajeva ne uključuje nosača. Ovakvi hoteli su najčeće smješteni uz glavne prometnice iili poslovne zone. Ovakvi hoteli nude restoransku hranu unutar objekta.

{\displaystyle \bigstar \bigstar \bigstar \bigstar }
 Četri
 zvjezdice

Ovo su najčešće veliki hoteli sa profinjenim pristupom recepcije i nosačem. Smješteni su blizu glavnih atrakcija. Imaju restoran u ponudi te nude poslugu u sobu.¸Često na usluzi stoji recepcionar te su dostupni bazeni i fitness usluge.

{\displaystyle \bigstar \bigstar \bigstar \bigstar \bigstar }
 Pet zvjezdica

U hotelima sa pet zvjezdica najčeće se nudi visoka kvaliteta usluge smještaja. . Većina hotela s pet zvjezdica ima ekskluzivne lokacije kao npr samo sjedište grada. Nude:  masažne kade, grijane bazene, sobne videozbirke i drugo. Posluga u sobu je dostupna 24 sata na dan. Gostu su u pravilu su na raspolaganju i fitness i SPA centri te usluga parkiranja i/ili parkirna garaža. Na cjelodnevnoj usluzi je i recepcionar.

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE RJEŠENJA I OČEVID

 1. Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za vrstu i kategoriju ugostiteljskog objekta ugostitelj podnosi nadležnom tijelu kada je objekt spreman za prijem gosta.
 2. U zahtjevu ugostitelj navodi podatke o tvrtki ugostitelja (adresa, kontakt), objektu (traženoj vrsti i kategoriji, broju, vrsti i površinama modula smještajnih jedinica, ugostiteljskim sadržaji s kapacitetima i dr.) te prilaže registraciju tvrtke, dokaz o pravu korištenja prostora, akt o uporabljivosti građevine i drugu dokumentaciju po potrebi.
 3. Ugostitelj može podnijeti zahtjev za utvrđivanje posebnih standarda istovremeno sa zahtjevom za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za vrstu i kategoriju objekta, kada će se oba postupka provesti istodobno, a rješenje za posebni standard izdati nakon konačnog i pravomoćnog rješenja o ispunjavanju uvjeta za vrstu i kategoriju ugostiteljskog objekta.
 4. U zahtjevu ugostitelj navodi traženu vrstu/e posebnog standarda, podatke o tvrtki i objektu.
 5. Očevid u objektima iz nadležnosti Ministarstva obavlja povjerenstvo Ministarstva kojeg čine najmanje dva člana. Članove povjerenstava imenuje Ministar iz redova službenika Ministarstva, službenika nadležnih ureda, stručnjaka iz područja ugostiteljstva i turizma i iz drugih područja.
 6. Povjerenstvo vodi službenik Ministarstva – voditelj postupka do donošenja rješenja. U postupku ponovne kategorizacije voditelj postupka ne može biti službenik koji je vodio prethodni postupak kategorizacije odnosno rekategorizacije.
 7. Očevid u objektima iz nadležnosti ureda obavlja povjerenstvo ureda kojeg čine najmanje dva člana. Povjerenstvo vodi službenik ureda – voditelj postupka do donošenja rješenja. Članove povjerenstva imenuje čelnik ureda za sjedište i svaku ispostavu ureda.

MINIMALNI UVJETI ZA HOTEL

Ugostitelsjki objekt – hotel se sastoji sljedećih prostorno funkcionalnih cjelina:

 1. Mora imati prostor za komunikaciju osoblja i gostiju
 2. Prostorije koje koriste svi gosti (sanitarni čvorovi, recepcija, prostor za usluživanje jela i pića, prostor za zabavu i rekreaciju)
 3. Prostorije (sobe) za privatno korištenje
 4. Prostorije koje korisiti osoblje hotela (Sanittarni čvorovi, kuhinja, garderoba, spremište, servis i slično)

SIGURNOST GOSTA I OSOBLJA HOTELA

 1. Okoliš i vanjski izgled hotela moraju biti uređeni
 2. Uređaji i oprema u hotelu ne smiju biti stari i dotrajali
 3. Posuđe, rublje i slično kada nije u u porabi ne smije biti nezaštićeno od prašine i sličnoga.
 4. Hotel mora posjedovati ormariće za prvu pomoć
 5. Opasni otpad, komunalni otpad mora se redovito odstranjivati iz hotela.

HORIZONTALNE I VERTIKALNE KOMUNIKACIJE, VISINE PROSTORIJA

 1. Hotel mora imati ulaz, stepeništa te hodike.
 2. Ako je hotel stariji može imati postojeće širine hodnika i stubišta.
 3. Visina hotelskih prostorija (za osoblje i zajedničke sadržaje) ne smije biti manja od 2,80 m
 4. Prostorije za osoblje, komunikacije te sobe ne smiju biti visine manje od 2,40 m.
 5. Visina kosine u novoizgrađenim hotelima ne smije biti manja od 1,20 m. 

