+385981933015 info@energoatest.hr

OZLJEDA NA RADU obveze poslodavca

Ozljeda na radu je ozljeda izazvana neposrednim i kratkotrajnim mehaničkim, fizičkim ili kemijskim djelovanjem. Uzročno je vezana za obavljanje poslova kod određenog poslodavca kod kojeg osoba radi. Ozljeda na radu može biti prouzročena naglim promjenama položaja tijela, iznenadnim opterećenjem ili drugim promjenama fiziološkog stanja organizma. Ozljeda na radu je i bolest koja je nastala kao posljedica nezgode ili neke više sile tijekom rada kod poslodavca. To je i  ozljeda nastala na redovnom putu od stana do radnog mjesta i sa radnog mjesta prema mjestu stanovanja.

 

Nudimo Vam brzu uslugu i najpovoljniju cijenu na tržištu!

Telefon: +385 98 19 330 15
E-mail: info@energoatest.hr

 

Ukoliko se dogodi ozljeda na radu, poslodavac, organizator određenih poslova ili aktivnosti pokreće postupak po službenoj dužnosti. Također ga može pokrenuti na zahtjev ozljeđenog radnika odnosno osigurane osobe. Ako oni ne podnesu prijavu o ozljedi na radu, tada je prijavu ozljeda na radu obvezan podnijeti izabrani doktor opće/obiteljske medicine na zahtjev ozljeđenog radnika odnosno osigurane osobe, odnosno i sama osigurana osoba može podnijeti pisani zahtjev. U slučaju smrti osigurane osobe zahtjev podnosi član obitelji.

 

Ozljeda na radu obveze poslodavca definirane su sljedećim zakonima: Zakon o mirovinskom osiguranju i Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju.

 

Kada se ozljeda na radu dogodi, potrebnu zdravstvenu skrb radniku će pružiti najbliža zdravstvena ustanova. To može biti služba hitne medicinske pomoći, bolnička služba, izabrani doktor opće/obiteljske medicine.

 

 

Prijavu ozljede na radu ispunjava u prvom dijelu poslodavac, a u drugom dijelu doktor opće/obiteljske medicine.

 

Prijavu su dužni dostaviti nadležnom područnom uredu HZZO-a.

Ozljeda na radu obveze poslodavca se u sustavu obveznog zdravstvenog osiguranja zaista smatra ozljedom na radu tek onda kada je kao takvu prizna HZZO. HZZO će ju priznati po prethodno provedenom postupku utvrđivanja i priznavanja ozljede ozljedom na radu. U postupku utvrđivanja činjenica radi priznavanja ozljede na radu može se tražiti mišljenje nadležnog doktora specijalista medicine rada, kao i mišljenje Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu.

 

Nudimo Vam brzu uslugu i najpovoljniju cijenu na tržištu!

Telefon: +385 98 19 330 15
E-mail: info@energoatest.hr

 

U slučaju da se dogodila priznata ozljeda na radu, radnik ima pravo u sustavu obveznog zdravstvenog osiguranja na naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad. Visina naknade plaće iznosi 100% od osnovice za naknadu utvrđenu u skladu sa Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju i Pravilniku o pravima uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju da se dogodila ozljeda na radu i profesionalna bolest. Sukladno tim aktima, radnik ima i pravo na naknadu troškova prijevoza u vezi s korištenjem prava na zdravstvenu zaštitu. Ima pravo i na naknadu pogrebnih troškova kada se dogodi ozljeda na radu.

 

 

Review for Usluga
5/5