+385981933015 info@energoatest.hr

Zahtjev za kategorizaciju apartmana

Zahtjev za kategorizaciju apartmana – u par koraka!

 

Za Vas vršimo sljedeća ispitivanja za kategorizaciju :

apartmana, studio apartmana, soba i kuća za odmor i izdajmo završno izvješće (atest):

 1. Izvješće o ispravnosti električnih instalacija (atest struje)
 2. Izvješće o nepropusnosti plinskih instalacija (atest plinskih instalacija)
 3. Uvjerenje o ispravnosti plinskog trošila (atest bojlera)
 4. Izrada plana evakuacije 
 1.  Izvješće o higijenskoj ispravnosti vode za piće (po potrebi)
 2. Ispitivanje sabirne jame (kuće za odmor – ukoliko postoji)

 

Rezervirajte termin ispitivanja na broj: 098 19 330 15

Usluga ispitivanja za potrebe kategorizacije apartmana je dostupna je u Zagrebu i Zagrebačkoj Županiji.

 

Za ovaj tip smještaja, po propisima Ministarstva turizma, nakon prikupljene dokumentacije i pregleda komisije može se dobiti od 2 do 5 zvjezdica.

Kako bi kategorizirali apartman tj. ishodovali Rješenje za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu (konkretno Zagrebačka županija) potrebno je pratiti upute koje dobijete od nadležnog gradskog Ureda za gospodarstvo, rad i poduzetništvo i to u par koraka:

 

 

 

Korak#1:

Ispuniti ZAHTJEV za kategorizaciju apartmana tj. za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu (iznajmljivanje soba, apartmana i dr.)

Obrazac – zahtjev za kategorizaciju apartmana PRAVNE OSOBE I OBRTNICI – obrasci – zahtjev 

Obrazac – zahtjev za kategorizaciju apartmana FIZIČKE OSOBE (domaćinstvo) – obrasci – zahtjev za domacinstvo

 

Korak#2:

Prikupiti svu potrebnu dokumentaciju te priložiti uz zahtjev za kategorizaciju apartmana kako bi dobili rješenje o kategorizaciji:

U Zagrebačkoj županiji FIZIČKE OSOBE (domaćinstvo)

Upravnu pristojbu u iznosu od 20,00 kuna prilikom predaje zahtjeva, a ostatak u iznosu od 70,00 kuna uplaćuje se na žiro račun broj HR3423600001813300007, s pozivom na broj: HR68 5703-OIB, u korist Proračuna Grada Zagreba, svrha: upravna pristojba – usluga smještaja u domaćinstvu, a može se platiti i u državnim biljezima

 

U Zagrebačkoj županiji TVRTKE I OBRTNICI

 • Izvadak iz sudskog registra ili obrtnog registra
 • Dokaz o pravu korištenja stambenog ili poslovnog prostora (za stambeni/ smještajni objekt –apartman, soba, kuća za odmor, studio apartman)
 • Dokaz da se građevina može koristiti odnosno izdati rješenje za obavljanje djelatnosti sukladno odredbama Zakona o gradnji,
 • Za objekte u povijesnoj urbanoj cjelini Grada ZAGREBA i zaštićena nepokretna kulturna dobra izvan urbano povijesne cjeline potrebno je zatražiti odobrenje Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode (Kuševićeva 2)
 • Grafički prikaz smještajnog objekta s površinama prostorija iskazano u m2,
 • Rješenje Ministarstva zdravstva da su ispunjeni uvjeti za zaštitu od buke – Izvješće o mjerenju buke (samo potrebno za HOSTELE),
 • Izvješće o ispravnosti električnih instalacija (atest struje),
 • Izvješće o nepropusnosti plinskih instalacija
 • Izvješće o ispitivanju plinskog trošila (atest bojlera),
 • Izrada plana evakuacije 
 • Izvješće o higijenskoj ispravnosti vode za piće (po potrebi),

Uplata 20,00 kuna za Upravnu pristojbu prilikom predaje zahtjeva u gradski ured, a ostatak je potrebno uplatiti na žiro račun Grada Zagreba na broj HR3423600001813300007, s pozivom na broj: HR68 5703-OIB, u korist Proračuna Grada Zagreba, iznos: _______ kuna, svrha: upravna pristojba – usluga smještaja ugostitelj – naplaćuje se po usvajanju zahtjeva

Rezervirajte termin ispitivanja na broj: 098 19 330 15

     Usluga ispitivanja za potrebe kategorizacije apartmana je dostupna je u Zagrebu i Zagrebačkoj Županiji.

Korak#3:

Svu dokumentaciju uz zahtjev za kategorizaciju apartmana dostavite na lokaciju ureda državne uprave  Zapoljska ulica 1, Zagreb ukoliko se radi o Zagrebu.

Sesvete – Trg Dragutina Domjanića 4, Sesvete 

Za područje gradskih četvrti Podsused – Vrapče i Stenjevec – Sigetje 2, Zagreb 

Grad Samobor – zgs_upute_iznajmljivaci

Grad Sveta Nedelja – UPUTE ZA IZNAJMLJIVAČE TZ Sveta Nedelja

 

Korak#4:

Kupiti standardnu ploču za kategorizaciju apartmana na kojoj se prikazuje vrta usluge koju nudite ( iznajmljivanje sobe, iznajmljivanje apartmana, iznajmljivanje kuće za odmor) te broj zvjezdica koje ste dobili rješenjem na osnovu kategorizacije apartmana

Proizvođaču ploče za kategorizaciju apartmana je potrebno dostaviti:

 • Kopiju rješenja o kategorizaciji
 • Kopiju uplatnice
 • Adresu isporuke

Ploče možete naručiti samo kod proizvođača koji imaju suglasnost Ministarstva turizma.

U objektu moraju biti osigurana sredstva za pružanje prve pomoći, vatrogasni aparat te izrađen plan evakuacije i spašavanja.

Rezervirajte termin ispitivanja na broj: 098 19 330 15

Usluga ispitivanja za potrebe kategorizacije apartmana je dostupna je samo u Zagrebu i Zagrebačkoj Županiji.

Osnovni propisi:

Zahtjev za kategorizaciju apartmana se prilaže sa ostalom dokumentacijom spomenutom u ovom tekstu.

Obrazac – zahtjev za kategorizaciju apartmana PRAVNE OSOBE I OBRTNICI – obrasci – zahtjev 

Obrazac – zahtjev za kategorizaciju apartmana FIZIČKE OSOBE (domaćinstvo) – obrasci – zahtjev za domacinstvo

Zahtjev za kategorizaciju apartmana se prilaže u Zapoljska ulica 1 ukoliko se radi o gradu Zagrebu. Usluga je dostupna: Samobor, Velika Gorica, Zaprešić, Sveta Nedelja, Sesvete, Zagreb i šira okolica Zagreba.

Review for Usluga
5/5