+385981933015 info@energoatest.hr

Otvaranje jdoo je moguće putem javnog bilježnika, i to bilo kojeg u Republici Hrvatskoj. Prema iskustvima nekih poduzetnika, otvaranje jdoo ne preporuča se preko FINE, tj preko Hitro.hr jer je tada procedura nešto dugotrajnija.

Slijedi pregled otvaranja jdoo u koracima.

 

 

Za Vas vršimo potrebna ispitivanja za minimalne tehničke uvjete, osposobljavanja, zaštitu na radu te sve drugo potrebno za zakonito vođenje Vaše tvrtke!

Kontaktirajte nas bez obaveze!
Jamčimo najbržu uslugu i najnižu cijenu!

E-mail: info@energoatest.hr
Telefon: +385 98 19 330 15

 

 

IME TVRTKE JDOO

Odabrano ime tvrtke provjerite na web stranici sudskog registra. Važno je da navedeno ime nije zauzeto i da se razlikuje od drugih tvrtki upisanih kod istog suda. Ime ima dva dijela – samo ime tvrtke i predmet poslovanja, npr. PODUZEĆE d.o.o., za trgovinu i usluge. Samo ime tvrtke (PODUZEĆE d.o.o.) treba biti na hrvatskom jeziku ili službenom jeziku neke od država članica EU i na latiničnom pismu (mogu se dodati i brojevi). Drugi dio imena (za trgovinu i usluge) treba biti na hrvatskom jeziku, latinično pismo.

 

Za otvaranje jdoo rezervacija imena nije neophodna, posebno ukoliko željeno otvaranje jdoo treba biti žurno. Inače, na rezervaciju se gube dodatna 3 dana jer toliko traje sam postupak.

 

 

JAVNI BILJEŽNIK PRVI PUT

Za javnog bilježnika potrebna je osobna iskaznica ili putovnica, popis djelatnosti kojim će se baviti jdoo i rezervaciju imena ako postoji, a sam trošak je oko 500,- kn. Prisutni moraju biti svi osnivači, kod otvaranje jdoo tu su maksimalno tri osobe. Kod prvog posjeta, javni bilježnik sastavlja i ovjerava Prijavu za upis društva u sudski registar, Zapisnik o osnivanju, Izjavu o nepostojanju nepodmirenih dugova i Popis članova društva.

 

 

BANKA

U banku je potrebno ponijeti dokumente koje je ovjerio javni bilježnik. Za otvaranje jdoo u banci se uplaćuje temeljni kapital i sudska pristojba od 60,- kn. Banka će nakon toga izdati potvrdu o uplati temeljnog kapitala da bi se tvrtka mogla dalje registrirati u Trgovačkom sudu.

 

 

Za Vas vršimo potrebna ispitivanja za minimalne tehničke uvjete, osposobljavanja, zaštitu na radu te sve drugo potrebno za zakonito vođenje Vaše tvrtke!

Kontaktirajte nas bez obaveze!
Jamčimo najbržu uslugu i najnižu cijenu!

E-mail: info@energoatest.hr
Telefon: +385 98 19 330 15

 

 

JAVNI BILJEŽNIK DRUGI PUT

Javni bilježnik ovaj put treba provjeriti sve dokumente koji su do sada izdani i proslijediti ih u nadležan Trgovački sud. Javni bilježnik navedene dokumente prosljeđuje elektroničkim putem. Ako je sve uredno i potpuno, Trgovački sud vrši upis društva u Sudski registar u roku 24 sata te također elektroničkim putem dostavlja javnom bilježniku Rješenje o upisu u sudski registar i Potvrdu o OIB-u tvrtke jdoo.

Spis predmeta koji javni bilježnik šalje u Trgovački sud sadrži:
• prijavu za upis osnivanja
• zapisnik o osnivanju
• popis članova društva
• ovjereni potpis člana uprave
• potvrdu o uplati temeljnog kapitala
• potvrdu o uplati sudske pristojbe
• izjavu o nepostojanju nepodmirenih dugovanja

 

 

 

PEČAT

Kopija rješenja o upisu u sudski registar i Potvrdu o OIB-u tvrtke jdoo koje daje javni bilježnik, potrebno je za izradu pečata. Sam trošak izrade pečata iznosi do 200,- kn.

