+385981933015 info@energoatest.hr

Zaštita na radu

Tvrtka Energoatest d.o.o. ovlaštena je za pružanje usluga zaštite na radu, a veliko iskustvo imamo u pružanju zaštite na radu za:

 

  • građevinske djelatnosti

  • IT sektor

  • proizvodne djelatnosti kao što su metalna i drvna indrustrija i sl.

  • ugostiteljstvo

  • ostalo

 

 

Kontaktirajte nas bez obaveze!
Jamčimo najbržu uslugu i najnižu cijenu!

E-mail: info@energoatest.hr
Telefon: +385 98 19 330 15.

Što je zaštita na radu?

Zaštita na radu je skup zdravstvenih, tehničkih, organizacijskih, psiholoških, pravnih i drugih mjera kojima se predviđaju i eliminiraju mogući rizici koji mogu ugroziti život i zdravlje osoba tijekom obavljanja rada. To je skup interdisciplinarnih aktivnosti kojima se određuju postupci i mjere, kao i pravila koji su jasno određeni prilikom obavljanja nekog posla. Zadatak zaštite na radu je prvenstveno ukloniti ili umanjiti sve postojeće rizike to jest svesti ih na prihvatljivu, minimalnu razinu. Svrha je zapravo utvrditi kolika opasnost može nastati, uzimajući u obzir sve čimbenike koji mogu utjecati na sigurnost radne okoline.

Osnovni cilj zaštite na radu

Osnovni cilj zaštite na radu je osigurati sigurne radne uvjete kako bi se spriječile moguće posljedice za zdravlje i život radnika i time povećala produktivnost rada odnosno prevenirali zastoji u odvijanju tehnoloških,proizvodnih,uslužnih ili drugih radnih procesa uzrokovani ozljedama na radu, profesionalnim bolestima i slično.

 

Radna oprema

Radnom opremom i objektima s povećanim rizicima mogu upravljati samo punoljetni radnici, s odgovarajućom stručnom spremom i oni koji su se prije stručnog osposobljavanja prethodno podvrgli zdravstvenom pregledu kako bi se utvrdilo zdravstveno stanje koje se kasnije redovito pregledava (periodički zdravstveni pregledi). Strojevi s povećanim rizicima su: viličari, dizalice i dr.; a instalacije i objekti s povećanim rizicima su: kotlovnice, elektroenergetska postrojenja i sl.

Prioritet zaštite na radu s ciljem smanjenja nezgoda na radu je primjena osnovnih pravila zaštite:

– Osobna zaštitna oprema: rukavice, kaciga, zaštitno odijelo, zaštitne cipele, zaštitne naočale, maska, itd.

– na radnoj opremi: zaštitne naprave na strojevima, alatima i uređajima

– objekti za rad: površina, visina, volumen prostora za rad i dr.

– instalacije: tehnička ispravnost i dr.

Projektirano i izvedeno stanje radne opreme mora biti sukladno tehničkim pravilima struke i zaštite na radu. Tek kada se ustanovi da je primjenom tih pravila preostao rizik sveden na prihvatljivu razinu, provodi se:

– zdravstveni nadzor radnika,

– osnovno, posebno, specifično osposobljavanje za siguran rad,

– stručno osposobljavanje za rad s radnom opremom s posebnim uvjetima rada,

– označavanje radne opreme sigurnosniim znakovima i uputama za rad,

– upotreba osobne zaštitne opreme, i u pisanom i dostupnom obliku,

– dokumentirani postupci i razrada tehnološkog procesa kroz sigurne radne postupke.

 

Procjena rizika

Procjena rizika je temeljni dokument, osnova za provođenje zaštite na radu. Njime se identificiraju, specificiraju i evaluiraju vrste i razine rizičnih pojava odnosno opasnosti, štetnosti i napora. On se izrađuje suvremenim metodama, u skladu s europskim standardima.

Nakon analize vrste i razine intenziteta rizika, definiraju se provedba načela zaštite na radu, odnosno načini izbjegavanja ili smanjivanja rizika, udaljavanje ili ograđivanje radnika od rizika ili opasnosti od radnika, primjena osobne zaštitne opreme, rokovi provedbe, osobe odgovorne za provedbu te načini kontrole provedbe utvrđenih mjera.

Vrlo je važno vođenje evidencije o zaposlenicima i radnim mjestima, tj. praćenje rokova, troškova te planiranih investicija za provedbu zakonskih odredbi i unapređenje zaštite na radu.

Sva dokumentacija mora biti na jednom mjestu i dostupna na uvid.

 

 

Review for Usluga
5/5