+385981933015 info@energoatest.hr

Uzorkovanje otpadnih voda provodi se u ovlaštenom laboratoriju koji nakon uzorkovanja (uzimanja uzorka), otpadne vode ispituje i daje ocjenu njihovoj kakvoći.

Ovlašteni laboratorij za vode i otpadne vode provodi uzorkovanje i analizu sljedećih vrsta voda:
vode za piće, industrijske vode, vode za navodnjavanje i otpadnih voda.

Analiza se vrši na fizikalne, fizikalno-kemijske i kemijske parametre. Za analizu vode za piće uzorkovanje i analiza se vrši prema ovlaštenju Ministarstva zdravlja (prilikom tehničkih pregleda građevina). Za uzorkovanje i analizu otpadnih voda riječ je o ovlaštenju Ministarstva poljoprivrede.

Za vas vršimo uzorkovanje otpadnih voda!
Obratite nam se s povjerenjem!

E-mail: info@energoatest.hr

Telefon: +385 98 19 330 15

Uzorkovanje otpadnih voda zbog inspekcijskog nadzora ili zbog potreba interne analize proizvodnog procesa, vrši se da bi se osigurala stvarna slika o procesu, kao i njegovim mogućim nedostacima i promjenama na koje naručitelj može utjecati.

Uzorkovanje otpadnih voda vrši se prema Zakonu o vodama, Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda, Okolišnim dozvolama, Rješenjima o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša, Vodopravnim dozvolama ili specifičnim zahtjevima klijenata.

Parametri koji se ispituju:

  • pH, temperatura, miris, boja, mutnoća, elektrovodljivost, nitrati, nitriti, kloridi, amonij, fosfati, ukupni dušik, ukupni fosfor, suspendirana tvar, taložni ostatak, otopljeni kisik, BPK5, KPK, ukupna ulja i masti, mineralna ulja, anionski detergenti, ukupno otopljene tvari (TDS), slobodni klor, ukupni klor, sulfati, arsen, kadmij, krom (ukupni), mangan, nikal i cink, bakar, željezo

Kompozitno i trenutačno uzorkovanje otpadnih voda

Trenutačno uzorkovanje otpadnih voda jest jednokratno uzimanje uzorka otpadne vode. Kompozitno uzorkovanje znači uzorkovanje otpadne vode pri kojem se uzima više uzoraka otpadnih voda u vremenskom periodu svakih sat vremena, za vrijeme trajanja radnog procesa i ispuštanja otpadnih voda, razmjerno protoku. Konkretna učestalost i sam način uzorkovanje otpadnih voda određeno je dozvolom za ispuštanje otpadnih voda.

Za vas vršimo uzorkovanje otpadnih voda!
Obratite nam se s povjerenjem!

E-mail: info@energoatest.hr

Telefon: +385 98 19 330 15

Uz uzorkovanje otpadnih voda, također vršimo i sljedeća ispitivanja:

 

Review for Usluga
5/5