+385981933015 info@energoatest.hr

Pravilnik o zbrinjavanju svih vrsta otpada iz tehnoloških procesa i mulja iz procesa pročišćavanja otpadnih voda donosi se u sukladno sa Zakonom o otpadu, Pravilnikom o gospodarenju otpadom, Pravilnikom o uvjetima za postupanje s otpadom, Uredbom o kategorijama, vrsti i klasifikaciji otpada i katalogu otpada, kao i sukladno Državnom planu za zaštitu voda i Zakonu o vodama.

Za vas vršimo sva ispitivanja i izrađujemo potrebnu dokumentaciju!
Obratite nam se s povjerenjem!

E-mail: info@energoatest.hr

Telefon: +385 98 19 330 15

Review for Usluga
5/5