+385981933015 info@energoatest.hr

Minimalni tehnički uvjeti za otvaranje vrtića navedeni u tekstu su prvenstveno regulirani Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 063/2008, 090/2010), te drugim važećim propisima koji se odnose na minimalne tehničke uvjete za vrtiće.

Otvaranje obrta za čuvanje djece – OVDJE!

Minimalni tehnički uvjeti za otvaranje vrtića – za vas vršimo sva potrebna ispitivanja!
Obratite nam se s povjerenjem!

E-mail: info@energoatest.hr

Telefon: +385 98 19 330 15

Mjerila za prostore u dječjem vrtiću za otvaranje vrtića

Minimalni tehnički uvjeti za otvaranje vrtića – prostorni uvjeti:

 • dnevni boravak treba imati površinu od 3 m2 po djetetu i prosječnu visinu 300 cm
 • u postojećim vrtićima prostorni uvjeti postižu se prilagođavanjem broja djece koja istodobno borave u prostoriji dnevnog boravka
 • prostori za odgojno-obrazovne, zdravstvene i ostale radnike dimenzioniraju se i opremaju prema broju radnika odnosno vrsti dječjeg vrtića

Ostali prostori u dječjem vrtiću

 • širina vanjskih ulaznih vrata dimenzionira se prema broju djece
 • najmanja širina jednokrilnih ulaznih vrata treba biti 110 cm, a dvokrilnih vrata 180 cm; moraju se otvarati prema van
 • dubina vjetrobrana mora biti najmanje 240 cm
 • hodnici se dimenzioniraju prema broju djece, odnosno broju soba dnevnog boravka
 • najmanja širina svih hodnika namijenjenih djeci mora biti 180 cm
 • širina stubišnoga kraka mora biti najmanje 120 cm za dvije sobe dnevnog boravka. Za sljedeće dvije sobe dnevnog boravka širina kraka mora se povećavati za 30 cm. Visina stube ne smije biti veća od 15 cm, a širina gazišta mora biti najmanje 33 cm,
  da bi bili zadovoljeni minimalni tehnički uvjeti za vrtiće

Minimalni tehnički uvjeti za otvaranje vrtića – za vas vršimo sva potrebna ispitivanja!
Obratite nam se s povjerenjem!

E-mail: info@energoatest.hr

Telefon: +385 98 19 330 15

Higijensko-tehnički zahtjevi za prostore u dječjem vrtiću za otvaranje vrtića

Za stvaranje primjerenih uvjeta u dječjem vrtiću potrebno je zadovoljiti higijensko-tehničke zahtjeve koji se odnose na: osvijetljenost, sunčevu svjetlost, prozračivanje, toplinsku zaštitu, zaštitu od buke i akustiku, grijanje i hlađenje, opskrbu vodom, odvodnju otpadnih voda, električne instalacije, zaštitu od požara i zaštitu od provale.

Svi prostori za rad i boravak trebaju se prirodno prozračivati. U prostorima dnevnog boravka treba osigurati 3 izmjene zraka na sat uz najveću brzinu strujanja zraka od 0,2 m/s. U sanitarnim prostorima za djecu, u garderobama, kuhinji i praonici treba osigurati i dodatno mehaničko provjetravanje.

Ispitivanje ventilacije

>>Potrebne izmjene i brzina strujanja zraka, kao i funkcionalnost sustava za mehaničko provjetravanje (ventilacija) dokazuju se provedbom ispitivanja brzine strujanja zraka na temelju kojih se izdaje ispitni izvještaj<<

U prostorijama za boravak djece preporuča se osigurati i relativnu vlagu u zraku od 40 do 60%.

>>Vlaga se provjerava mjerenjem prosječne vlage u zoni disanja te se izdaje zapisnik o provedenom ispitivanju<<

Akustička ispitivanja

Toplinska zaštita, zaštita od buke i akustika zidnih i stropnih konstrukcija vrtića, posebno u sobi dnevnoga boravka, moraju biti prema važećim propisima i standardima, da bi bili zadovoljeni minimalni tehnički uvjeti za otvaranje vrtića.

>>Za potrebe ovih zahtjeva provode se akustička ispitivanja<<

U svim prostorima za rad i boravak zrak mora biti ravnomjerno zagrijavan i to:

– u svim prostorijama za boravak djece 20 – 22°C,

– u hodnicima i višenamjenskoj dvorani 18°C

>>Brzina strujanja zraka i relativna vlažnost, kao i temperatura predstavlja jedan od fizikalnih čimbenika okoliša pogodnog za rad i boravak. U sklopu navedenih ispitivanja za strujanje zraka i vlažnost provodi se i mjerenje prosječne temperature<<

Analiza vode

Opskrba vodom ostvaruje se instalacijom vodovodne mreže sa zdravstveno ispravnom vodom za piće.

>>Provodi se analiza vode za piće na temelju koje se dobiva laboratorijski izvještaj<<

Minimalni tehnički uvjeti za otvaranje vrtića – za vas vršimo sva potrebna ispitivanja!
Obratite nam se s povjerenjem!

E-mail: info@energoatest.hr

Telefon: +385 98 19 330 15

Ispitivanje električnih instalacija

Da bi bili zadovoljeni minimalni tehnički uvjeti za otvaranje vrtića, električna instalacija mora biti zaštićena i osigurana.

>>U ovom slučaju potrebno je provesti ispitivanje električnih instalacija kako bi se dokazala njezina ispravnost i funkcionalnost zaštitnih sklopki<<

Zaštita od požara

Zaštita od požara provodi se uporabom odgovarajućih građevnih materijala, definiranjem evakuacijskih putova i izlaza te protupožarnom opremom i signalizacijom. Zaštita od provale provodi se uporabom alarma i videonadzora.

>>Pored vanjske i unutarnje hidrantske mreže (koja mora biti ispitana jednom godišnje) potrebno je i osigurati potreban broj vatrogasnih aparata (koji se servisiraju jednom godišnje), označiti puteve izlaza i grafički istaknuti plan evakuacije<<

Review for Usluga
5/5