+385981933015 info@energoatest.hr

Obrazac za izradu procjene rizika nije propisan ni u Zakonu o zaštiti na radu, ni u Pravilniku o izradi procjene rizika. Procjenu rizika može za sebe izraditi svaki poslodavac ili za to može angažirati ovlaštenu osobu.

 

Primjer obrasca:

 

Radno mjesto  
Organizacijska jedinica Šifra RM
Vremenski raspored rada Broj zaposlenih radnika
Tjedni raspored rada Ukupno
Dnevni raspored rada Žena
Tjedni odmor Mlađih od 18 godina
Dnevni odmor Osoba s umanjenom radnom sposobnošću
Smjenski rad
Trajanje smjene Posao s posebnim uvjetima rada
Rad duži od redovitog čl. 3
Popis poslova
Mjesta rada Uređenje mjesta rada
 

 

Popis radne opreme
Popis izvora fizikalnih, kemijskih i bioloških štetnosti
 

 

 

 

 

 

Review for Usluga
5/5