+385981933015 info@energoatest.hr

Zaštita od požara obuhvaća skup postupaka čija je svrha smanjiti rizik nastanka požara te ukoliko do požara i dođe, pravovremeno i pravilno reagirati. Zaštita od požara je važna zbog pravilnog definiranja svih postupaka ako do požara dođe.

 

Tvrtka Energoatest d.o.o. nudi Vam paket usluga iz područja zaštite od požara:

  • Osposobljavanje pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara
  • Ispitivanje ispravnosti stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara
  • Ispitivanje ispravnosti stabilnih sustava za detekciju zapaljivih plinova i para
  • Izrada procjena ugroženosti od požara
  • Izrada pravilnika zaštite od požara
  • Ispitivanje hidrantske mreže

 

Kontaktirajte nas bez obaveze!
Jamčimo najbržu uslugu i najnižu cijenu!

E-mail: info@energoatest.hr
Telefon: +385 98 19 330 15

 

zaštita požar

 

Osposobljavanje pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštita od požara

Pravilnik o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom NN 61/1994 Zaštita od požara, predvidio je program osposobljavanja pučanstva. Program osposobljavanja pučanstva sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela. Samo osposobljavanje traje 8 školskih sati. Teoretski dio zaštita od požara traje 6 sati, a 2 sata praktični dio. Osposobljavanje zaštita od požara je potrebno prilagoditi dobi polaznika. Osobi koja završi program zaštita od požara, dobit će uvjerenje o osposobljenosti.

Obveza osposobljavanja zaštita od požara postoji za zaposlenike u poduzećima i drugim pravnim osobama, tijelima državne uprave, tijelima jedinica lokalne samouprave i uprave, stručnim službama tijela državne vlasti i za učenike srednjih škola. Osposobljavanje zaštita od požara ne moraju proći one osobe koje se bave profesionalno poslovima zaštita od požara, kao i dobrovoljni vatrogasci. Osposobljavanje zaštita od požara ne moraju proći osobe koje su mlađe od 15 godina i starije od 60 godina u slučaju muškaraca, tj. odnosno 55 godina za žene.

 

Ispitivanje ispravnosti stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara

Zaštita od požara obuhvaća i ispitivanje vatrodojavnog sustava. Zakonom o zaštiti od požara NN 92/2010 predviđeno je periodično ispitivanje vatrodojavnog sustava najmanje jednom godišnje. Ovo ispitivanje vrši se radi utvrđivanja funkcionalnosti i ispravnosti sustava za otkrivanje i dojavu požara (zaštita od požara).

Tvrtka Energoatest d.o.o. za Vas obavlja prva i periodična ispitivanja vatrodojavnog sustava u skladu s postojećim propisima.

 

Kontaktirajte nas bez obaveze!
Jamčimo najbržu uslugu i najnižu cijenu!

E-mail: info@energoatest.hr
Telefon: +385 98 19 330 15

 

 

Ispitivanje ispravnosti stabilnih sustava za detekciju zapaljivih plinova i para

Zaštita od požara obuhvaća i ispravnosti stabilnih sustava za detekciju zapaljivih plinova i para. Zapaljive pare i plinovi mogu biti uzrok nastanka eksplozivne atmosfere i zbog toga ih je važno redovito kontrolirati (zaštita od požara). Tvrtka Energoatest d.o.o. za Vas obavlja ispitivanje ispravnosti stabilnih sustava za detekciju zapaljivih plinova (butan, vodik, metan…) i para (otapala, lakovi, razrjeđivači…). Nakon provedenog ispitivanja, za Vas izdajemo uvjerenje o ispravnosti i funkcionalnosti izvedenih stabilnih sustava zaštita od požara sukladno Zakonu o zaštiti od požara.

 

požar

 

Izrada procjena ugroženosti od požara

Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija (zaštita od požara) trebaju imati pravne osobe koje su rješenjem Ministarstva unutrašnjih poslova razvrstane u I. i II. kategoriju ugroženosti od požara u skladu s Pravilnikom o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara. Obvezna izrada obuhvaća i općine, gradove, kotare, Grad Zagreb te županije.

Izrada pravilnika zaštita od požara

Izrada pravilnika zaštita od požara odnosi se na pravne osobe koje su ili vlasnici ili korisnici građevina, dijelova građevina, nekretnina ili općenito prostora razvrstanih u I. I II. kategoriju ugroženosti od požara. Ovi su subjekti prema Zakonu o zaštiti od požara dužni izraditi pravilnik o zaštiti od požara. U pravilniku je potrebno utvrditi stanje zaštita od požara u skladu s propisima, planovima i potrebama.

 

Za Vas izrađujemo pravilnik zaštite od požara kvalitetno i brzo!
Obratite nam se s povjerenjem!

E-mail:info@energoatest.hr
Telefon: +385 98 19 330 15

 

Ispitivanje hidrantske mreže

Hidrantska mreža označava ukupnost opreme, uređaja i cjevovoda kojima se voda od svog izvora dovodi do određenih prostora i građevina. Postoji unutarnja i vanjska hidrantska mreža te suha i mokra hidrantska mreža. Važno je da prostor oko hidranta bude prazan i čist, što osigurava stalnu dostupnost hidranta.

Jedanput godišnje potrebno je ispitati hidrantsku mrežu i sastaviti zapisnik o ispitivanju.

Review for Usluga
5/5