+385981933015 info@energoatest.hr

Mjerenje osvijetljenosti rasvjete u građevinama se projektira, izvodi ili se vrši zamjena prema normi HRN EN 12464-1:2012 (poglavlje svjetlo i rasvjeta) koja pobliže opisuje izvedbu rasvjete. Treba spomenuti i članak 14. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) navodi:

Građevine i njihove instalacije za grijanje, hlađenje, osvjetljenje i provjetravanje moraju biti projektirane i izgrađene tako da količina energije koju zahtijevaju ostane na niskoj razini, uzimajući u obzir korisnike i klimatske uvjete smještaja građevine. Građevine također moraju biti energetski učinkovite, tako da koriste što je moguće manje energije tijekom građenja i razgradnje. 

Za vas vršimo mjerenje osvijetljenosti!
Obratite nam se s povjerenjem!

E-mail: info@energoatest.hr

Telefon: +385 98 19 330 15

Način izvođenja rasvjete prikazuje se u elektrotehničkom projektu koji je dio glavnog projekta.

Tehnički pregled obavlja se u svrhu utvrđivanja izgrađenosti građevine u skladu s građevinskom dozvolom, odnosno glavnim projektom za građevinu koja se može graditi ili radove koji se mogu izvoditi na temelju glavnog projekta.

Sukladno tome prilikom tehničkog pregleda, odnosno prije izdavanja uporabne dozvole potrebno je provesti mjerenje osvijetljenosti poslovnih prostorija u objektu za koji se izdaje uporabna dozvola kako bi se potvrdila sukladnost izvedenog stanja sa glavnim projektom.

Također, mjerenje osvijetljenosti se provodi prilikom pripreme projekta za financiranje zamjene rasvjete iz EU fondova po ESIF modelu onom energetski efikasnijom. Podloga za takav projekt jest glavni projekt koji prikazuje rezultate provedenih mjerenja sa trenutnom rasvjetom i proračun razine osvijetljenosti sa zamijenjenim rasvjetnim tijelima (LED rasvjeta).

Za vas vršimo mjerenje osvijetljenosti!
Obratite nam se s povjerenjem!

E-mail: info@energoatest.hr

Telefon: +385 98 19 330 15

Energetski pregled javne rasvjete

Javni sektor je prema Zakonu o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14, 116/18) dužan provoditi energetske preglede javne rasvjete (mjerenje osvijetljenosti) jednom u 5 godina od dana dostave posljednjeg izvješća o energetskom pregledu.

Sukladno Pravilniku o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 088/2017) energetski pregled zgrade provodi se prije izdavanja energetskog certifikata za:

– zgrade javne namjene čija ukupna korisna površina prelazi 250 m2,

– nove zgrade prije izdavanja uporabne dozvole,

– zgrade koje se prodaju, iznajmljuju, daju u zakup, odnosno daju na leasing.

U postupku provođenja energetskog pregleda zgrade provode se analize koje se odnose između ostaloga i na sustav električne rasvjete.

Velika poduzeća su također prema istom zakonu dužna provoditi energetske preglede, osim po navedenom Zakonu pregled se provodi i prema Pravilniku o energetskom pregledu za velika poduzeća (NN 123/2015, 005/2020)Velika poduzeća provode energetski pregled svake četiri godine.

Review for Usluga
5/5