+385981933015 info@energoatest.hr

Temeljem odredbi Zakona o vodama Narodne novine 153/09,1 30/11, 56/13, 14/14 i Državnog plana mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda izrađujemo Operativni plan interventnih mjera u slučaju izvanrednog i iznenadnog onečišćenja voda.

Operativni plan interventnih mjera u slučaju izvanrednog i iznenadnog onečišćenja voda je dokument kojim se utvrđuju potrebne mjere i zadaci te druge aktivnosti koje će provoditi određeno društvo radi zaštite voda, ako dođe do izvanrednog i iznenadnog onečišćenja voda.

Za vas vršimo sva ispitivanja i izrađujemo potrebnu dokumentaciju!
Obratite nam se s povjerenjem!

E-mail: info@energoatest.hr

Telefon: +385 98 19 330 15

Svaki se operativni plan interventnih mjera u slučaju izvanrednog i iznenadnog onečišćenja voda razlikuje ovisno o društvu za koje se izrađuje, ali u većini slučajeva on sadrži:

  • opis lokacije i okruženja, popis i maksimalna količina opasnih i onečišćujućih tvari, procjenu mogućih uzroka i opasnosti od onečišćenja voda;
  • procjenu ugroženosti voda u slučaju onečišćenja voda;
  • preventivne mjere za sprečavanje onečišćenja voda;
  • organizaciju postupanja, opseg i način provedbe mjera u slučaju onečišćenja voda i način zbrinjavanja opasnih i onečišćujućih tvari koje su prouzrokovale onečišćenje što se provodi u skladu s posebnim propisima;
  • odgovorne osobe u provedbi mjera;
  • sudjelovanje drugih fizičkih i pravnih osoba u provedbi potrebnih interventnih mjera;
  • program provjere provedbe nižeg plana mjera;
  • informiranje javnosti u slučaju izvanrednih i iznenadnih onečišćenja.