+385981933015 info@energoatest.hr

Zaštita okoliša

Tvrtka Energoatest d.o.o. u području zaštite okoliša pruža sljedeće usluge:

  • Izrada elaborata zaštite okoliša

  • Izrada plana gospodarenja otpadom / Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja plana na okoliš

  • Izrada elaborata gospodarenja otpadom (za ishođenje dozvole za gospodarenje otpadom)

  • Izrada dokumentacije za iskođenje vodopravnih dozvola

  • Izrada operativnog plana mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda

  • Izrada plana rada i održavanja vodnih građevina za odvodnju i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda

  • Izrada pravilnika o zbrinjavanju svih vrsta otpada iz tehnoloških procesa i mulja iz procesa pročišćavanja otpadnih voda

  • Usluga unosa podataka u Registar onečišćavanja okoliša

Kontaktirajte nas bez obaveze!
Jamčimo najbržu uslugu i najnižu cijenu!

E-mail: info@energoatest.hr

zaštita