+385981933015 info@energoatest.hr

Otvaranje firme u Republici Hrvatskoj zahtjeva prije svega poznavanje termina društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) i jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću j.d.o.o.

U RH najčešći oblik trgovačkog društva ili poduzeća jest d.o.o. što predstavlja društvo koje osniva jedna ili više osoba koje unose svoje uloge u društvo (temeljni kapital) i koje žele poslovati pod jednim imenom. Temeljni kapital u d.o.o. ne može biti manji do 20.000,- kn. Osnivači mogu u d.o.o. unijeti i stvari i prava kao temeljni kapital, ali najniži iznos koji se tada uplaćuje u novci iznosi 10.000,- kn.

S druge strane, otvaranje firme j.d.o.o. je kako sam naziv kaže, nešto jednostavnije. Ovakvu firmu mogu osnovati do 3 osnivača, a samo jedan može biti član uprave. Temeljni kapital može iznositi svega 10,- kn, a kada dođe do iznosa od 20.000,- kn, Zakon će na j.d.o.o. primjenjivati pravna pravila koja se primjenjuju na d.o.o. J.d.o.o. ima obvezu zakonskih rezervi od četvrtine dobiti godišnje.

 

Tvrtka Energoatest d.o.o. osigurava sve usluge potrebne za zakonito vođenje trgovačkog društva (firma, tvrtka, poduzeće) – zaštita na radu, minimalni tehnički uvjeti, tehnička ispitivanja…

 

Obratite nam se s povjerenjem!
Jamčimo najbržu uslugu i najnižu cijenu!

E-mail: info@energoatest.hr
Telefon: +385 98 19 330 15

 

 

 

Otvaranje firme u koracima

 

Svaka domaća ili strana pravna ili fizička osoba može osnovati firmu ili poduzeće u RH, a pri tome je potrebno prikupiti svu potrebnu dokumentaciju te podmiriti određene troškove.

 

 

ODABIR IMENA I DJELATNOSTI

Prvi korak za otvaranje firme je odabir imena firme i djelatnosti kojom će se se baviti. Kod odabira imena, na stranicama sudskog registra mogu se provjeriti koja su imena slobodna, a koja zauzeta. Prilikom odabira djelatnosti, mogu se odabrati sve željene djelatnosti jer je cijena ista bez obzira odaberete li jednu ili više. Firma, tj. Poduzeće mora imati svoje sjedište u RH. Sva dokumentacija koju osnivači trebaju, kao i obrasci i uplatnice dostupni su na web portalu HITRO.HR

 

 

JAVNI BILJEŽNIK

Posjet javnom bilježnjiku nužan je za otvaranje firme, budući da je potrebno ovjeriti određene dokumente. Obavezno je da kod javnog bilježnika budu prisutni svi osnivači, a trošak ovjere iznosi cca 2500,- kn. Ukoliko su dokumenti na stranom jeziku, potrebno ih je prevesti na Zakonom propisan način, putem sudskog tumača. Pri posjetu javnom bilježniku, potrebna je osobna iskaznica ili putovnica. Dokumenti koje je potrebno ovjeriti su sljedeći:

Prijava za upis u sudski registar – obrazac Po i Osnivački akt

Izjavu članova o prihvaćanju postavljanja

Odluka o imenovanju članova uprave

Potpis direktora ili članova uprave

Potpise članova nadzornog odbora (ako ga ima)

Odluka o imenovanju prokurista društva i njegov potpis (ako ga ima)

Odluka o određivanju adrese društva

 

Tvrtka Energoatest d.o.o. osigurava sve usluge potrebne za zakonito vođenje trgovačkog društva (firma, tvrtka, poduzeće) – zaštita na radu, minimalni tehnički uvjeti, tehnička ispitivanja…

 

Obratite nam se s povjerenjem!
Jamčimo najbržu uslugu i najnižu cijenu!

E-mail: info@energoatest.hr
Telefon: +385 98 19 330 15

 

 

SUDSKI REGISTAR

Postupak za upis u sudski registar pri Trgovačkom sudu pokreće se predajom zahtjeva za upis u FINI na šalteru HITRO.HR. Nakon provedenog upisa, rješenje o upisu dostavlja Trgovački sud – osnivačima i Narodnim novinama i dnevnom tisku.

 

 

IZRADA PEČATA

Nakon primitka rješenja o upisu u sudski registar, treba pristupiti izradi pečata uz prilaganje kopije rješenja o upisu. Pečat treba sadržavati naziv društva i broj pod kojim je upisano u sudski registar. Postoji prijedlog Vlade o ukidanju pečata u RH, međutim navedeno je ostalo na prijedlogu.

 

 

DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU

Zahtjev za razvrstavanjem po djelatnostima prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti potrebno je predati DZS. Potrebno je priložiti rješenje o upisu u trgovački registar, tiskanicu RPS-1 i kopiju uplatnice o uplati upravne pristojbe od 55 kuna.

Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti DZS-a dobiva se u FINI na šalteru HITRO.HR.

 

 

ŽIRO RAČUN U BANCI

Žiro račun otvara se u željenoj banci pri čemu je potrebno imati Rješenje o upisu u sudski registar, pečat, osobnu iskazicu i Obavijest o razvrstavanju Državnog zavoda za statistiku. Temeljni kapital se polaže na navedeni račun, a potvrda o pologu se predaje pri registraciji društva. Banka izdaje potpisni karton na kojem se vide podaci o firmi i osobama koje mogu pristupiti i raspolagati sredstvima na računu.

 

 

FINA HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE HZMO

Tiskanica M-11P i Tiskanica M-1P trebaju se predati na šalteru HZMO u FINI, a rok iznosi 15 dana od početka poslovanja. Na uvid je potrebno dati sljedeće dokumente: Rješenje o upisu u sudski registar, Obavijest o razvrstavanju Državnog zavoda za statistiku, potpisni karton te pečat. Potrebna je i osobna iskaznica, radna dozvola i radna knjižica te Ugovor o radu.

 

 

FINA HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE HZZO

Tiskanica 1, Tiskanica 2 i Tiskanica 3 moraju se predati u FINI na šalteru HZZO u roku 15 dana od početka poslovanja.

 

 

POREZNA UPRAVA

Otvaranje firme znači i prijavu na poreznu upravu. Firmu, tj poduzeće potrebno je prijaviti poreznoj upravi koja je nadležna prema mjestu sjedišta poduzeća. U poreznoj upravi vrši se upis u registar obveza poreza na dobit i poreza na dodanu vrijednost.

 

 

ODLUKA NADLEŽNOG TIJELA

Otvaranje firme završava odlukom nadležnog tijela. Navedenom se odlukom utvrđuje da ona udovoljava svim propisanim uvjetima za obavljanje određene djelatnsti (jedne ili više njih). Navedenu je odluku potrebno dostaviti Trgovačkom sudu.

 

 

Tvrtka Energoatest d.o.o. osigurava sve usluge potrebne za zakonito vođenje trgovačkog društva (firma, tvrtka, poduzeće) – zaštita na radu, minimalni tehnički uvjeti, tehnička ispitivanja…

 

Obratite nam se s povjerenjem!
Jamčimo najbržu uslugu i najnižu cijenu!

E-mail: info@energoatest.hr
Telefon: +385 98 19 330 15

 

 

 

Review for Usluga
5/5