+385981933015 info@energoatest.hr

Tvrtka Energoatest d.o.o. u području zaštita okoliša pruža sljedeće usluge:

 •  Izrada elaborata zaštite okoliša

 • Izrada plana gospodarenja otpadom / Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja plana na okoliš

 • Izrada elaborata gospodarenja otpadom (za iskođenje dozvole za gospodarenje otpadom

 • Izrada dokumentacije za iskođenje vodopravnih dozvola

 • Izrada operativnog plana mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda

 • Izrada plana rada i održavanja vodnih građevina za odvodnju i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda

 • Izrada pravilnika o zbrinjavanju svih vrsta otpada iz tehnoloških procesa i mulja iz procesa pročišćavanja otpadnih voda

 • Usluga unosa podataka u Registar onečišćavanja okoliša

 

Kontaktirajte nas bez obaveze!
Jamčimo najbržu uslugu i najnižu cijenu!

E-mail: info@energoatest.hr

 

 

zaštita

 

 

Što je zaštita okoliša?

Zaštita okoliša predstavlja ukupnost mjera i postupaka kojima je cilj sprečavanje opasnosti za okoliš. Kada govorimo o opasnostima za okoliš u sklopu zaštita okoliša, govorimo o nastanku štete i onečišćenja okoliša. Mjere i postupci poduzimaju se u cilju smanjivanja i otklanjanja šteta nanesenih okolišu i povrata okoliša u stanje prije nastanka štete.

Pojam zaštita okoliša zahtjeva da definiramo pojmove zagađenje i onečišćenje. Zagađenje jest trajna promjena osobina okoliša, a onečišćenje je poremećaj određenih tvari ili osobina u okoliču koja se može vratiti u prvobitno stanje. Onečišćenja su najčešće rezultat ljudskog djelovanja.

 

Kontaktirajte nas bez obaveze!
Jamčimo najbržu uslugu i najnižu cijenu!

E-mail: info@energoatest.hr

 

Zašto je važna zaštita okoliša?

Ljudi u svom svakodnevnom životu utječu na stanje prirode oko nas i upravo zato je zaštita okoliša važna. Svojim djelovanjem čovjek neposredno utječe na čistoću vode, zemlje, zraka, na količinu otpada koji stvara. Zaštita okoliša obuhvaća i recikliranje i sortiranje otpada. Svaki proizvod koji jednom potrošimo ili prestanemo upotrebljavati, postaje otpad. Prije odlaganja takvog proizvoda i proglašavanja ga smećem, važno ga je reciklirati, iskoristiti za proizvodnju energije, a tek ako to nije moguće, odložiti na siguran način.

Kontaktirajte nas bez obaveze!
Jamčimo najbržu uslugu i najnižu cijenu!

E-mail: info@energoatest.hr

 

Zaštita okoliša ima svoja načela i ciljeve

Glavni cilj zaštite okoliša je održivi razvitak, a načela koja on obuhvaća jesu zaštita života ljudi i zdravlja ljudi te biljnog i životinjskog svijeta, raznolikosti i ekološke stabilnosti. Obuhvaća i zaštitu kakvoće sastavnica okoliša, zaštitu ozonskog omotača i ublažavanje klimatskih promjena kojima sve češće svjedočimo te protekciju i obnavljanje kulturnih i estetskih vrijednosti. Zaštita okoliša obuhvaća i sprječavanje nesreća, a posebno nesreća sa opasnim tvarima te sprječavanje onečišenja okoliša. Zaštita okoliša potiče upotrebu prirodnih dobara, racionalno korištenje energije te poticanje upotrebe obnovljivih izvora energije i održivo korištenje prirodnih dobara kako bi se osigurao razvoj dugoročne održivosti i poboljšanje stanja okoliša.

Svi ti ciljevi mogu se postići primjenom načela zaštite okoliša i primjenom odredbi Zakona o zaštiti okoliša i propisa donesenim na temelju navedenog Zakona.

 

Tvrtka Energoatest d.o.o. u području zaštita okoliša pruža sljedeće usluge:

 •  Izrada elaborata zaštite okoliša

 • Izrada plana gospodarenja otpadom / Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja plana na okoliš

 • Izrada elaborata gospodarenja otpadom (za iskođenje dozvole za gospodarenje otpadom

 • Izrada dokumentacije za iskođenje vodopravnih dozvola

 • Izrada operativnog plana mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda

 • Izrada plana rada i održavanja vodnih građevina za odvodnju i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda

 • Izrada pravilnika o zbrinjavanju svih vrsta otpada iz tehnoloških procesa i mulja iz procesa pročišćavanja otpadnih voda

 • Usluga unosa podataka u Registar onečišćavanja okoliša

 

Kontaktirajte nas bez obaveze!
Jamčimo najbržu uslugu i najnižu cijenu!

E-mail: info@energoatest.hr

 

Review for Usluga
5/5