 

 

DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU DZZS

U DZZS potrebno je otići radi dobivanja Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti Državnog zavoda za statistiku. Tamo se dobiva matični broj i šifra glavne djelatnosti. Potrebno je ispuniti i ovjeriti pečatom te potpisati obrazac RPS-1. Uz navedeni obrazac i presliku Rješenja o upisu u sudski registar na šalteru će biti izdana Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta.

 

 

ŽIRO RAČUN

U banci u kojoj je uplaćen temeljni kapital potrebno je otvoriti žiro račun za otvaranje jdoo i podnijeti zahtjev za prijenosom sredstava uplaćenog temeljnog kapitala na taj novoosnovani žiro račun. Za taj postupak bit će potrebno Rješenje o upisu u sudski registar i Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta. Banka tada izdaje Potpisni karton koji će biti potreban prilikom posjeta Poreznoj upravi.

 

 

HZMO I HZZO

Prijave HZMO i HZZO potrebne su samo ako novootvoreni jdoo ima zaposlene ili ako je direktor zaposlen u jdoo. Ukoliko jdoo nema zaposlene (npr. direktor je zaposlen u nekoj drugoj tvrtki), tada prijava u HZMO i HZZO nije potrebna.

Prilikom prijave u HZMO (mirovinsko osiguranje), potrebno je ustvari prijaviti društvo, vlasnika društva i sve zaposlene. Nakon prijave u mirovinsko, prijava u HZZO (zdravstveno osiguranje), vrši se automatski.

 

 

KNJIGOVODSTVO

Ugovor o obavljanju knjigovodstvenih usluga tj. ugovor o vođenju poslovnih knjiga sklapa se sa odabranim knjigovodstvenim uredom.

 

 

JAVNI BILJEŽNIK TREĆI PUT

Ugovor o najmu poslovnog prostora ovjerava se kod javnog bilježnika, a potrebno je prisutan bude i vlasnik prostora u najmu. Ukoliko je vlasnik jdoo vlasnik svog prostora gdje se nalazi sjedište jdoo, i tada je potreban Ugovor o najmu jer je taj ugovor obvezan. Važno je naglasiti da su vlasnik jdoo i sam jdoo dva različita pravna subjekta te ono što pripada vlasniku ne pripada jdoo i obrnuto. Vlasnik prostora dužan je u roku 8 dana otići u Poreznu upravu sa navedenim ugovorom i prijaviti ugovor. Na temelju toga, Porezna uprava izdat će rješenje i utvrditi porez.

 

 

POREZNA UPRAVA

Otvaranje jdoo zahtjeva prijavu društva poreznoj upravi koja je nadležna prema sjedištu društva jdoo. U poreznoj upravi vrši se upis u registar obveznika poreza na dobit. Potrebno dati na uvid rješenje o upisu u sudski registar, obavijest o razvrstavanju po djelatnostima, ugovor o vođenju poslovnih knjiga, ugovor o najmu poslovnog prostora i potpisni karton. Potrebno je ispuniti obrazac podataka OIB i prijavu o većinskom vlasništvu i povezanosti društava  i obrazac P-PDV (prijavu u registar obveznika PDV-a) ukoliko će jdoo biti u sustavu PDV-a.

 

 

MINIMALNI TEHNIČKI UVJETI MTU

Za djelatnosti ugostiteljstva, turizma, trgovine potrebno je podnijeti zahtjev za ishođenje rješenja o ispunjavanju minimalnih tehničkih uvjeta mjesno nadležnom uredu za poslove gospodarstva ili u Gradskom uredu za gospodarstvo, rad i poduzetništvo. Da bi se navedeni zahtjev podnio, bit će potrebno provesti i određena ispitivanja i dobiti određene ateste.

 

Tvrtka Energoatest d.o.o. za Vas vrši sva potrebna ispitivanja za Minimalne tehničke uvjete (analiza vode, atest plina, ispitivanje električnih instalacija…), kao poslove Zaštite na radu i druga ispitivanja.

 

Kontaktirajte nas bez obaveze!
Jamčimo najbržu uslugu i najnižu cijenu!

E-mail: info@energoatest.hr
Telefon: +385 98 19 330 15

 

 

 

Review for Usluga
5/5