+385981933015 info@energoatest.hr

Minimalno tehnički uvjeti za obavljanje djelatnosti trgovine i usluga u trgovini

Minimalno tehnički uvjeti za trgovinu:

 

Uz zahtjev koji se podnosi za trgovine treba priložiti:

 

 

 • dokaz o pravu korištenja prostora (izvadak iz zemljišne knjige, kupoprodajni ugovor, ugovor o zakupu i sl.),
 • preslika rješenja Trgovačkog suda o upisu u sudski registar ili rješenje o upisu obrta u Obrtni registar,
 • dokaz da se građevina može koristiti odnosno izdati rješenje za obavljanje djelatnosti sukladno odredbama Zakona o gradnji,
 • prethodno odobrenje Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode (Kuševićeva 2) sukladno čl. 65. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara – za objekte u Povijesnoj urbanoj cjelini grada Zagreba te za zaštićena nepokretna kulturna dobra izvan povijesno urbane cjeline,
 • izvješće o ispravnosti električnih instalacija,
 • ispitivanje plinske instalacije
 • ispitivanje plinskog trošila
 • druge isprave ovisno o vrsti djelatnosti te izgrađenosti i opremljenosti prostora.

 

Za termin ispitivanja nazovite na: 098 19 330 15

 

Izmijenjeni minimalno tehnički uvjeti za trgovine:

Pravilnikom se, između ostaloga, propisuje:

 • skladište za svaki prodajni objekt nije nužno imati ukoliko se radi o specijaliziranim prodavaonicama neprehrambenim proizvodima, već više prodajnih objekata istog trgovca na različitim lokacijama može koristiti zajedničko skladište iz kojeg se opskrbljuju prodajni objekti na različitim lokacijama. Osim za specijalizirane trgovine neprehrambenim proizvodima pri čemu udaljenost ne smije biti veća od 100 metara.
 • površina skladišta za trgovanje robom na veliko može biti i manja od 50 m², ali ne manja od 25 m² uz uvjet da je osigurano nesmetano kretanje i manipuliranje robom.
 • kod prodaje nepretpakirane hrane, potreban je odgovarajući dovod tople i hladne vode i praonik za ruke. Oprema za pranje ruku osoblja koje rukuje nepretpakiranom hranom mora imati slavine koje sprječavaju širenje kontaminacije.
 • trgovina na veliko može se obavljati i kao trgovina na veliko bez skladištenja kada se kupnja i prodaja robe obavlja bez zadržavanja robe u skladištu trgovca na veliko.
 • tržnica mora imati i poseban prostor za odlaganje otpada te odvojeno odlaganje nusproizvoda životinjskog podrijetla koji mora biti osiguran pred vremenskim utjecajima. Troškove zbrinjavanja otpada snosi proizvođač, odnosno posjednik otpada, sukladno posebnim propisima. Tržnica na veliko mora imati prostor na kojem će se izlagati roba, prostor za prodavanje i skladištenje poljoprivrednih proizvoda, čija veličina mora odgovarati vrsti, količini i strukturi robe, a mora imati i uredske prostore, sanitarne prostorije i mosnu vagu nosivosti najmanje 20 tona.
 • putem prodajnih automata može se prodavati pretpakirana hrana i hrana za životinje i ostali proizvodi kao i nepretpakirana hrana i hrana za životinje (npr. kada obiteljska poljoprivredna gospodarstva svoje proizvode prodaju putem mljekomata, uljemata, jajomata i sl, a isti proizvod nije u originalnom pakiranju), ukoliko je udovoljeno svim uvjetima stavljanja hrane i hrane za životinje na tržište sukladno posebnim propisima.
 • pomoću pokretnog vozila za prodaju može se prodavati hrana i hrana za životinje i ostali proizvodi koji nisu namijenjeni prehrani ako su ispunjeni uvjeti iz članka 7. ovoga Pravilnika (o sigurnosti vozila, higijeni hrane i hrane za životinje, zaštiti okoliša, uređenju naselja, života i zdravlja ljudi i životinja te zaštite na radu sukladno posebnim propisima).
 • prodajom na daljinu u smislu odredbi Pravilnika, kao posebnog oblika trgovine izvan prodavaonice, podrazumijeva se prodaja putem sredstva komunikacije na daljinu za obavljanje djelatnosti trgovine, prodaje robe i usluga što podrazumijeva nuđenje usluga kao i ostali oblici individualizirane prodaje robe i usluga kupcu (prodaja putem kataloga, TV prodaja, prodaja putem pošte, prodaja putem interneta i sl.). za pokretanje obavljanja djelatnosti prodaje putem Interneta, potrebno je registrirati/doregistrirati djelatnost koje se u registru djelatnosti upisuje pod nazivom – usluge informacijskog društva.
 • prodaja robe na daljinu obavlja se kao prodaja robe na daljinu na veliko i prodaja robe na daljinu na malo. Prodaja robe na daljinu na veliko je kupnja robe radi daljnje prodaje profesionalnim korisnicima, odnosno drugim pravnim ili fizičkim osobama koje obavljaju neku registriranu ili zakonom određenu djelatnost. Prodaja robe na daljinu na malo je kupnja robe radi daljnje prodaje potrošačima za osobnu uporabu ili uporabu u kućanstvu, kao i profesionalnim korisnicima ako za tu prodaju nije potrebno ispunjavanje dodatnih minimalnih tehničkih i drugih uvjeta propisanih posebnim propisima. Ukoliko se radi o obavljanju djelatnosti trgovine na daljinu na način da gospodarski subjekt trguje robom na malo, dužan je osigurati za tu robu skladište iz kojih razloga mora podnijeti zahtjev za ishođenje rješenja o ispunjavanju minimalno tehničkih i drugih uvjeta nadležnom uredu državne uprave u županiji, odnosno nadležnom upravnom tijelu Grada Zagreba te udovoljiti svim propisanim uvjetima iz Zakona o trgovini.
 • Ukoliko gospodarski subjekt namjerava obavljati djelatnosti trgovine na daljinu na način da nudi samousluge, a ne i robu, tada nije dužan podnijeti zahtjev za ishođenje rješenja o ispunjavanju minimalno tehničkih i drugih uvjeta nadležnom tijelu.
 • Ukoliko se radi o obavljanju djelatnosti trgovine na daljinu na način da se naručeni proizvod bez skladištenja izravno od dobavljača dostavlja kupcu, gospodarski subjekt nije dužan podnijeti zahtjev za ishođenje rješenja o ispunjavanju minimalno tehničkih i drugih uvjeta nadležnom tijelu iz stavka 10. ovoga članka Pravilnika.

