+385981933015 info@energoatest.hr

Vatrodojavni sustav je mreža namjenjena otkrivanju požara u početnoj fazi, a time i spašavanju života, imovine, poslovanja itd. Zbog njegove uloge, važan je servis vatrodojave.

Uz sustav vatrodojeve potrebno je izraditi i projekt koji prethodi ugradnji sustava ili se izrađuje na osnovu ugrađenih elemenata (projekt izvedenog stanja). Treba razlikovati izvedbeni projekt dojave požara i projekt izvedenog stanja.

Izvedbeni projekt sustava vatrodojave kod novih građevina je sastavni dio glavnog građevinskog projekta. Ako izgrađeni sustav nema sustav vatrodojave, po ugradnji vatrodojave se radi projekt izvedenog stanja koji mora zadovoljavati nužne uvjete i sva pravila struke.

Građevine koje po samom zakonu moraju imati sustav vatrodojave, trebaju imati:
– ažurnu projektnu dokumentaciju;
2 puta godišnje servis vatrodojave, uz evidenciju u knjizi održavanja sustava vatrodojave
1 godišnje ispitivanje funkcionalnosti sustava vatrodojave koje vrši ovlašteni poslovni subjekt i izrađuje izvještaj koji je sastavni dio knjige održavanja. Odgovornost za navedene radnje snosi naručitelj radova, tj. investitor ili vlasnik građevine.

Za vas vršimo servis vatrodojave!
Obratite nam se s povjerenjem!

E-mail: mario.msprotect@gmail.com

Odgovaramo u roku 24 sata.  

Projektiranje sustava vatrodojave vrši se prema normama koje su skup standardiziranih pravila struke. Njima se obuhvaća razina i način zaštite određenog objekta prema njegovoj namjeni, lokaciji, svojstvima itd. Prema ovim kriterijima se odabiru javljači požara, razmještaj elemenata i funkcionalnost, kao i integracija sustava dojave požara sa drugim izvršnim sustavima. Servis vatrodojave je izuzetno bitan kako bi ovaj sustav bio funkcionalan i efikasan.

Servis vatrodojave vrši se na nekoliko načina:

 • Detekcija s optičkim kablom
 • Detekcija aspiracijskim sustavom
 • Detekcija u različitim okruženjima (eksplozivna, sterilna)

Sustavi koje ispitujemo su:

 1. Vatrodojavni sustavi
 2. Sustavi za dojavu zapaljivih plinova i para – sustav plinodojave
 3. Stabilni sustavi za gašenje vodom – sprinkler i drencher sustavi
 4. Stabilni sustavi za gašenje plinom 
 5. Stabilni sustavi za gašenje pjenom
 6. Hidrantske mreže
 7. Vatrogasni aparati
 8. Protupožarne zaklopke
 9. Protupožarna vrata
 10. Kupole za odimljavanje

Za vas vršimo servis vatrodojave!
Obratite nam se s povjerenjem!

E-mail: mario.msprotect@gmail.com

Odgovaramo u roku 24 sata.  

Review for Usluga
5/5