+385981933015 info@energoatest.hr

Osposobljavanje radnika za rad na siguran način

Prema Zakonu o zaštiti na radu poslodavac je obavezan, na temelju procjene rizika, osposobiti radnika za rad na siguran način, i to:

  • Prije početka rada
  • Kod promjena u radnom postupku
  • Kod uvođenja nove radne opreme ili njezine promjene
  • Kod uvođenja nove tehnologije
  • Kod upućivanja radnika na novi posao, odnosno na novo mjesto rada
  • Kod utvrđenog oštećenja zdravlja uzrokovanog opasnostima, štetnostima ili naporima na radu.

Poslodavac će osposobljavanje provesti na način da radnika obavijesti o svim činjenicama i okolnostima koje utječu ili bi mogle utjecati na sigurnost i zdravlje radnika (o organizaciji rada, rizicima i načinu izvođenja radnih postupaka i sl.), da radniku objasni i da radnika osposobi za praktičnu primjenu mjera zaštite na radu koje je dužan primjenjivati tijekom rada u skladu s procjenom rizika kojima je izložen na radu i u vezi s radom.

Poslodavac je obvezan osposobljavanje radnika, ovlaštenika i povjerenika radnika za zaštitu na radu provoditi tijekom radnog vremena o svom trošku.

 

Poslodavac ne smije dozvoliti samostalno obavljanje poslova radniku koji prethodno nije osposobljen za rad na siguran način.

Radniku koji nije osposobljen za rad na siguran način poslodavac je obvezan osigurati rad pod neposrednim nadzorom radnika osposobljenog za rad na siguran način, ali ne dulje od 60 dana.

 

Za više informacija kontaktirajte nas.

Za termin osposobljavanja nazovite na: 098 19 330 15