+385981933015 info@energoatest.hr

Što je tehnički pregled građevine?

Pravilnik o tehničkom pregledu građevine ovaj tehnički pregled predviđa prije dobivanja uporabne dozvole. Uporabnu dozvolu na taj način može dobiti cijela građevina ili neki njen dio. Pri tehničkom pregledu su dužni biti prisutni svi sudionici gradnje – investitor, projektanti, revidenti, izvođači te nadzorni inženjer.

 

Za Vas vršimo sva ispitivanja za tehnički pregled građevine:

 • ispitivanje vodonepropusnosti odvodnih sustava (kanalizacije)

 • Ispitivanje sabirne jame

 • Analiza vode za piće (analiza A i ugljikovodici)

 • Ispitivanje električnih instalacija

 • Ispitivanje gromobranskih instalacija

 • Ispitivanje kupola za odimljavanje

 • Ispitivanje ventilacije

 • Ispitivanje plinskih bojlera

 • Ispitivanje hidrantske mreže

Obratite nam se s povjerenjem!

E-mail: info@energoatest.hr
Telefon: +385 98 19 330 15

 

 

Tko obavlja tehnički pregled građevine?

U roku 30 dana od primitka urednog zahtjeva, nadležno tijelo graditeljstva ima obavezu imenovati povjerenstvo koje će obaviti tehnički pregled građevine. Navedeni zahtjev za izdavanje uporabne dozvole predaje investitor ili vlasnik građevine nadležnom tijelu (za Grad Zagreb to je Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet).

Više o uporabnoj dozvoli OVDJE!

Povjerenstvo će o tehničkom pregledu sastaviti zapisnik. Sama svrha tehničkog pregleda jest utvrđivanje je li građevina izgrađena u skladu sa propisima, odnosno je li građena u skladu sa građevinskom dozvolom, lokacijskom dozvolom, tehničkim i drugim propisima.

Zakon o gradnji, čl. 147:

Ako se tehnički pregled obavlja izvan mjesta u kojem se nalazi sjedište ili ispostava tijela graditeljstva, javnopravnog tijela, odnosno adresa druge osobe koja sudjeluje na tehničkom pregledu, investitor je dužan nadoknaditi tijelu graditeljstva, javnopravnom tijelu, odnosno toj osobi putne troškove i dnevnice predstavnika koji su bili na tehničkom pregledu u visini određenoj posebnim propisima.

 

Koju dokumentaciju mora pripremiti investitor za tehnički pregled građevine?

Dokumentacija za tehnički pregled građevine, odnosno dokumenti koje najkasnije na sam dan tehničkog pregleda građevine investitor mora povjerenstvu dati na uvid je:

 1. dokumentaciju koju je izvođač radova obavezan posjedovati na gradilištu
 2. geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja za izgrađenu građevinu sukladan izdanom aktu koji je kao dio geodetskog elaborata ovjerio katastarski ured,
 3. isprave o sukladnosti, odnosno dokaz kvalitete dijela građevine od ovlaštenih tijela kada postoji obveza provedbe završnog ocjenjivanja sukladnosti, odnosno dokazivanja kvalitete.

Detaljnije dokumentacija za tehnički pregled građevine OVDJE!

 

Za Vas vršimo sva ispitivanja za tehnički pregled građevine!

Obratite nam se s povjerenjem!

E-mail: info@energoatest.hr
Telefon: +385 98 19 330 15

 

 

 

Review for Usluga
5/5