 

INSTALACIJE

 1. Cijeli hotel mora imati toplu i hladnu vodu
 2. Električnu energiju sa osvjetljenjem u svim prosotrijama hotela
 3. Osiguranu temperaturu minimalno 20 C u svim prostorijama hotela
 4. Umjetno (mehaničko) ili prirodno prozračivanje prosotrija
 5. Mobilnu vezu ili fiski telefonski priključak

SANITARNI ČVOROVI ZA GOSTE U ZAJEDNIČKIM SADRŽAJIMA

 1. Hotel mora imati sanitarni čvor blizu prostorija sa zajedničkim sadržajem za goste

OSOBLJE

 1. Mora znati bar 1 strani jezik
 2. Mora biti stručno osposobljeno kako bi moglo posluživati goste hotela
 3. Mora biti čisto, uredno
 4. Mora znati profesionalno komunicirati sa gostima hotela
 5. Osoblje hotela ne smije jesti i pušti za vrijeme obavlja posla u hotelu (na radnom mjestu)
 6. Ne smije se zadržavati u ugostitelsjkom objektu (unutar hotela) ako im je radno vrijeme završilo – osim u iznimnim situacijama

VRSTE OBJEKATA I UVJETI ZA VRSTE

Objekti iz skupine hoteli razvrstavaju se:

 1. Difuzni hotel,
 2. Hotel baština (heritage),
 3. Hotel,
 4. Turističko naselje,
 5. Aparthotel,
 6. Turistički apartmani,
 7. Integralni hotel (udruženi),
 8. Pansion,
 9. Lječilišne vrste; Lječilišni hotel, Lječilišno turističko naselje, Lječilišni pansion, Lječilišni integralni hotel, Lječilišni hotel baština, Lječilišni turistički apartmani, Lječilišni difuzni hotel, Lječilišni aparthotel, Lječilišni pansion
 10. Hoteli posebnog standarda; Hotel congress, Hotel casino, Hotel coastal holiday resort, Hotel small & friendly, Hotel health & fitness, Hotel motel, Hotel za osobe s invaliditetom, Hotel bike, Hotel business, Hotel club, Hotel family, Hotel wellness, Hotel ski, Hotel meetings, Hotel holiday resort, Hotel diving club, Hotel senior citizens….

VRSTA HOTEL BAŠTINA (heritage)

 1. Hotel baština je hotel koji pruža usluge smještaja i doručka
 2. Hotel baština mora biti uređen na tradicionalan način te mora biti u pretežito tradicijskim, starim, rualno-urbanim strukturama i građevinama.
 3. Hotel baština mora imati: smještajnu jedinicu, sanitarni čvor te prijemni hol sa recepcijom.
 4. Smještajne jedinice mogu biti: hotelski apartmani, obiteljske sobe i sobe

VRSTA DIFUZNI HOTEL

 1. Difuzni hotel je hotel koji pruža usluge smještaja i doručka
 2. Difuzni hotel mora biti uređen na tradicionalan način te mora biti u pretežito tradicijskim, starim, rualno-urbanim strukturama i građevinama.
 3. Difuzni hotel mora imati: smještajnu jedinicu, sanitarni čvor te prijemni hol sa recepcijom. 
 4. Smještajne jedinice u difuznom hotelu mogu biti: obiteljske sobe, sobe, hotelski apartmani, apartmani i sudio apartmani.
 5. Difuzni hotel je funkcionalan cjelina uklopljena u lokalnu sredinu  i način života na području jednog naselja.

VRSTA HOTEL

 1. Hotel je objekt koji pruža usluge smještaja i doručka
 2. Recepcija i ugostiteljski sadržaj ne mogu se nalaziti u građevini u kojoj se nalaze smještajne jedinice.
 3. Hotel mora imati: restoran, točionik, smještajnu jedinicu, sanitarni čvor zajednički za goste te prijemni hol sa recepcijom. 
 4. Smještajne jedinice u hotelu mogu biti: obiteljske sobe, sobe u hotelski apartmani.

VRSTA APARTHOTEL

 1. Aparthotel objekt koji pruža usluge smještaja i doručka
 2. Recepcija i ugostiteljski sadržaj ne mogu se nalaziti u građevini u kojoj se nalaze smještajne jedinice.
 3. Aparthotel mora imati: restoran, točionik, smještajnu jedinicu, sanitarni čvor zajednički za goste te prijemni hol sa recepcijom. 
 4. Smještajne jedinice u aparthotelu mogu biti: studio apartmani, sobe i apartmani.
 5. Aparthotel mora imati 51% apartmana ili studio apartmana u kojima gost može sam prirpemati hranu.

