+385981933015 info@energoatest.hr

Osposobljavanje povjerenika radnika za zaštitu na radu

Povjerenik radnika za zaštitu na radu je radnik koji je u skladu s Zakonu o zaštiti na radu izabran da zastupa interese radnika na području zaštite na radu.

Izbor povjerenika radnika za zaštitu na radu kod poslodavca koji zapošljava do uključivo 20 radnika provodi se na skupu radnika, kojega saziva poslodavac u skladu s općim  propisom o radu, neposrednim i javnim izjašnjavanjem prisutnih radnika.

Izbor povjerenika radnika za zaštitu na radu kod poslodavca koji zapošljava više od 20 radnika provodi se u skladu s odredbama općeg propisa o radu kojim su uređena pitanja  izbora radničkog vijeća.

Za obnašanje dužnosti povjerenika radnika za zaštitu na radu povjerenik ima pravo na naknadu plaće za najmanje tri sata tjedno, osim ako se kolektivnim ugovorom to pitanje  drugačije ne uredi, a bez mogućnosti ustupanja toga prava drugom povjereniku.

Poslodavac je obvezan osposobljavanje povjerenika radnika za zaštitu na radu provoditi tijekom radnog vremena o svom trošku.

 

Kako su se pojavila određena pitanja i nejasnoće, 23. lipnja 2014. godine, Nezavisni hrvatski sindikati uputili su upit Ministarstvu rada i mirovinskog sustava.

Dana 10. srpnja 2014. godine Ministarstvo je dostavilo svoje mišljenje, sukladno kojem 60 dana od dana stupanja na snagu Zakona o zaštiti na radu, dakle 19. kolovoza 2014. godine, prestaje mandat svim povjerenicima izabranim u skladu s prije važećim Zakonom.

Slijedom navedenog, bez obzira na koji način i kada su povjerenici radnika za zaštitu na radu imenovani, odnosno izabrani, potrebno je do 19. kolovoza organizirati, odnosno, predložiti organiziranje izbora povjerenika radnika za zaštitu na radu. Nakon tog dana, sukladno Zakonu, povjerenici radnika za zaštitu na radu, izabrani, odnosno imenovani u skladu s prije važećim Zakonom, više neće uživati zaštitu predviđenu člankom 72. Zakona, a koju imaju tijekom obnašanja dužnosti.

Za više informacija kontaktirajte nas.

Za termin osposobljavanja nazovite na: 098 19 330 15 

 

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava – mišljenje

Zahtjev za mišljenjem