+385981933015 info@energoatest.hr

Kategorizacija studio apartmana

Kategorizacija studio apartmana – u par koraka!

 

Za Vas vršimo sljedeća ispitivanja za kategorizaciju :

studio apartmana, kuća za odmor, apartmana, soba i izdajmo završno izvješće (atest):

 

 1. Izvješće o ispravnosti električnih instalacija (atest struje)
 2. Izvješće o nepropusnosti plinskih instalacija (atest plinskih instalacija)
 3. Uvjerenje o ispravnosti plinskog trošila (atest bojlera)
 4. Izrada plana evakuacije 

 

 1. Izvješće o higijenskoj ispravnosti vode za piće (po potrebi)
 2. Ispitivanje sabirne jame (kuće za odmor – ukoliko postoji)

 

Rezervirajte termin ispitivanja na broj: 098 19 330 15


Prije rezervacije termina obavezno pročitati VAŽNO UPOZORENJEKLIKNITE OVDJE

Usluga ispitivanja za potrebe kategorizacije studio apartmana je dostupna je u Zagrebu i Zagrebačkoj Županiji.

 

Za ovaj tip smještaja, po propisima Ministarstva turizma, nakon prikupljene dokumentacije i pregleda komisije može se dobiti od 2 do 5 zvjezdica.

Kako bi kategorizirali studio apartman tj. ishodovali Rješenje za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu (konkretno Zagrebačka županija) potrebno je pratiti upute koje dobijete od nadležnog gradskog Ureda za gospodarstvo, rad i poduzetništvo i to u par koraka:

 

 

 

Korak#1:

Ispuniti ZAHTJEV za kategorizaciju studio apartmana za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu:

Obrazac za pravne osobe (tvrtke) i obrtnike obrasci – zahtjev 

Obrazac za fizičke osobe domaćinstvo obrasci – zahtjev za domacinstvo

 

Korak#2:

Prikupiti svu potrebu dokumentaciju te priložiti uz zahtjev za izdavanje rješenja:

 

U Zagrebu i Zagrebačkoj županiji FIZIČKE OSOBE (domaćinstvo)

Upravnu pristojbu u iznosu od 20,00 kuna prilikom predaje zahtjeva, a ostatak u iznosu od 70,00 kuna uplaćuje se na žiro račun broj HR3423600001813300007, s pozivom na broj: HR68 5703-OIB, u korist Proračuna Grada Zagreba, svrha: upravna pristojba – usluga smještaja u domaćinstvu, a može se platiti i u državnim biljezima

 

U Zagrebu i Zagrebačkoj županiji TVRTKE I OBRTNICI

 • Izvadak iz sudskog registra ili obrtnog registra
 • Dokaz o pravu korištenja stambenog ili poslovnog prostora (za stambeni/ smještajni objekt –apartman, soba, kuća za odmor, studio apartman)
 • Dokaz da se građevina može koristiti odnosno izdati rješenje za obavljanje djelatnosti sukladno odredbama Zakona o gradnji,
 • Za objekte u povijesnoj urbanoj cjelini Grada ZAGREBA i zaštićena nepokretna kulturna dobra izvan urbano povijesne cjeline potrebno je zatražiti odobrenje Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode (Kuševićeva 2)
 • Grafički prikaz smještajnog objekta s površinama prostorija iskazano u m2,
 • Rješenje Ministarstva zdravstva da su ispunjeni uvjeti za zaštitu od buke – Izvješće o mjerenju buke (samo potrebno za HOSTELE),
 • Izvješće o ispravnosti električnih instalacija (atest struje),
 • Izvješće o nepropusnosti plinskih instalacija
 • Izvješće o ispitivanju plinskog trošila (atest bojlera),
 • Izrada plana evakuacije 
 • Izvješće o higijenskoj ispravnosti vode za piće (po potrebi),

Uplata 20,00 kuna za Upravnu pristojbu prilikom predaje zahtjeva u gradski ured, a ostatak je potrebno uplatiti na žiro račun Grada Zagreba na broj HR3423600001813300007, s pozivom na broj: HR68 5703-OIB, u korist Proračuna Grada Zagreba, iznos: _______ kuna, svrha: upravna pristojba – usluga smještaja ugostitelj – naplaćuje se po usvajanju zahtjeva

 

Rezervirajte termin ispitivanja na broj: 098 19 330 15


Prije rezervacije termina obavezno pročitati VAŽNO UPOZORENJEKLIKNITE OVDJE

     Usluga ispitivanja za potrebe kategorizacije studio apartmana  je dostupna je u Zagrebu i Zagrebačkoj Županiji.

 

Korak#3:

Svu dokumentaciju uz zahtjev dostavite na lokaciju ureda državne uprave  Zapoljska ulica 1, Zagreb ukoliko se radi o Zagrebu.

ILI dostavite putem E-postupka

Sesvete – Trg Dragutina Domjanića 4, Sesvete 

Za područje gradskih četvrti Podsused – Vrapče i Stenjevec – Sigetje 2, Zagreb 

Grad Samobor – zgs_upute_iznajmljivaci

Grad Sveta Nedelja – UPUTE ZA IZNAJMLJIVAČE TZ Sveta Nedelja

 

Korak#4:

Kupiti standardnu ploču za kategorizaciju apartmana ili kategorizaciju studio apartmana na kojoj se prikazuje vrsta usluge koju nudite ( iznajmljivanje sobe, iznajmljivanje apartmana, iznajmljivanje kuće za odmor) te broj zvjezdica koje ste dobili rješenjem na osnovu kategorizacije sudio apartmana.

Proizvođaču ploče za kategorizacija studio apartmana je potrebno dostaviti:

 • Kopiju rješenja o kategorizaciji studio apartmana
 • Kopiju uplatnice
 • Adresu isporuke

Ploče možete naručiti samo kod proizvođača koji imaju suglasnost Ministarstva turizma.

U objektu moraju biti osigurana sredstva za pružanje prve pomoći, vatrogasni aparat te izrađen plan evakuacije i spašavanja.

Rezervirajte termin ispitivanja na broj: 098 19 330 15


Prije rezervacije termina obavezno pročitati VAŽNO UPOZORENJEKLIKNITE OVDJE

Usluga ispitivanja za potrebe kategorizacije studio apartmana je dostupna je samo u Zagrebu i Zagrebačkoj Županiji.

Osnovni propisi:

Kategorizacija studio apartmana je nephodna ukoliko želimo legalno iznajmiti studio apartman. Kategorizacija studio apartmana je jednostavna. Potrebno je prikupiti atestnu dokumentaciju (atest struje, atest plinskih instalacija, atest plinskog bojlera), 2. Dokumentaciju dokazivanja vlasništva ili najma .Kad su ispunjeni svi uvjeti za kategorizaciju studio apartmana potrebno je to sve dostaviti na spomenute lokacije u tekstu (ovisno o lokaciji nekretnine). Uvjeti za kategorizacija studio apartmana su neizostavni ukoliko želite legalno znajmljivati studio apartman. Ispitivanja za kategorizaciju studio apartmana su dostupna u cijeloj Zagrebačkoj županiji: Zagreb, Velika Gorica, Zaprešić, Sveta Nedelja, Sesvete itd

Review for Usluga
5/5