+385981933015 info@energoatest.hr

Zaštita na radu općenito

 

Zaštita na radu u građevinarstvu je ono s čime se vrlo često susrećemo kao profesionalci i postoji velika potreba definiranja temeljnih pojmova u ovom području. Općenito, zaštita na radu predstavlja sustav mjera i postupaka koji imaju za cilj spriječiti ozljede na radu, profesionalne bolesti itd. Njome se ostvaruje sigurnost radnika, zaštita zdravlja, prevencija nastanka ozljeda ili bolesti te materijalnih i nematerijalnih šteta koje mogu nastati u vezi  s radom.

 

Zaštita na radu u građevinarstvu uređena je Zakonom o zaštiti na radu i detaljnije Pravilnikom o zaštiti na radu u građevinarstvu i Pravilnikom o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima.

 

 

Za Vas vršimo sve usluge iz zaštite na radu – kontaktirajte nas bez obaveze! Jamčimo najbržu uslugu i najnižu cijenu!

E-mail: info@energoatest.hr
Telefon: +385 98 19 330 15

 

 

Zaštita na radu u građevinarstvu

 

Zaštita na radu u građevinarstvu zauzima važno mjesto nažalost zbog crne statistike koja kaže da je upravo u građevinarstvu najveći broj smrtnih slučajeva radnika zbog nepridržavanja osnovnih uputa i mjera zaštite na radu. Slijedi pregled nekih osnovnih pravila zaštita na radu u građevinarstvu.

 

 

Pregled osnovnih mjera zaštite na radu u građevinarstvu

 

Važno je da su ulazi i prolazi oko objekta u građenju zaštićeni od materijala koji mogu padati s visine. To se vrši odgovarajućim zaštitnim nadstrešnicama. Sva radna mjesta na visini iznad 100 cm iznad terena, moraju se obraditi zaštitnom ogradom koja treba biti visoka najmanje 100 cm.

 

 

Rušenje objekata ili dijela objekta

 • Prema izrađenom programu i planu radova i prema mjerama zaštite na radu
 • Prije početka važno je ugroženo područje ograditi zaštitnom ogradom ili na drugi odgovarajući način zaštititi
 • Radove rušenja mogu obavljati isključivo oni radnici koji su za to stručno osposobljeni
 • Radovi se obavljaju pod stalnim nadzorom stručne osobe na radilištu
 • Ručno rušenje vrši se postupno, odozgo prema dolje
 • Stroj kojim se vrši rušenje treba biti postavljen na udaljenosti najmanje 1,5 puta većoj od visine objekta ili dijela koji se ruši

 

Zemljani radovi

 • Ako je riječ o dubini većoj od 100 cm, potrebne su mjere mjere razupiranja iskopa kao zaštita protiv rušenja zemljanih naslaga sa bočnih strana i protiv obrušavanja iskopanog materijala
 • Ako postoje instalacije, potrebno je slijediti upute
 • Potreban je stalan nadzor stručne osobe

 

Skele

 • Trebaju se graditi i postaviti prema planu sa sigurnosnim elementima koji je ovjeren od strane projektanta skele i odgovorne osobe na gradilištu
 • Radnik koji skelu postavlja, za to mora biti stručno osposobljen
 • Skelu je potrebno provjeriti i ovjeriti putem kontrolne knjige skele
 • Skele moraju biti izvedene na način kako je to propisano

 

Za Vas vršimo sve usluge iz zaštite na radu – kontaktirajte nas bez obaveze! Jamčimo najbržu uslugu i najnižu cijenu!

E-mail: info@energoatest.hr
Telefon: +385 98 19 330 15

 

Radovi na krovovima

 • Umjesto zaštitnih ograda koje nije moguće postaviti, na krovovima se radi sigurnosti koriste zaštitini pojasevi i užad ili odgovarajuće prihvatne skele
 • Način zaštite od pada ovisit će o vrsti radova, posebno ako se radi o manjim zahvatima za koje bi postavljanje skela bilo neekonomično

 

Ljestve

 • Ljestve za pristup skelama moraju prelaziti rub poda na koji se naslanjaju najmanje za 75 cm vertikalno od poda pod kutom od 75
 • Prečke drvenih ljestvi trebaju biti učinjene od tvrdog drveta okruglog ili kvadratnog presjeka, usađene/urezane u strane
 • Ako se ljestve postavljaju na glatku ili klizavu površinu, moraju biti opremljene osloncima koji će spriječiti klizanje

 

Review for Usluga
5/5