+385981933015 info@energoatest.hr

Obrt i paušalni obrt

Paušalni obrt je predstavlja subjekt istovrstan svakom drugom obrtu, ali razliku čini način oporezivanja. Definirajmo prvo pojam obrt koji je uređen Zakonom o obrtu: Obrt znači trajno i samostalno obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti fizičke osobe sa ciljem postizanja dobiti, a koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluge na tržištu. Paušalni obrt znači i način oporezivanja u kojem se određeni iznos poreza plaća unaprijed (pretpostavljeni dohodak), bez obzira na ishod poslovanja, a država s druge strane paušalnim obrtnicima daje određene pogodnosti, kao što je manji iznos za doprinose i mogućnost samostalnog vođenja poslovnih knjiga. Mnogo je mladih ljudi koji su se odlučili za pokretanje svog posla, slijedeći svjetske trendove. Novi poduzetnici, osobe koje su u sustavu samozapošljavanja i slično, općenito se odlučuju za pravni subjekt j.d.o.o. ili za paušalni obrt ili klasičan obrt. Država tim osobama nastoji olakšati poslovanje kroz paušalni obrt zbog smanjene papirologije i minimalnih davanja. Više o otvaranju paušalnog obrta OVDJE.  

Tvrtka Energoatest d.o.o. osigurava sve usluge potrebne za zakonito vođenje paušalnog obrta, obrta ili pravnog subjekta j.d.o.o. – zaštita na radu (procjena rizika i osposobljavanje), minimalni tehnički uvjeti, tehnička ispitivanja…

 

Obratite nam se s povjerenjem! Jamčimo najbržu uslugu i najnižu cijenu!

E-mail: info@energoatest.hr Telefon: +385 98 19 330 15

  business    

Paušalni obrt – davanja

Pristupanjem u vlastiti posao, osim isplate plaće, potrebno je imati informacije o dodatnim troškovima koje osoba koja otvara paušalni obrt ima. Paušalni obrtnik tada postaje odgovorna osoba i odgovara za uredno ispunjenje svojih obaveza. Paušalni obrt prema postojećim propisima ima najmanja davanja u odnosu na d.o.o. ili j.d.o.o.

Davanja za paušalni obrt su sljedeća:

  • paušalni porez
  • mirovinsko i zdravstveno osiguranje
  • članarina Hrvatskoj obrtničkoj komori
  • doprinos za općekorisne funkcije šuma
  • članarina turističkim zajednicama
Paušalni porez za paušalni obrt uplaćuje se kvartalno, dakle svaka 3 mjeseca. Paušalni porez se razlikuje ovisno o razredu zarade, a razredi se formiraju početkom nove godine. Veća zarada znači i veći paušalni porez za paušalni obrt. Mirovinsko (1. i 2. stup)  i zdravstveno osiguranje te doprinos za zapošljavanje i doprinos za zaštitu zdravlja na radu. Ovi se doprinosi uplaćuju mjesečno. Članstvo Hrvatskoj obrtničkoj komori obrtnici nisu dužni plaćati u prvoj godini poslovanja. Nakon proteka prve godine, članstvo se plaća mjesečno. Doprinos za općekorisne funkcije šuma (OKFŠ) dužne su plaćati sve pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost. Naknada iznosi 0,0265% ukupnih prihoda u poslovnoj godini. Naknada se plaća do kraja travnja tekuće godine za prethodnu godinu. Članarinu turističkim zajednicama plaćaju obrti koji imaju sjedište u turističkim mjestima.  

Tvrtka Energoatest d.o.o. osigurava sve usluge potrebne za zakonito vođenje paušalnog obrta, obrta ili pravnog subjekta j.d.o.o. – zaštita na radu (procjena rizika i osposobljavanje), minimalni tehnički uvjeti, tehnička ispitivanja…

 

Obratite nam se s povjerenjem! Jamčimo najbržu uslugu i najnižu cijenu!

E-mail: info@energoatest.hr Telefon: +385 98 19 330 15

 

Paušalni obrt i j.d.o.o.

Za one poduzetnike koji se dvoume između otvaranja paušalnog obrta i subjekta j.d.o.o. potrebno je usporediti paušalni obrt i j.d.o.o.

PAUŠALNI OBRT:

Početni kapital iznosi 0,- kn, a sami troškovi otvaranja su do 500,- kn. Paušalni obrt ima ograničenje na slobodna zanimanja i stručnu spremu i funkcionira na OIB-u vlasnika. Za sjedište je dovoljna potvrda o korištenju prostora, a knjigovodsvo paušalni obrtnik može voditi samostalno i to izvan sustava PDV-a do 300 000,- kn. Novac je moguće povlačiti slobodno, bez ograničenja, a zatvaranje je jednostavno i uz minimalne troškove.

J.D.O.O.

Početni kapital iznosi minimalno 10,- kn, a troškovi otvaranja se mogu popoeti do 1000,- kn. Nema ograničenja u pogledu odabira djelatnosti kojom će se poduzetnik baviti, a j.d.o.o. ima vlastitu osobnost i vlastiti OIB. Ugovor o najmu prostora je potreban za sjedište, a može biti izvan ili u sustavu PDV-a. Za vođenje knjigovodstva potreban je knjigovođa.  

Tvrtka Energoatest d.o.o. osigurava sve usluge potrebne za zakonito vođenje paušalnog obrta, obrta ili pravnog subjekta j.d.o.o. – zaštita na radu (procjena rizika i osposobljavanje), minimalni tehnički uvjeti, tehnička ispitivanja…

 

Obratite nam se s povjerenjem! Jamčimo najbržu uslugu i najnižu cijenu!

E-mail: info@energoatest.hr Telefon: +385 98 19 330 15

  Više o otvaranju paušalnog obrta OVDJE.  
Review for Usluga
5/5