+385981933015 info@energoatest.hr

Za Vas vršimo ispitivanje električnih instalacija!
Obratite nam se s povjerenjem!

E-mail: info@energoatest.hr

Telefon: +385 98 19 330 15

Vršimo ispitivanja SAMO ZA POTREBE:

–  za potrebe priključka na HEP

– za potrebe tehničkog pregleda kuća, zgrada i poslovnih prostora

– za potrebe minimalnih tehničkih uvjeta 

Kućne električne instalacije

Na spomen riječi ovlašteni električar, ljudi najčešće prvo pomisle na područje kućnih popravaka, instalacija i aparata, ali neka od tipičnih područja djelovanja električara su i industrijske električne instalacije i aparati, zatim proizvodnja i prijenos električne energije, električna vuča tramvaja, lokomotiva i slično i tako dalje.

Kada govorimo o kućnim električnim instalacijama i kućanskim aparatima, tada treba spomenuti servisiranje i montažu lustera, plafonjera, utičnica, prekidača i općenito rasvjetnih tijela. Tu je i servisiranje, popravak, montaža na kućnim električnim instalacijama. Kod Ovlašteni električar Zagreb treba spomenuti i održavanje kućanskih aparata, npr. električnih štednjaka, perilica suđa i rublja, električnih bojlera i ostalih kućanskih aparata, malih i velikih, kojima se svakodnevno služimo.

Ovlašteni električar u industriji

Ovlašteni električar u industrijskim pogonima, poduzećima ima nešto drukčiju ulogu od one u kućanstvu. To je prije svega održavanje, popravak, montaža strojeva i druge opreme koja služi za proizvodnu ili koju drugu djelatnost, kao i puštanje u rad nove proizvodne opreme. Ovlašteni električar u industriji zadužen je za pregled i nadzor nad opremom, održavanje opreme prema uputama i izvođenje svih onih postupaka koji su važni za prevenciju. Nerjietko, sam električar sudjeluje u naručivanju opreme i rezervnih dijelova te u planiranju servisa i godišnjih remonta proizvodne opreme i uređaja kao stručna i upućena osoba.

U nešto manjim poduzećima, Ovlašteni električar susreće se i sa drugim poslovima kao što su npr. popravljanje i postavljanje portafona i telefona, zamjena osigurača, izmjena razvodnih ploča te postavljanje reklamnih natpisa i slično.

Ovlašteni električar hitne intervencije

Posebna vrsta posla jesu hitne intervencije. Vjerovatno ne postoji osoba koja se nije susrela sa hitnim intervencijama zbog kvara ili nezgode u svom stambenom prostoru. Tada se obraćamo stručnim osobama sa ciljem uklanjanja problema u najkraćem mogućem roku. Hitne intervencije predstavljaju one zahvate u kućanstvu koji su rezultat nenadanih kvarova na koje nitko od nas ne računa. Tada nam je nužna brza i efikasna pomoć. U tom slučaju je važno ne uzimati stvari u svoje ruke, već radi vlastite sigurnosti i sigurnosti ukućana i ostalih ljudi, kao i radi sprječavanja mogućeg požara i daljnje štete, pozvati stručnu pomoć (ovlašteni električar).

Za Vas vršimo ispitivanje električnih instalacija!
Obratite nam se s povjerenjem!

E-mail: info@energoatest.hr

Telefon: +385 98 19 330 15

Vršimo ispitivanja SAMO ZA POTREBE:

–  za potrebe priključka na HEP

– za potrebe tehničkog pregleda kuća, zgrada i poslovnih prostora

– za potrebe minimalnih tehničkih uvjeta 

Review for Usluga
5/5