Definicije

PRETPAKIRANA HRANA je svaki pojedinačni proizvod koji se, kao takav, prezentira krajnjem potrošaču i objektima javne prehrane, a koji se sastoji od hrane i ambalaže u koju je hrana stavljena prije nego je ponuđena za prodaju, bilo da ambalaža u potpunosti ili samo djelomično zatvara hranu, ali u svakom slučaju na način da sadržaj ne može biti promijenjen bez otvaranja ili promjene ambalaže; »pretpakirana hrana« ne uključuje hranu pakiranu na prodajnom mjestu na zahtjev potrošača ili pretpakiranu za izravnu prodaju;

 

NEPRETPAKIRANA HRANA je hrana koja se stavlja na tržište u nepretpakiranom obliku ili koja se pakira na prodajnom mjestu na zahtjev potrošača ili koja je pretpakirana za izravnu prodaju ili koja se na prodajnom mjestu nudi za neposrednu konzumaciju.

 

HRANA PRETPAKIRANA ZA IZRAVNU PRODAJU je hrana koja je pretpakirana bez prisutnosti potrošača u ambalažu koja je minimalno zaštitno pakiranje, a koristi se samo iz higijenskih ili praktičnih razloga, kao što je podložak, prijanjajuća folija, mrežica i slično te je osoblje direktno dostupno za pružanje informacija potrošačima.

 

Status propisa: Pravilnik o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica, NN. 66/2009, 108/2009, 8/2010, 108/2014.

 

Usluga je dostupna u sljedećim gradovima:

 Bakar, Beli Manastir, Belišće, Benkovac, Biograd na Moru, Bjelovar, Buje, Buzet, Cres, Crikvenica, Čabar, Čakovec, Čazma, Daruvar, Delnice, Donja Stubica, Donji Miholjac, Drniš, Dubrovnik, Duga Resa, Dugo Selo, Đakovo, Đurđevac, Garešnica, Glina, Gospić, Grubišno Polje, Hrvatska Kostajnica, Hvar, Ilok, Imotski, Ivanec, Ivanić-Grad, Jastrebarsko, Karlovac, Kastav, Kaštela, Klanjec, Knin, Komiža, Koprivnica, Korčula, Kraljevica, Krapina, Križevci, Krk, Kutina, Kutjevo, Labin, Lepoglava, Lipik, Ludbreg, Makarska, Mali Lošinj, Metković, Mursko Središće, Našice, Nin, Nova Gradiška, Novalja, Novi Marof, Novi Vinodolski, Novigrad, Novska, Obrovac, Ogulin, Omiš, Opatija, Opuzen, Orahovica, Oroslavje, Osijek, Otočac, Otok, Ozalj, Pag, Pakrac, Pazin, Petrinja, Pleternica, Ploče, Popovača, Poreč, Požega, Pregrada, Prelog, Pula, Rab, Rijeka, Rovinj, Samobor, Senj, Sinj, Sisak, Skradin, Slatina, Slavonski Brod, Slunj, Solin, Split, Stari Grad, Supetar, Sveta Nedjelja, Sveti Ivan,  Zelina, Šibenik, Trilj, Trogir, Umag, Valpovo, Varaždin, Varaždinske Toplice, Velika Gorica, Vinkovci, Virovitica, Vis, Vodice, Vodnjan, Vrbovec, Vrbovsko, Vrgorac, Vrlika, Vukovar, Zabok, Zadar, Zagreb, Zaprešić, Zlatar, Županja