+385981933015 info@energoatest.hr

Izrada ovog dokumenta obaveza je svakog poslodavca sukladno odredbama Zakona o zaštiti na radu.

Zakon o zaštiti na radu

Članak 55.

(1) Poslodavac je obvezan poduzeti mjere zaštite od požara i spašavanja radnika, izraditi plan evakuacije i spašavanja, odrediti radnike koji će provoditi mjere te osigurati pozivanje i omogućiti postupanje javnih službi nadležnih za zaštitu od požara i spašavanje, u skladu s posebnim propisima.

 

Plan evakuacije Izrada brzo i povoljno!
Obratite nam se s povjerenjem!

E-mail: info@energoatest.hr

 

Telefon: +385 98 19 330 15

 

Obaveza poslodavca i svrha plana evakuacije i spašavanja

Osim izrade navedenog plana evakuacije i spašavanja koji je predviđen člankom 55. Zakona o zaštiti na radu, istim je člankom predviđena i obveza poslodavca odrediti osobe koji će provoditi mjere zaštite od požara i spašavanja, kao i radnike upoznati s navedenim planom.

Plan evakuacije i spašavanja mora odgovarati pravilima struke, odnosno izrada mora biti kvalitetna u svom tekstualnom i grafičkom dijelu, sa navedenim bitnim elementima za slučaj iznenadnog događaja. Sama svrha kvalitetno i odgovorno izrađenog plana evakuacije i spašavanja jest organizirano napuštanje mjesta rada, odnosno radnih prostorija i prostora u slučaju opasnosti iznenadnog događaja. Tu je također i pomoć osobama koje se ne mogu same evakuirati,a  s ciljem otklanjanja i/ili smanjenja rizika koji su nastali iznenadnim događajem.

 

Plan evakuacije Izrada brzo i povoljno!
Obratite nam se s povjerenjem!

E-mail: info@energoatest.hr

Telefon: +385 98 19 330 15

 

Plan evakuacije i spašavanja – tekstualni i grafički dio 

Plan evakuacije i spašavanja podrazumijeva izradu tekstualnog i grafičkog dijela. U tekstualnom dijelu plana evakuacije i spašavanja navodi se način na koji pravovremeno utvrditi opasnost, način izvođenja evakuacije i spašavanja ljudi, mjesta okupljanja, evakuiranja i sklanjanja, oprema koja je potrebna, zatim način alarmiranja i obavještavanja te ustrojba evakuacije prema radnim prostorima, kao i imenovanje osoba koje su zadužene za vođenje evakuacije i spašavanja.

Izrada grafičkog dijela plana evakuacije jest ucrtavanje simbola, boja i oznaka prema pozitivnim propisima te ispis i postavljanje na određene materijale i veličine.

 

 

Review for Usluga
5/5