+385981933015 info@energoatest.hr

Osposobljavanje za rad na siguran način obaveza je svakog poslodavca bez obzira kojom se djelatnošću bavi, broj zaposlenih radnika i slično. Osposobljavanje za rad na siguran način provodi se na temelju procjene rizika i to u slučajevima:

  • prije početka rada,
  • prilikom promjena u radnom postupku,
  • prilikom uvođenja nove radne opreme ili njezine promjene,
  • prilikom uvođenja nove tehnologije,
  • prilikom upućivanja radnika na novi posao, odnosno na novo mjesto rada,
  • prilikom utvrđenog oštećenja zdravlja uzrokovanog opasnostima, štetnostima ili naporima na radu.

 

Za vas vršimo osposobljavanje za rad na siguran način!
Obratite nam se s povjerenjem!

E-mail: info@energoatest.hr
Telefon: 
+385 98 19 330 15

Na koji se način vrši osposobljavanje za rad na siguran način?

Za odgovarajuću provedbu osposobljavanja za rad na siguran način, poslodavac je dužan imati izrađenu procjenu rizika. Radnik koji nije prošao osposobljavanje ne može samostalno obavljati poslove, odnosno takvom je radniku poslodavac dužan osigurati rad pod neposrednim nadzorom radnika koji je osposobljen za rad na siguran način. Takav neposredni nadzor može trajati najduže 60 dana.

Poslove koje obavljaju radnici dijele se na poslove s velikim i malim rizicima. Za poslove s malim rizicima nije potrebno provoditi praktično osposobljavanje za rad na siguran način, već samo teoretsko osposobljavanje.

Osposobljavanje za rad na siguran način provodi se na način da poslodavac, odnosno ovlaštena osoba obavještavaju radnika o činjenicama i okolnostima koje utječu ili mogu utjecati na sigurnost i zdravlje radnika te da radnika osposobe za praktičnu primjenu mjera zaštite na radu koje je radnik dužan primjenjivati tijekom rada. Navedeno osposobljavanje poslodavac obavlja tijekom radnog vremena i o svom trošku.

 

Za vas vršimo osposobljavanje za rad na siguran način!
Obratite nam se s povjerenjem!

E-mail: info@energoatest.hr
Telefon: 
+385 98 19 330 15

 

Tko vrši osposobljavanje za rad na siguran način?

Osposobljavanje radnika za rad na siguran način provode stručnjaci zaštite na radu koji su zaposleni kod poslodavca ili stručnjaci zaštite na radu II. stupnja koji su zaposleni kod osobe ovlaštene za osposobljavanje radnika. Poslodavac nakon provedenog osposobljavanja za rad na siguran način dobiva zapisnik kojeg je dužan čuvati. Zapisnik o ocjeni osposobljenosti radnika za rad na siguran način su dužni potpisati neposredni ovlaštenik osposobljavanog radnika, radnik i stručnjak zaštite na radu. Ukoliko je radnik ujedno i stručnjak zaštite na radu I. ili II. stupnja, oslobođen je od obveze osposobljavanja za rad na siguran način.

 

Review for Usluga
5/5