+385981933015 info@energoatest.hr

Plan gospodarenja otpadom

Plan gospodarenja otpadom

Izrađujemo Plan gospodarenja otpadom, popunjavamo obrasce te pružamo konzultantske usluge iz područja zaštite okoliša.

Kontaktirajte nas putem Web obrasca
E-mail info@energoatest.hr
Telefon +385 98 19 330 15

 

Plan gospodarenja otpadom prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom moraju izraditi sve pravne i fizičke osobe koje godišnje proizvedu više od 150 tona neopasnog i/ili 200 kilograma opasnog otpada osim proizvođača koji su certificirani po ISO 14001 ili EMAS ili ukoliko posjeduju važeću dozvolu za gospodarenje otpadom iz čl. 86 Zakona.

Ukoliko postoji obveza izrade Plana gospodarenja otpadom, plan se izrađuje za sve vrste otpada koje nastaju na lokaciji, a fizička ili pravna osoba je dužna izmijeniti plan ukoliko dođe do značajne promjene u radu na lokaciji ili revidirati Plan gospodarenja otpadom svakih 5 godina.

 

 

Što sadrži Plan gospodarenja otpadom?

Plan gospodarenja otpadom proizvođača otpada sadrži:

  1. Podaci o proizvođaču otpada
  2. Podaci o lokaciji
  3. Podaci o postrojenju
  4. Popis propisanih obaveza u vezi gospodarenja otpadom
  5. Mjere upravljanja radi provedbe obaveza gospodarenja otpadom
  6. Podaci o planiranom radu i razvoju u smislu gospodarenja otpadom
  7. Podaci o otpadu

 

U Pravilniku o gospodarenju otpadom propisan je sadržaj i izgled obrasca (Obrazac PGO-PO). Izrađeni plan gospodarenja otpadom je potrebno dostaviti nadležnom županijskom uredu, a jedan primjerak zadržava za sebe.

Nadležni županijski ured sastavlja popis fizičkih ili pravnih osoba koji su izradili Plan gospodarenja otpadom te ga dostavlja Agenciji najkasnije do 31. 03. tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

Agencija za zaštitu okoliša izrađuje godišnje izvješće o provedbi obveze izrade plana gospodarenja otpadom.

 

Izrađujemo Planove gospodarenja otpadom, popunjavamo obrasce te pružamo konzultantske usluge iz područja zaštite okoliša.

Kontaktirajte nas putem Web obrasca
E-mail info@energoatest.hr
Telefon +385 98 19 330 15.

Review for Usluga
5/5