+385981933015 info@energoatest.hr

Otvaranje paušalnog obrta predpostavlja znanje nekih općenitih činjenica o paušalnom obrtu. Ukratko paušalni obrt je obrt kao i svaki drugi obrt sa kvartalnim plaćanjem unaprijed određenog poreza. Prihodi ne smiju biti iznad 300 000, – kn za paušalni obrt, paušalni obrt nije u sustavu PDV-a i djelatnost za otvaranje paušalnog obrta mora pripadati u poslove koji spadaju pod samostalnu djelatnost.

 

Tvrtka Energoatest d.o.o. osigurava sve usluge potrebne za zakonito vođenje paušalnog obrta, obrta ili pravnog subjekta j.d.o.o. – zaštita na radu (procjena rizika i osposobljavanje), minimalni tehnički uvjeti, tehnička ispitivanja…

 

Obratite nam se s povjerenjem!
Jamčimo najbržu uslugu i najnižu cijenu!

E-mail: info@energoatest.hr
Telefon: +385 98 19 330 15

 

 

 

Subjekti za otvaranje paušalnog obrta

Paušalni obrt može otvoriti svaki građanin RH koji samostalno želi obavljati određenu djelatnost. Djelatnost koja se može vršiti može biti uvjetovana stručnom spremom, kao npr. frizerska djelatnost, fotografi i slično. Tom se djelatnošću mogu baviti samo osobe koje imaju diplomu određene struke, npr. završenu srednju frizersku školu. Slobodne djelatnosti nisu uvjetovane stručnom spremom, kao npr. marketing, dizajn, programiranje… Određenoj osobi obrt može biti jedini izvor zarade, ali otvaranje paušalnog obrta može biti i zbog dodatne zarade osobi koja je već zaposlena. Tada govorimo o otvaranje paušalnog obrta kao sekundarni izvor zarade. Važno je i reći da obrt nije novi poslovni subjekt, već je obrt povezan osobom koja je vlasnik prvenstveno preko OIB-a. Vlasnik paušalnog obrta (i svakog drugog obrta) kao odgovorna osoba za otvaranje paušalnog obrta i obrt imaju isti OIB.

 

Otvaranje paušalnog obrta – koraci

  1. Izbor naziva, djelatnosti i sjedišta
  2. Prijava u obrtni registar
  3. Izrada pečata
  4. Otvaranje žiro računa u željenoj banci
  5. Prijava na mirovinsko osiguranje i zdravstveno osiguranje
  6. Prijava nadležnoj Poreznoj upravi
  7. Plaćanje članstva Hrvatskoj obrtničkoj komori
  8. Vođenje obaveznih evidencija
  9. Obavezni porezi i doprinosi

 

 

Izbor naziva, djelatnosti i sjedišta – ukoliko obrtniku nije potreban prostor, sjedište može biti na njegovoj adresi prebivališta.

Prijava u obrtni registar – prijava za otvaranje paušalnog obrta obavlja se u nadležnom uredu ili preko sustava E-građani. Za prijavu je potrebna osobna iskaznica i OR obrazac.

Izrada pečata koji mora sadržavati naziv obrta i adresu sjedišta obrta.

Otvaranje žiro računa u željenoj banci – potrebna je osobna iskaznica, rješenje o upisu obrta u Obrtni registar, obrtnica i pečat

Prijava na mirovinsko osiguranje i zdravstveno osiguranje – potrebni su obrasci M-11 i M-1P koji se predaju prazni, samo s pečatom i potpisom obrtnika te preslika rješenja o početku poslovanja obrta. Upis u zdravstveno osiguranje se vrši automatski nakon upisa u mirovinsko osiguranje.

Prijava nadležnoj Poreznoj upravi u roku 8 dana sa popunjenim RPO obrascem.

Plaćanje članstva Hrvatskoj obrtničkoj komori – članstvo se ne plaća u prvoj godini poslovanja.

Vođenje obaveznih evidencija – knjiga prometa, PO-SD obrazac, odluka o visini blagajničkog maksimuma i interni akt o fiskalizaciji.

Obavezni porezi i doprinosi – paušalni porez plaća se svaka 3 mjeseca, a obvezni doprinosi do 15. u mjesecu za prethodni mjesec.

 

Tvrtka Energoatest d.o.o. osigurava sve usluge potrebne za zakonito vođenje paušalnog obrta, obrta ili pravnog subjekta j.d.o.o. – zaštita na radu (procjena rizika i osposobljavanje), minimalni tehnički uvjeti, tehnička ispitivanja…

 

Obratite nam se s povjerenjem!
Jamčimo najbržu uslugu i najnižu cijenu!

E-mail: info@energoatest.hr
Telefon: +385 98 19 330 15

 

VIše o paušalnom obrtu OVDJE.

 

 

Review for Usluga
5/5