+385981933015 info@energoatest.hr

Stupanj zbijenosti tla – ispitivanje

Stupanj zbijenosti tla dobiva se ispitivanjem temelja neke građevine koje se vrši dinamičkom kružnom pločom. U cijelosti taj se instrument sastoji od dva dijela koja čine cjeloviti sklop.

Prvi dio je onaj mehanički koji sadrži samu ploču za opterećenje podloge na koji se stavlja vodeća šipka sa prigušivačem. Na taj dio se pak jednostavnim mehanizmom otpušta uteg koji se kreće slobodnim padom po vodećoj šipki. Vodeća šipka na sebi ima uređaj za niveliranje kako bi se mjerenje provelo s visokom preciznošću.

Drugi dio instrumenta jest digitalni uređaj koji pomoću geotehničkih formula računa i bilježi razinu zbijenost tla.

Za vas vršimo ispitivanje za stupanj zbijenosti tla!
Obratite nam se s povjerenjem!

E-mail: info@energoatest.hr

Telefon: +385 98 19 330 15

Kako se provodi stupanj zbijenosti tla?

Na uređeno temeljno tlo koje se postiže postupkom zbijanja ili pak na prirodno tlo (ono na kojem nisu vršeni nikakvi postupci zbijanja) postavlja se dinamička kružna ploča koja ima sve gore navedene sastavne dijelove. Niveliranjem se određuje pravi kut u odnosu na tlo. Potom se pričvršćeni uteg na vodećoj šipki jednostavnim mehanizmom otpušta u slobodni pad. Digitalni uređaj mjeri slijeganje tla i na temelju razlike prije i poslije pritiska samog utega daje rezultate. Ispitivanje se vrši na način da se na svakih 1000 m2 provede jedno mjerenje. Na rubnim dijelovima nasipa mjerenje se izvodi na svakih 200 m dužnih. Naravno ovisno o vrsti tla koje se ispituje, varaira i sam broj mjernih mjesta. Kod temeljnih tla za ceste, pruge ili objekte kao i za nasipe, jedno mjerenje na 1000 m2 ili 200 m dužnih je tehnički minimum, a veći broj se definira po potrebi. Pod vrstom tla smatra se sastav podloge.

Ovo ispitivanje za stupanj zbijenosti tla spada u takozvana tekuća, ali i kontrolna ispitivanja pa se ona provode u više navrata. Pri svakom mjerenje najviše jedno mjerno mjesto od ukupnih pet može po rezultatima biti ispod traženih zahtjeva, ali ne više od 5 %. Tokom zbijanja i po završetku vrše se kontrolna ispitivanja istom metodom. Tada je jedno mjerenje potrebno izvršiti na svakih 2000 m2. Tu se također radi o tehničkom minimumu.

Za vas vršimo ispitivanje za stupanj zbijenosti tla!
Obratite nam se s povjerenjem!

E-mail: info@energoatest.hr

Telefon: +385 98 19 330 15

Suvremeni digitalni uređaji koji bilježe rezultate mogu iste trajno pohraniti. Imaju ugrađen GPS sustav koji bilježi mjesta na kojima je ispitivanje obavljeno, kako bi se nakon eventualnog dodatnog uređivanja tla, mjerenje moglo provesti na istim točkama na ispitnoj površini. Vrlo bitan preduvjet za provedbu ispitivanja je taj da se ono vrši uz optimalnu vlagu tla te da nije tlo smrznuto.

Gdje se provodi ispitivanje za stupanj zbijenosti tla?

Ispitivanje stupnja zbijenosti tla vrši se pri gradnji objekata, cesta, parkinga, pruga i nasipa, prije i poslije zamjene tla. Svrha ispitivanja jest da nakon nekog vremena ne dođe do slijeganja tla. Samim time neće doći ni do pucanja poda u građevini ili čak propadanja dijela objekta. Kod cesta, pruga i parkinga može doći do deformacije trase po horizontali te pucanja asfalta (mehanička i temperaturna opterećenja ubrzavaju proces). Stoga je prije gradnje ili čak prije određivanja načina i strojeva kojima će se zbijati tlo potrebno dobiti točne podatke o stanju tla u smislu zbijenosti. Kod nasipa može doći do probijanja istog ili također deformacije nasipa.

Osim kod gradnje velikih objekata, ova metoda se može zbog jednostavnosti primijeniti i pri gradnji manjih građevina. Ova metoda ispitivanje stupnja zbijenosti tla se koristi i kod uređenja posteljice koja je završni sloj temelja.

Za vas vršimo ispitivanje za stupanj zbijenosti tla!
Obratite nam se s povjerenjem!

E-mail: info@energoatest.hr

Telefon: +385 98 19 330 15

Nakon izvršenog mjerenja, analizom podataka može se vrlo lako doći do zaključka koje je daljnje korake potrebno poduzeti ukoliko nisu zadovoljeni traženi parametri.

Kod sklapanja ugovora između investitora i izvođača, u njemu se mogu navesti opći tehnički uvjeti koji moraju biti zadovoljeni. Stoga je između ostalih eventualnih ispitivanja vrlo važno provesti ispitivanje za stupanj zbijenosti tla.

Review for Usluga
5/5