VRSTA TURISTIČKO NASELJE

 1. Turističko neselje je objekt u kojem se pruža usluge smještaja, doručka i rekreacije,
 2. Turističkim naseljem upravlja ugostitelj koje posluje Turističkim naseljem
 3. Turističko naselje mora imati: restoran, točionik, smještajnu jedinicu, sanitarni čvor zajednički za goste, sadržaje za rekreaciju te prijemni hol sa recepcijom. 
 4. Turističko naselje mogu biti: obiteljske sobe, studio apartmani, hotelski apartmani, sobe i apartmani.
 5. Unutar turističkog naselja mogu se nalaziti i druge vrste ugostiteljskih objekata
 6. Smještajne jedinice u turstičkim naseljima mogu se nazvati komercijalnim imenima: paviljon, bungalov, vila… 

VRSTA TURISTIČKI APARTMANI

 1. Apartman je objekt u kojem se može prirpemati hrana i piće.
 2. Turistički apartmani moraju imati recepciju, sobe te sanitarni čvor za goste.
 3. Smještajne jedinice mogu biti: studio apartmani i apartmani.

VRSTA PANSION

 1. Pansion je vrsta objekta koji pruža usluge smještaja i doručka
 2. Pansion mora imati: recepciju, smještajne jedinice, restoran i zajednički sanitarni čvor za goste.
 3. Smještajne jedinice u Pansionu mogu biti: sobe, obiteljske sobe i hotelski apartmani.

Uvjeti za kategorije Hotela, Aparthotela, Turističkog naselja, Turističkih apartmana i Pansiona propisani su u prilozima:

1. Prilog I., Uvjeti za kategorije Hotela, (stari hotel), (novi hotel)

2. Prilog II., Uvjeti za kategorije Aparthotela,

3. Prilog III., Uvjeti za kategorije Turističkog naselja,

4. Prilog IV., Uvjeti za kategorije Turističkih apartmana,

5. Prilog V., Uvjeti za kategorije Pansiona.

Rezervirajte termin ispitivanja na broj: 098 19 330 15


Prije rezervacije termina obavezno pročitati VAŽNO UPOZORENJEKLIKNITE OVDJE

Usluga ispitivanja za potrebe kategorizacija hotela je dostupna je u cijeloj Hrvatskoj!

Osnovni propisi:

Kategorizacija hotela je nephodna ukoliko želiti legalno iznajmljivati hotel. Kako bi kategorizacija hotela bila uspješno obavljena potrebno je pratiti listu uvjeta za kategorizacija hotela. Lista uvjeta (obrazac) za nove hotele možete skinuti tu. Lista uvjeta (obrazac) za stare hotele možete skinuti tu. Ispitivanja za kategorizacija hotela obavljamo u sljedećim gradovima:

Bakar, Beli Manastir, Belišće, Benkovac, Biograd na Moru, Bjelovar, Buje, Buzet, Cres, Crikvenica, Čabar, Čakovec, Čazma, Daruvar, Delnice, Donja Stubica, Donji Miholjac, Drniš, Dubrovnik, Duga Resa, Dugo Selo, Đakovo, Đurđevac, Garešnica, Glina, Gospić, Grubišno Polje, Hrvatska Kostajnica, Hvar, Ilok, Imotski, Ivanec, Ivanić-Grad, Jastrebarsko, Karlovac, Kastav, Kaštela, Klanjec, Knin, Komiža, Koprivnica, Korčula, Kraljevica, Krapina, Križevci, Krk, Kutina, Kutjevo, Labin, Lepoglava, Lipik, Ludbreg, Makarska, Mali Lošinj, Metković, Mursko Središće, Našice, Nin, Nova Gradiška, Novalja, Novi Marof, Novi Vinodolski, Novigrad, Novska, Obrovac, Ogulin, Omiš, Opatija, Opuzen, Orahovica, Oroslavje, Osijek, Otočac, Otok, Ozalj, Pag, Pakrac, Pazin, Petrinja, Pleternica, Ploče, Popovača, Poreč, Požega, Pregrada, Prelog, Pula, Rab, Rijeka, Rovinj, Samobor, Senj, Sinj, Sisak, Skradin, Slatina, Slavonski Brod, Slunj, Solin, Split, Stari Grad, Supetar, Sveta Nedjelja, Sveti Ivan,  Zelina, Šibenik, Trilj, Trogir, Umag, Valpovo, Varaždin, Varaždinske Toplice, Velika Gorica, Vinkovci, Virovitica, Vis, Vodice, Vodnjan, Vrbovec, Vrbovsko, Vrgorac, Vrlika, Vukovar, Zabok, Zadar, Zagreb, Zaprešić, Zlatar, Županja

Review for Usluga
5/5